Haren

Tt Category: Transition TownTt Tags: Haren

Profiel
Profiel
Meer info
Organisatie
Map
Plannen
Activiteiten
 • Transition Town Haren is:

  • Actie: Salderen Moet Blijven zie Activiteiten voor meer info!
  • Buurtgroente: een gemeenschappelijke moestuin
  • Repaircafé: elke laatste zaterdag van de maand. Zie website van het repaircafé.
  • Ruilkring Haren: vraag en aanbod, betalen met Bikkels in plaats van met euro’s.
  • Bikkelcafé: activiteit van de ruilkring. maandelijks een lezing voor leden en niet-leden van de ruilkring.
  • Deelname aan Dialoogtafel van het Noorden (voorheen Platform duurzaam Haren): duurzame initiatieven, ondernemers en lokaal bestuur met elkaar aan tafel.
  • Opzetten postcoderoos zonne-energie project
  • Geven van diverse cursussen: moestuinieren, houtstoken, composteren en kippen houden.

  Eerdere activiteiten:

  • Organisatie informatiemarkten over zonne-energie.
  • Organisatie duurzame markt “(H)eerlijk Haren”, samen met lokale ondernemers.
  • Organisatie buurtsamenzaterdag
 • Plannen:
  • Het Bikkelcafé Haren: de maandelijkse bijeenkomst van de LETS ruilkring in Haren. Elke 1e dinsdag van de maand in het Meer Generatie Huis, vleugel "F ", Kerklaan 30F, 9751NN Haren
  • postcoderoosproject voor zonne-energie
  • opzetten bijenlint
  • realiseren buurttuin met insectenplanten
  • meedenken oplossingen verkeersproblematiek in het dorp
  Activiteiten:

  Actie : Salderen Moet Blijven!

  Hier de tekst van een brief die aan eigenaren van PV panelen in Haren wordt bezorgd:

   

  Aan alle PV zonne-energie eigenaren in Haren

  Beste Harenaar,

  Betreft:  Versobering van salderingsregeling voor PV zonne-energie

  Minister Kamp heeft aangekondigd dat de huidige salderingsregeling voor het terugleveren van elektriciteit aan het net slechts tot 2020 gegarandeerd wordt. Op het ogenblik is het zo dat wij dezelfde prijs krijgen voor terug geleverde stroom als wij ervoor betalen.

  Wij zijn afhankelijk van de huidige regeling om de investering in onze zonne-panelen terug te verdienen. Nederland heeft de regeling nodig om de doelen voor het opwekken van duurzame energie te halen en er zijn inmiddels veel banen in de installatie sector afhankelijk van toekomstige investering van huishoudens in PV zonne-energie installaties.

  De situatie over vijf jaar

  Na 2020 wil men de regeling "versoberen" wat inhoudt dat een lager tarief zal gelden voor de stroom die aan het net teruggeleverd wordt.Om deze versobering te realiseren investeert de overheid miljarden in een programma om een "slimme meter" te installeren in elk huis in Nederland. In het wetsontwerp uit 2008 die dat mogelijk maakt stond eerst een verplichte invoering met "een boete van maximaal €17.000 en/of een gevangenisstraf van 6 maanden voor wie een slimme meter zou weigeren" (Consumentenbond 30 maart 2009)

  Gelukkig heeft de eerste kamer daar een stokje voor gestoken en het laten installeren van een slimme meter is nu op vrijwillige basis.

  Slimme meter weigeren!

  Heeft u nog een "ouderwetse" elektriciteitsmeter met een draaiende schijf? Weiger dan een slimme meter wanneer die aangeboden wordt! Zo'n draaiende schijf meter "saldeert" namelijk automatisch door terug te draaien als er stroom aan het net geleverd wordt en het is dus onmogelijk de hoeveelheid terug geleverde stroom precies te kwantificeren. Zo lang er nog een noemenswaardig percentage van deze "ouderwetse" meters  aanwezig is kan de overheid het terugleveringstarief niet versoberen.

  Door de slimme meter te weigeren dient u dus niet alleen uw eigen belang maar ook het belang van iedereen die een zonne-energie systeem heeft die aan het net terug levert.

  Meer informatie/reageren?

  Heeft u opmerkingen over deze campagne, wilt u meer informatie of heeft u andere ideeën over hoe salderen behouden kan worden? Stuur dan een mail naar salderen.moet.blijven@gmail.com of ga naar het forum bij Google groups. Hoe het versoberen van salderen ter zijner tijd geïmplementeerd wordt is nog onzeker. De organisatie ZonplusStroom noemt het "belasting op zelf opgewekte zonnestroom" en organiseert een on-line petitie hiertegen (zie zonnestroombelastingvrij.nl). Tekenen is altijd de moeite waard!

  met vriendelijke groeten

  Bill Morris

   

  Hier de tekst van het persbericht die onlangs is verzonden:

  Salderen moet blijven!

