Categorie:

Repair Manifesto / Repair Café

Stop wegwerp, start reparatie !

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Of met een computer die ineens heel traag is? Weggooien? Mooi niet!

Platform21, een inmiddels opgeheven incubator-project uit Amsterdam, startte enkele jaren geleden een project over reparatie, vanuit het inzicht dat reparatie meer aandacht verdient als waardevolle creatieve, culturele en economische kracht. Er dreigt een hoop kennis verloren te gaan wanneer we reparatie niet terug als hedendaagse activiteit op de kaart zetten – kennis die bijdraagt aan persoonlijke onafhankelijkheid en plezier. Ook wanneer je bedenkt hoeveel interesse er op dit moment is voor andere vormen van duurzaamheid, zoals recycling en het cradle-to-cradle concept.

Het Repair Manifesto

In de hoop een herwaardering van reparatie te realiseren, vooral in Westerse landen, schreef en publiceerde Platform21 een manifest: het Repair Manifesto, waarin puntsgewijs de kwaliteiten van repareren als gedachte en als activiteit worden beschreven.

 

Ook riep het manifest ontwerpers en consumenten op de vicieuze cirkel van onze wegwerpmentaliteit te doorbreken. Die manier van denken, bijna een cultuur op zichzelf, is ontworpen om te voorzien in korte termijn wensen van de industrie, politiek en de samenleving. Maar door succes op de korte termijn zijn we de talloze rijke mogelijkheden uit het oog verloren die gepaard gaan met de toepassing van duurzame noties over design in het algemeen, en reparatie in het bijzonder.

Met dank aan Platform 21, bezoek ook zeker hun nog steeds zeer waardevolle site

Repair Café in TT-kringen

Er is inmiddels een nieuwe serie Repair Cafe’s gestart in Amsterdam.  TT Deventer organiseert sinds maart 2010  Maak- en reparatiecafe. Ook leuk: op 14 en 15 mei een Recycle Spektakel in Groningen, onder de naam ‘Rebours’ – TT Groningen doet ook mee, zie : www.rebours.nl

Klik voor link naar Repair Café Amsterdam