All TT’s in ‘Nijmegen’

  • Transition Town Nijmegen

    Aktief met: Repair Café, Eetbaar Nijmegen, Duurzaamheidscafé, Autodelen

    We zijn vooral actief op deze gebieden: Initiatiefnemer Repair café Nijmegen in 2011, zie ook repaircafenijmegen.nl/ Vanuit de werkgroep Eetbare tuinen groeide in 2011 het platform eetbaarnijmegen.nl en eetbaarnijmegen.nl/permablitz Mede initiatiefnemer van een wekelijkse vegetarische donderdag in Nijmegen vanaf oktober  2015: www.vegetarischedonderdagnijmegen.nl. Sinds 2019 onder de naam donderdagveggiedag.nl/nijmegen/ Betrokken bij Grruunn.nl, Lees meer [...]