Categorie:

Recordaantal zonnepanelen dankzij particulieren!

Het zijn vreemde tijden. Vorig jaar is in ons land, een recordaantal zonnepanelen geïnstalleerd, voornamelijk bij particulieren. En dit jaar gaat het plaatsen van panelen onverdroten door. Overal verschijnen nieuwe zonnepanelen op daken, zelfs in gebieden waarvan de bewoners de reputatie genieten behoudend te zijn. Desondanks is in 2013 de duurzaamheid van de elektriciteitsopwekking gedaald, wellicht omdat grote energieconcerns diep in economische nood zitten. Men lijdt recordverliezen en sluit hierom gascentrales en laat steenkool- en bruinkoolcentrales op volle kracht doordraaien.

Met dit nieuws opent de maart-editie van ‘Power To the People’, het kwartaalblad van de Zonnestroom Producenten Vereniging (ZPV). Een vereniging voor en van zonnepaneelbezitters in Nederland met inmiddels 1.538 leden die samen 3.043 kWp aan PV op hun daken hebben liggen waarmee zij 2.586 MWh/jr aan zonnstroom produceren.

Zonnepanelen behoren tot de top speerpunten van veel Transitiegroepen. De ZPV wil hun graag steunen met onafhankelijke adviezen en lezingen. Voor slechts € 10,= kan je lid worden en ontvangt tevens hun kwartaalblad. Uit het maart-nummer onderstaand nog enkele citaten.

Power To The People maart 2014

Onze centrale overheid heeft een energieakkoord met een breed veld aan partijen gesloten, maar voorlopig levert het niet zoveel op en is het akkoord bij het grote publiek uit het brandpunt van de interesse geraakt. Onzekerheid bestaat of de Russen de gaskraan naar de Oekraïne gaan dichtdraaien.

Als dat gebeurt zijn de gevolgen desastreus, niet alleen voor de Oekraïners maar ook voor het gasverslaafde Europa. Wij dus. We horen ineens in conservatieve kringen een voorzichtige mening dat het niet eens zo gek is om een paar windmolentjes te laten draaien, subsidie of geen subsidie.

Verderop in Power to The People, een artikel over politiek gemorrel aan de salderingsregel (het wegstrepen van verbruikte stroom tegen met zonnepanelen of windmolens opgewekte duurzame stroom). Tijdens dat politieke overleg werd er ook het volgende verteld: “Er zijn miljoenen afnemers van elektriciteit in Nederland, maar 226 bedrijven gebruiken met elkaar 54% van het totale elektriciteitsverbruik.”

Dus 226 bedrijven verbruiken meer elektriciteit dan (7) miljoen huishoudens in een jaar… Ik vraag me dan af hoeveel energiebesparende maatregelen deze bedrijven nog zouden kunnen nemen.

Dit is wat ZPV doet

  • Behartigen van de belangen van meer dan honderduizend eigenaren in Nederland van zonnestroomsystemen.
  • Geven van onafhankelijke voorlichting over zonnestroomsystemen: panelen, omvormers, installaties enz.
  • Lobbyen voor een deugdelijke terugleververgoeding zoals b.v. die in Duitsland waarmee dat land wereldmarktleider in PV is geworden.
  • Verzamelen en geven van informatie over: terugleveringvergoeding, bemetering en meterproblemen.
  • Bijstand verlenen aan leden die problemen hebben met netbeheerders, gemeenten, autoriteiten, leveranciers, fabrikanten.
  • Technische ondersteuning, waaronder reparatiemogelijkheid voor diverse soorten omvormers tegen lage tarieven.
  • Nastreven van een groen electriciteitsnet 2.0 dat bestaat uit een zo groot mogelijk aantal decentrale, particuliere Zonnestroom-Centrales.