Categorie: ,

Petitie voor regionaal voedselbeleid in Europa

Het huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU is gericht op liberalisering en afbouw van productiebeheersing. Dit beleid staat nu ter discussie en kan voor 2013 gewijzigd worden. Na tientallen jaren waarin de transnationale bedrijven en de WTO (de Wereld Handels Organisatie) de dienst hebben uitgemaakt,  is het tijd voor een meer democratisch, milieuvriendelijjker en lokaal-regionaal beleid. Voedsel is niet een wereldwijd handelsobject maar een eerste levensbehoefte en een mensenrecht.

Platform Aarde Boer Consument (Afrika-Europa Netwerk, Boerengroep Wageningen, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, XminY Solidariteitsfonds) heeft daarom de onderstaande petitie gelanceerd, waarin veel elementen staan die direct in de benadering van Transition Towns terugkomen

De petitie

Platform ABC constateert:

 • dat het huidige geliberaliseerde landbouw- en voedselsysteem vooral ten goede komt aan multinationals die toegang willen tot de goedkoopste grondstoffen en nieuwe markten;
 • dat boeren wereldwijd hiervan de dupe zijn omdat zij onder de kostprijs moeten produceren en vaak gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen, wat de mondiale en Europese voedselzekerheid in gevaar brengt;
 • dat dit tevens een milieu- en diervriendelijke voedselproductie onmogelijk maakt;
 • dat Europa teveel beslag legt op natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden voor luxe producten zoals veevoer en biobrandstoffen. Dit gaat ten koste van de bestaanszekerheid van boeren en inheemse volkeren, en ten koste van natuurgebieden;
 • dat dit landbouwsysteem te veel fossiele brandstoffen verbruikt en bijdraagt aan klimaatverandering.

en verzoekt om een beter Europees Voedsel- en Landbouw beleid dat:

 1. beschouwt voedsel als een eerste levensbehoefte en een mensenrecht niet slechts als een handelsobject
 2. geeft prioriteit aan de instandhouding van een landbouw overal in Europa waarin boeren voedsel produceren op gezinsbedrijven en zorgen voor het platteland. Dat is niet mogelijk zonder eerlijke en stabiele landbouwprijzen die hen en de agrarische medewerkers een eerlijk inkomen bezorgen en de consumenten faire prijzen garanderen. Dit vereist een flexibele marktregulering
 3. kiest zoveel mogelijk voor de productie van voedsel en veevoer in Europa en gaat binnen de internationale handel in landbouwproducten prioriteit geven aan de principes van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en ecologische duurzaamheid. Het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid mag de voedsel- en landbouwsystemen in andere landen niet schaden
 4. verzekert de boeren en hun medewerkers ook in Midden- en Oost Europa van eerlijke, niet discriminerende werkomstandigheden, en bevordert eerlijke en gelijke toegang tot landbouwgrond
 5. respecteert het milieu zowel hier als in andere werelddelen, beschermt de biodiversiteit en de eindige voorraden landbouwgrond en water, en zorgt dat het dierenwelzijn toeneemt en het gebruik van fossiele brandstoffen afneemt
 6. zorgt ervoor dat de machtsconcentratie in de voedselverwerkende industrie en de detailhandel, en hun invloed op wat geproduceerd en geconsumeerd wordt afnemen. Zij bevordert voedselsystemen waarin de afstand tussen boeren en consumenten verkleind wordt
 7. zorgt voor transparantie door de hele voedselketen, zodat burgers weten hoe hun voedsel geproduceerd wordt, waar het vandaan komt, wat erin zit en hoe de prijs die consumenten betalen samengesteld is
 8. bevordert gezonde eetpatronen en gaat zich meer richten op de consumptie van plantaardig voedsel. De cultureel bepaalde eetgewoontes van Europese bevolkingsgroepen worden gerespecteerd
 9. bevordert de productie van lokale seizoensproducten van goede kwaliteit, waardoor burgers zich weer verbonden voelen met hun voedsel en de voedselproducenten
 10. zorgt dat kinderen de vaardigheden en kennis leren waarmee je gezond en voedzaam eten kun produceren, klaarmaken en ervan kunt genieten

Ondertekening

Voor ondertekening van deze petitie kun je terecht op deze website