Transition Town Middelburg

 • 150613-Kerngroep-in-Middelburg-Lynn-moestuin-1500x900
 • 150613-Kerngroep-in-Middelburg-Lynn-paddestoel-1500x993
 • 150613-Kerngroep-in-Middelburg-Lynn-schooltuin-1500x993
 • 150613-Kerngroep-in-Middelburg-Lynn-slootjesdag-1500x993

Tt Category: Transition TownTt Tags: Kruidentuin Natuurspeeltuin Moestuin

Profiel
Profiel
Meer info
Photos
Organisatie
Map
organisatieTT
Plannen
Activiteiten
 • Update TransitionTown Middelburg febr. 2017

  Wijk De Griffioen in Middelburg is al vele jaren actief op diverse gebieden: sociaal, natuur en milieu, gezondheid, energie. Dankzij een actieve kern van gemotiveerde buurtbewoners worden bestaande projecten onderhouden en nieuwe ontwikkeld, in goed overleg met o.a. de gemeente.

  Het is een voorbeeld van een wijk die Duurzaamheid in brede zin hoog in het vaandel draagt.

  Bomenbuurt
  Vrijwilligers uit deze wijk onderhouden het openbaar groen daar al zo’n 10 jaar zelf, in een samenwerkingsverband met de gemeente. Het initiatief is ontstaan uit onvrede toen de gemeente uit bezuinigingsoogpunt het weelderig groen wilde omvormen tot saaie grasvelden. Eerst vond de gemeente dit protest erg lastig, maar het voorstel van de bewoners bleek te werken, en nu is het een voorbeeld voor andere wijken en zelfs andere gemeenten. Vanuit deze groep zijn alle andere groene/duurzame initiatieven ontstaan, zie verder in dit artikel. Men had elkaar gevonden!

  Behalve met het groenonderhoud in de wijk houdt deze groep zich ook bezig met voorzieningen aan de huizen, in overleg met de gemeente. Er moet b.v. een oplossing komen voor de wateroverlast, m.n. omdat die door verwachte nattere tijden alleen maar erger zal worden. En met de woningbouwvereniging wordt gekeken naar gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen.

  Energie
  De doelstelling is een energie-neutrale wijk in 2020. Hiervoor wordt gewerkt aan de oprichting van een Energiecoöperatie, centrale aankoop van zonnepanelen en zal onderzoek gedaan worden naar energie opwekking uit koeienmest. Dit alles samen met woningcoöperaties, buurtscholen, de gemeente en het energiebedrijf.

  Er wordt aangesloten bij de landelijke actie Nul-op-de-meter. Huizen in het oude deel van de wijk kunnen, in overleg met de bewoners, energiezuinig worden gemaakt en tevens levensloopbestendig. Voorbereidende gesprekken zijn gaande. In het nieuwe deel zullen collectief zonnepanelen worden geplaatst.

  Speelhof Hoogerzael
  Deze educatieve natuurspeelplaats met o.a. een ravotbos, waterspeelplaats, meer dan 100 schooltuintjes, en duurzame voorzieningen krijgt steeds meer bekendheid. Hij is regelmatig in beeld bij andere organisaties/instellingen, als b.v. GGD.  Met de gemeentelijke afd. Welzijn worden regelmatig workshops georganiseerd, en dient hij als inspiratieplek voor andere wijken, (buurt)gemeenten en zelfs (inter)nationaal. Dankzij deze site (!) hebben studenten van de Middelburgse University College Roosevelt de plek ontdekt voor hun studie, maar ook om er de handen uit de mouwen te steken. En er was bezoek uit Canada, ook dankzij deze site.

  Mooi om hier ook te vermelden is dat de buurtbasisschool Aventurijn het schoolplein vergroend heeft, samen met ouders en vrijwilligers van het Speelhof. Leerlingen deden allerlei acties om wat centjes binnen te halen en hielpen bij de aanleg. Deze groene speelplaats is een aanwinst voor de wijk, mede omdat hij ook buiten schooltijden toegankelijk is.

  Beweegpad
  Deze ouderenvoorziening, als buurtinitiatief,  met door de hele wijk aanwijzingen voor oefeningen en ook wat toestellen, is een groot succes. Zo’n 40 mensen lopen in groepjes onder ex-fysiotherapeuten 52 weken per jaar een sportief rondje, ieder naar eigen kunnen, met na afloop samen koffie drinken. Voor iedereen een gezond en gezellig ijkpunt in de week!

  Een vervolg hierop is aansluiting bij Elke-stap-telt, een landelijk project dat naast meer bewegen ook verder een gezonde leefstijl promoot. Een nieuwe groep van zo’n 30 mensen doet hier al aan mee, o.l.v. deskundige vrijwilligers, en het blijkt dat mensen met sprongen vooruit gaan! Samen met de gemeente zijn ondertussen ook dergelijke groepen in andere wijken opgestart.

  Om meer ouderen meer te laten bewegen komen er experimenten met duo-fietsen en stoelyoga.

  Cleene Hooge-Poppenroede
  Stichting Cleene Hooge heeft als doel bebouwing van het buitengebied ten westen van Middelburg, aangewezen  als Nationaal Landschap, tegen te gaan. Hoewel de gemeente had toegezegd voor 2024 niet te bouwen lijkt hierop te worden teruggekomen. Zij zit diep in de schulden, o.a. door deze grondlasten. De stichting zoekt nu naar een alternatieve bouwlocatie in het nabijgelegen Poppenroede. Dit  i.s.m. projectontwikkelaar, gemeente en landeigenaren.

