Categorie:

Permacultuur ontwerpcursussen in Eindhoven

EINDHOVEN – In september, oktober en november 2009 verzorgt Leo Bakx van Aardwerk in Eindhoven twee officiële Permacultuur ontwerpcurcussen, met de nadruk op permacultuur in de stad.

In de cursus leren deelnemers de drie ethische en de twaalf ontwerpprincipes van permacultuur. De cursus bestaat uit een programma van 72 uur theorie en praktische oefeningen in het ontwerpen van duurzame systemen met maximale opbrengst voor een minimale moeite en investering van materiaal en energie. Denk daarbij aan systemen voor duurzame voeding, water, huisvesting en energie, welke bijdragen aan de zelfredzaamheid en veerkracht van lokale gemeenschappen.

De cursus is gebaseerd op de Earth Care Manuel van Patrick Whitefield. In aanvulling op het standaardprogramma is er extra aandacht voor permacultuur in de stedelijke omgeving.

De cursus wordt afgesloten met het internationaal erkende Permaculture Design Certificate, waarmee men zelfstandig aan de slag kan gaan als permacultuur instructeur en ontwerper. Met een PDC kan men lid worden van de Permaculture International Ltd beroepsvereniging. Het PDC geeft ook toegang tot vervolgopleidingen in binnen- en buitenland.

Docent Leo Bakx biedt de cursus aan in twee varianten: van 23 september t/m 3 oktober is er een intensieve tiendaagse cursus; op 10 oktober start dezelfde cursus in een serie van vijf achtereenvolgende weekends. De cursussen zijn bedoeld voor mensen die geschoold willen worden in ontwerpen voor duurzaamheid, bijvoorbeeld in opdracht van overheid of bedrijf of voor mensen die als zelfstandige er full-time mee aan de slag willen. De weekendvariant is meer gericht op mensen die werken als vrijwilliger in (buurt)organisaties met een taak in tuinieren, educatie en duurzaamheid.

Cursuslocatie is de Ventoseflat, aan de Mathildelaan in het centrum van Eindhoven. De deelnemers kunnen tijdens de cursus verblijven in de Ventoseflat en zullen een aantal in de flat aanwezige balkons en binnentuintjes mogen gebruiken voor de praktische ontwerpoefeningen.

Aardwerk organiseert de cursussen in samenwerking met Transition Town Eindhoven. Deelname kost 964 euro per cursus, inclusief verblijf, maaltijden en cursusmaterialen.

Meer over deze cursussen een over Aardwerk >>>

Daarnaast organiseert Aardwerk op 27 september een ontmoetingsdag voor mensen die een straal van 60 kilometer rond Eindhoven wonen, en die ooit waar ook ter wereld een PDC-certificaat hebben behaald.

Meer over permacultuur in relatie tot Transition Towns >>>