Categorie:

Wageningen en Bennekom samen verder in TT Vallei

WAGENINGEN – Transition Town Vallei (Wageningen en omstreken) startte in juni 2009 met een groep van tien mensen. Inmiddels heeft de inititiefgroep een projectplan voor het komende jaar opgesteld. Op 9 september is er een filmavond.

In de startfase trekken de TT initiatiefnemers in Wageningen en Bennekom samen op onder de naam Transition Town Vallei (i.o.). Er hebben zich ook al belangstellenden gemeld uit Rhenen en Renkum. Het is en heel diverse groep mensen, van studenten tot 70+er, die allemaal al van alles weten en doen rond bijv. duurzame gebiedsontwikkeling, de kracht van de lokale gemeenschap, ervaring met Transition Towns in de UK etc.

Contactpersoon Marijke Kuipers bericht: ,,Eind juni hebben we een filmavond georganiseerd en een inspiratielijst gemaakt, wat al vele ideeën opleverde. We hebben een projectplan gemaakt voor de periode september 2009 – september 2010 en we zijn daarover in gesprek met een financier. Bedoeling is om in de eerste maanden veel filmavonden te organiseren. Op de Dag van de Duurzaamheid 09-09-09 organiseren we een openbare filmavond: The Power of Community in het Heerenstraattheater! Nadien doen we uiteraard een TT sessie met de aanwezige deelnemers

We zullen de activiteiten uitvoeren vanuit stichting Transition Town Vallei (i.o.). Doel van TT Vallei is bijdragen aan structurele lokale en regionale oplossingen voor Peak Oil en klimaatverandering in de Valleiregio (Wageningen en omliggende gemeentes).

Subdoelen:

  • Fungeren als onafhankelijk, overkoepelend aanspreekpunt en informatiecentrum;
  • Een verbindende schakel vormen en een onderling verbonden netwerk stimuleren tussen alle lokale betrokken partijen, zoals ‘bewoners(-groepen), organisaties, onderwijs, overheden en bedrijfsleven
  • Ondersteuning bieden aan initiatieven om tot concrete resultaten te komen

Contactpersonen zijn Marijke Kuipers (06-42383361), e-mail: m.kuipers( at ) gaiasira.nl & Malika Cieremans, e-mail: alchemilla ( at ) malika.info