Categorie:

Rabobank geeft steun aan Transition Towns

In het voorjaarnummer van het blad ‘Dichterbij’ van de RABO bank staan 4 pagina’s over Transition Towns: Over de landelijke organisatie, over Zonnehoven, over TT Heuvelrug en over TT de Pijp. Het blad heeft een oplage van 1 miljoen en wordt door de lokale RABO-vestigingen verspreid. Hieronder één van de artikelen uit het nummer en het hele blad kun je hier als pdf downloaden.

Rabobank Utrechtse heuvelrug steunt TT Heuvelrug

Het is de coöperatieve gedachte

RABO medewerkster

Het startende Transition Towns op de Utrechtse Heuvelrug klopte aan bij de Rabobank. ‘Ze vroegen een bijdrage uit ons Rabo Stimuleringsfonds,’ zegt Marieke Aalders, coöperatie adviseur bij Rabobank Utrechtse Heuvelrug. ‘Vanuit dat fonds steunen we grotere, innovatieve projecten in de regio. Het idee sprak ons aan, het past bij de Rabobank. Sterker: het is de coöperatieve gedachte. Daarom hebben we voorgesteld om het steviger neer te zetten in de regio, in ruil voor een driejarige samenwerking en een passende financiële bijdrage.’ Het was niet aan dovemansoren gericht.

In korte tijd legden de initiatiefnemers een gedegen projectplan bij de bank neer. compleet met doelen en jaarplannen. ‘Dat gaf vertrouwen.’ De bank gaat de verrichtingen van Transition Towns op de voet volgen, aldus Aalders. ‘Twee leden uit onze ledenraad fungeren als klankbord en ambassadeur. En jaarlijks evalueren we de voortgang.’ Het eerste jaar is gericht op bewustwording over piekolie en klimaatverandering en de lokale gevolgen daarvan. Daama volgen er concrete projecten. ‘De doelstellingen van Transition Towns sluiten goed aan bij onze eigen doelen om de sociale cohesie en duurzaamheid te bevorderen. Wij verwachten er veel van.’