Categorie: , , , ,

Repair Café’s helpen cultuurverandering en gemeenschapsvorming

Anne Marie Gout en Sofie Bakker van Repaircafé De Bilt, waren twee van de zestig deelnemers aan de landelijke dag van Repair Café in Utrecht op 19 mei. Martine Postma opende met een verhaal over de geweldige groei van Repair Café’s. Anno 2012 zijn er bijna 40 Repair Café’s in Nederland actief en zo’n 70 groepen hebben het informatiepakket aangevraagd om ermee te starten. Allerlei organisaties zetten een Repair Café op en lokale Transition Towns het meest. Zij zijn verantwoordelijk voor 1/3e van alle gestichte Repair Café’s.

In de media en in het buitenland is veel aandacht voor het fenomeen Repair Café . Onlangs stond er een groot artikel in de New York Times waarbij gezegd werd dat Repair Café’s deel zijn van een nieuwe ‘grasssroots – beweging’. Ook Der Spiegel, Arte en de BBC zijn langs geweest. De stichting Repair Café is nu aan het werk om websites en folders te maken in het Engels, Duits en Frans.

Nergens gebrek aan bezoekers


In het volgende deel van de dag werden de zestig deelnemers in drie groepen verdeeld. Onder begeleiding van iemand van de stichting, zijn we gaan uitwisselen over onze Repair Café’s, de successen en de ingewikkeldheden die we tegenkomen. Het was inspirerend om van anderen te horen hoe ze bezig

zijn. Het valt op hoe iedereen bezoekers genoeg heeft en ook makkelijk aan een locatie komt. Ook beschikte iedereen over voldoende vrijwillige reparateurs. En uit een enquête onder bezoekers van het Repair Café, blijkt dat zij thuis ook meer zijn gaan repareren!

Repair Café’s zijn lekker goedkoop

Na de lunch gingen we een tweede workshop in. Deze keer ging de uitwisseling over continuïteit. Wat hebben we hiervoor nodig. Wat doen we om voor onze vrijwilligers te zorgen en hoe zorgen we voor publiciteit? Is geld een beperking?

Het werd snel duidelijk dat er bij de meeste Repair Café’s niet veel geld nodig is. En vaak lukt het wel om lokaal wat geld te werven om de kosten te dekken. Om bekendheid te geven aan het Repair Café werk een aankondiging in de huis-aan-huis bladen vaak goed.

Mijn indruk al met al

Al met al was mijn indruk van de dag dat overal in Nederland mensen enthousiast aan het repareren zijn geslagen, er wordt kennis overgedragen van de reparateurs naar de deelnemers, maar ook tussen de reparateurs onderling, en mensen uit dezelfde omgeving leren elkaar kennen. Een prachtige combinatie van een duurzame cultuurverandering en gemeenschapsvorming.

Een verslag van deze dag gemaakt door de stichting vind je hier.

Met dank aan Sofie Bakker,
Repaircafé De Bilt

zp8497586rq