  Transition Town Haren begint het nieuwe jaar met een campagne om het salderen voor huishoudens met zonnepanelen te behouden. In een brief aan bezitters van zonnepanelen wordt uitgelegd waarom het slim is een slimme meter te weigeren en de ouderwetse draaischijfmeter te behouden.

  Hoe salderen werkt

  Op een zonnige dag in de zomer wordt van de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt slechts een klein deel direct in het huis gebruikt. Het merendeel wordt geleverd aan het net. Op een donkere dag in de winter wordt meer stroom van het net gebruikt dan zelf opgewekt wordt. Met het salderen wordt de elektriciteit van de zonnepanelen die aan het net geleverd wordt, afgetrokken van de stroom die ontvangen wordt. Als er evenveel stroom wordt opgewekt als verbruikt is het saldo nul.

  Door het salderen is de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk geworden en hebben meer dan een kwart miljoen huishoudens hun spaargeld in zonne-energie geïnvesteerd. Zonder dat de overheid zelf investeert, is de doelstelling voor het opwekken van groene stroom een stuk dichterbij gekomen en is een hele industrie met vele duizenden banen ontstaan om aan de vraag naar zonnepanelen te voldoen.

  Kamp wil salderen ongunstiger maken

  Helaas heeft Minister Kamp aangekondigd dat het salderen na 2020 “versoberd” wordt door het tarief voor stroom dat aan het net geleverd wordt, te verminderen. Nu krijgen huishoudens hetzelfde tarief voor teruggeleverde stroom als wat zij ervoor betalen. Na 2020 wordt het teruglevertarief minder dan de helft en kan de gemaakte investering niet meer uit.  

  Als het versoberingsvoorstel doorgaat zijn ook de zonnepanelen aangeschaft door huishoudens in het aardbevingsgebied via de “Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering” ineens ook minder waard geworden. Ook zij zijn door Kamp blij gemaakt met een dode mus.

  Slimme meter weigeren!

  Om het versoberen mogelijk te maken gaat de overheid alle huishoudens met een slimme meter uitrusten. Dit vervangingsprogramma wordt naar verwachting in 2020 voltooid.

  In een brief aan bezitters van zonnepanelen roept Transition Town Haren de huishoudens, die nog een een ouderwetse elektriciteitsmeter met draaischijf hebben, op om deze te behouden en de slimme meter te weigeren. Een slimme meter is namelijk niet verplicht!

  Een ouderwetse meter saldeert automatisch door de teller terug te draaien en hierdoor is de hoeveelheid stroom die aan het net geleverd wordt niet te meten. Als voldoende huishoudens de ouderwetse meter behouden wordt er roet in het eten gegooid en loopt de versoberingsmaatregel vertraging op. In de tussentijd kunnen de kwart miljoen huishoudens met zonnepanelen zich verenigen en op tijd, vóór de volgende verkiezingen, een vuist maken richting de politiek.

   

 • We zijn officieel een stichting. Het bestuur/kerngroep bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Daarnaast zijn er nog "gewone" transitiontowners, totaal zijn we met ongeveer 10 mannen en vrouwen. De meesten van ons zijn 50+, op één uitzondering na, de benjamin is 20 jaar.

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • Plannen:
  • Het Bikkelcafé Haren: de maandelijkse bijeenkomst van de LETS ruilkring in Haren. Elke 1e dinsdag van de maand in het Meer Generatie Huis, vleugel "F ", Kerklaan 30F, 9751NN Haren
  • postcoderoosproject voor zonne-energie
  • opzetten bijenlint
  • realiseren buurttuin met insectenplanten
  • meedenken oplossingen verkeersproblematiek in het dorp
 • Activiteiten:

  Actie : Salderen Moet Blijven!

  Hier de tekst van een brief die aan eigenaren van PV panelen in Haren wordt bezorgd:

   

  Aan alle PV zonne-energie eigenaren in Haren

  Beste Harenaar,

  Betreft:  Versobering van salderingsregeling voor PV zonne-energie

  Minister Kamp heeft aangekondigd dat de huidige salderingsregeling voor het terugleveren van elektriciteit aan het net slechts tot 2020 gegarandeerd wordt. Op het ogenblik is het zo dat wij dezelfde prijs krijgen voor terug geleverde stroom als wij ervoor betalen.

  Wij zijn afhankelijk van de huidige regeling om de investering in onze zonne-panelen terug te verdienen. Nederland heeft de regeling nodig om de doelen voor het opwekken van duurzame energie te halen en er zijn inmiddels veel banen in de installatie sector afhankelijk van toekomstige investering van huishoudens in PV zonne-energie installaties.