  De stichting heeft weer goed aan de weg getimmerd door de opening van de nieuw ommetje door het gebied en het plaatsen van een infobord. Er leven alternatieve ideeën voor het gebied die de waarden ervan verbeteren. Zo wil de schapenboer, wiens schapen o.a. de Middelburgse vesten kort houden, en geliefd door de jaarlijkse lammetjesknuffeldagen, investeren in zijn opstallen, enkele van de weinige gebouwen in het bewuste gebied. Maar de gemeente houdt dit nog af, die verdient meer als er huizen komen…

  Tuin Hof ’t Seys
  Het nieuwste buurtproject is de aanleg van een aantrekkelijke tuin rondom het zorgcomplex Hof ’t Seys. Er zijn al pluktuinen met bloemen en (klein) fruit, aangenaam om op te kijken en in te vertoeven. dankzij subsidie van Kern-met-Pit. Er wordt een aparte organisatie opgericht om licht-dementerenden o.a. hier te laten tuinieren, onder begeleiding.

  Wijk van de Toekomst
  Alle bovenstaande wijkgroepen denken via het Wijkteam samen met de gemeente mee over wenselijke nieuwe ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan een wijkvisie 2015-2025, waarin bovenstaande activiteiten zijn opgenomen. En hiernaast nog de volgende thema’s:

  • Inclusieve samenleving
   Het realiseren van ontmoetingscentrum is een wens. Dit moet een rol spelen als inloophuis en wijkcentrum, als locatie voor activiteiten als yoga, danslessen, kooklessen en voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.Er zijn WhatsApp groepen en een Telefooncirkel opgezet. Betrokkenheid met scholen BO en VO wordt bevorderd en gestreefd wordt naar een gemengde leeftijdsopbouw.
  • Griffioen Blauwe Zone
   Wijk De Griffioen is geïnspireerd door de wereldwijde zgn. Blue Zones. Dit zijn plaatsen waar men prettig erg oud wordt, dankzij een gezonde leefstijl en kwalitatief goede manier van leven in de eigen buurt. Belangrijk is deze leefstijl te stimuleren en het realiseren van benodigde voorzieningen als sport- en  spel, groen, sociale betrokkenheid, m.n. ook voor ouderen.
  • Ruimtelijke ontwikkeling, Infrastructuur en Veiligheid
   Wegen, voet- en fietspaden, openbaar groen e.a. voorzieningen worden in onderling overleg    kritisch beschouwd en verbeteringen aangekaart. Inzet van BOA’s en wijkagenten kunnen meer bij gaan dragen aan de veiligheid, evenals WhatsApp groepen.

  150613 Kerngroep in Middelburg, Lynn slootjesdag

  Voor meer info:
  www.griffioengroen.nl
  www.speelhofhoogerzael.nl
  www.decleenehooge.nl

  Voor contact: elsvdk @ online.nl (Els van de Kerkhof)

 • Plannen:

  In de toekomstplannen liggen de oprichting van een energiecoöperatie, een wijk-zorgcoöperatie en een project om van de wijk een blauwe zone te maken (een zone waar mensen gezond en gelukkig oud worden).

  Activiteiten:

  Kruidentuin, Natuurspeeltuin met moestuin en schooltuin, beweegpad, groen onderhoud in de wijk, natuurbehoud.

 • Iedere activiteit heeft een eigen stichting met eigen doelstellingen. Er wordt niet gepoogd om vanuit al die activiteiten een overkoepelende agenda en doelstellingen te formuleren, iedere stichting kan dat voor zich bepalen zo lang ze elkaar niet in de weg lopen. De voordelen: het is niet alleen makkelijker om vrijwilligers en bestuursleden voor toegespitste activiteiten te vinden, er worden ook meer subsidies binnengehaald door met meerdere stichtingen te werken.

  Marien legt uit dat je ook niet iedere beslissing met iedereen moet willen nemen, zo lang je wel signalen & behoeftes oppakt van betrokkenen, en actief uitreikt naar bewoners om te vragen wat hun wensen zijn (uit de wensen van kinderen is o.a. het geniale idee van de modderglijbaan gekomen!).

  Tegelijkertijd wordt er sterk ingezet op de verbinding van al die initiatieven en voelt het als bezoeker alsof je bij één organisatie over de vloer bent. Dat krijgen ze voor elkaar doordat er een wijkteam is met daarin naast vertegenwoordigers uit de stichtingen ook buurtbewoners en de wijkmanager van de gemeente. Dat team komt twee keer per jaar bij elkaar en fungeert als spreekbuis naar de gemeente. Tot slot wordt het wijkkrantje gebruikt om met elkaar en met de wijk te communiceren en heeft iedere stichting een website die regelmatig ge-update wordt.

  www.griffioengroen.nl
  www.speelhofhoogerzael.nl
  www.decleenehooge.nl

 • No Records Found

  Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

  Google Map Not Loaded

  Sorry, unable to load Google Maps API.

 • organisatieTT:

  Losse stichtingen voor de verschillende activiteiten die goed samenwerken.

 • Plannen:

  In de toekomstplannen liggen de oprichting van een energiecoöperatie, een wijk-zorgcoöperatie en een project om van de wijk een blauwe zone te maken (een zone waar mensen gezond en gelukkig oud worden).

 • Activiteiten:

  Kruidentuin, Natuurspeeltuin met moestuin en schooltuin, beweegpad, groen onderhoud in de wijk, natuurbehoud.