  De situatie over vijf jaar

  Na 2020 wil men de regeling "versoberen" wat inhoudt dat een lager tarief zal gelden voor de stroom die aan het net teruggeleverd wordt.Om deze versobering te realiseren investeert de overheid miljarden in een programma om een "slimme meter" te installeren in elk huis in Nederland. In het wetsontwerp uit 2008 die dat mogelijk maakt stond eerst een verplichte invoering met "een boete van maximaal €17.000 en/of een gevangenisstraf van 6 maanden voor wie een slimme meter zou weigeren" (Consumentenbond 30 maart 2009)

  Gelukkig heeft de eerste kamer daar een stokje voor gestoken en het laten installeren van een slimme meter is nu op vrijwillige basis.

  Slimme meter weigeren!

  Heeft u nog een "ouderwetse" elektriciteitsmeter met een draaiende schijf? Weiger dan een slimme meter wanneer die aangeboden wordt! Zo'n draaiende schijf meter "saldeert" namelijk automatisch door terug te draaien als er stroom aan het net geleverd wordt en het is dus onmogelijk de hoeveelheid terug geleverde stroom precies te kwantificeren. Zo lang er nog een noemenswaardig percentage van deze "ouderwetse" meters  aanwezig is kan de overheid het terugleveringstarief niet versoberen.

  Door de slimme meter te weigeren dient u dus niet alleen uw eigen belang maar ook het belang van iedereen die een zonne-energie systeem heeft die aan het net terug levert.

  Meer informatie/reageren?

  Heeft u opmerkingen over deze campagne, wilt u meer informatie of heeft u andere ideeën over hoe salderen behouden kan worden? Stuur dan een mail naar salderen.moet.blijven@gmail.com of ga naar het forum bij Google groups. Hoe het versoberen van salderen ter zijner tijd geïmplementeerd wordt is nog onzeker. De organisatie ZonplusStroom noemt het "belasting op zelf opgewekte zonnestroom" en organiseert een on-line petitie hiertegen (zie zonnestroombelastingvrij.nl). Tekenen is altijd de moeite waard!

  met vriendelijke groeten

  Bill Morris

   

  Hier de tekst van het persbericht die onlangs is verzonden:

  Salderen moet blijven!

  Transition Town Haren begint het nieuwe jaar met een campagne om het salderen voor huishoudens met zonnepanelen te behouden. In een brief aan bezitters van zonnepanelen wordt uitgelegd waarom het slim is een slimme meter te weigeren en de ouderwetse draaischijfmeter te behouden.

  Hoe salderen werkt

  Op een zonnige dag in de zomer wordt van de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt slechts een klein deel direct in het huis gebruikt. Het merendeel wordt geleverd aan het net. Op een donkere dag in de winter wordt meer stroom van het net gebruikt dan zelf opgewekt wordt. Met het salderen wordt de elektriciteit van de zonnepanelen die aan het net geleverd wordt, afgetrokken van de stroom die ontvangen wordt. Als er evenveel stroom wordt opgewekt als verbruikt is het saldo nul.

  Door het salderen is de aanschaf van zonnepanelen aantrekkelijk geworden en hebben meer dan een kwart miljoen huishoudens hun spaargeld in zonne-energie geïnvesteerd. Zonder dat de overheid zelf investeert, is de doelstelling voor het opwekken van groene stroom een stuk dichterbij gekomen en is een hele industrie met vele duizenden banen ontstaan om aan de vraag naar zonnepanelen te voldoen.

  Kamp wil salderen ongunstiger maken

  Helaas heeft Minister Kamp aangekondigd dat het salderen na 2020 “versoberd” wordt door het tarief voor stroom dat aan het net geleverd wordt, te verminderen. Nu krijgen huishoudens hetzelfde tarief voor teruggeleverde stroom als wat zij ervoor betalen. Na 2020 wordt het teruglevertarief minder dan de helft en kan de gemaakte investering niet meer uit.  

  Als het versoberingsvoorstel doorgaat zijn ook de zonnepanelen aangeschaft door huishoudens in het aardbevingsgebied via de “Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering” ineens ook minder waard geworden. Ook zij zijn door Kamp blij gemaakt met een dode mus.

  Slimme meter weigeren!

  Om het versoberen mogelijk te maken gaat de overheid alle huishoudens met een slimme meter uitrusten. Dit vervangingsprogramma wordt naar verwachting in 2020 voltooid.

  In een brief aan bezitters van zonnepanelen roept Transition Town Haren de huishoudens, die nog een een ouderwetse elektriciteitsmeter met draaischijf hebben, op om deze te behouden en de slimme meter te weigeren. Een slimme meter is namelijk niet verplicht!

  Een ouderwetse meter saldeert automatisch door de teller terug te draaien en hierdoor is de hoeveelheid stroom die aan het net geleverd wordt niet te meten. Als voldoende huishoudens de ouderwetse meter behouden wordt er roet in het eten gegooid en loopt de versoberingsmaatregel vertraging op. In de tussentijd kunnen de kwart miljoen huishoudens met zonnepanelen zich verenigen en op tijd, vóór de volgende verkiezingen, een vuist maken richting de politiek.