Categorie: , ,

Paul Hendriksen over kracht en zwakte van bewonersinitiatieven

Overheden herontdekken de kracht van de samenleving. Burgers nemen het heft in handen. Vrijwilligers houden de laatste supermarkt van het dorp open. Coöperaties werken aan duurzame energie. Bewonersgroepen toveren publiek groen om in moestuinen voor lokale voedselproductie. De Nederlandse natuur wordt voor een groot deel onderhouden door belangeloze natuurliefhebbers.

De herontdekking van de kracht van de burger is voor een deel door bezuinigingen geïnitieerd, en ook door het inzicht dat overheden soms ook mèt geld gewoon machteloos waren. Maar…hoe ver reikt die kracht van de burger? Waarom lukt het ene initiatief wèl, en het andere niet? Welke factoren bepalen dat de ene wijk bruist van de energie, en de andere niet?

Het Trendbureau Overijssel organiseert op 21 juni, van 15.30 tot 17.00 uur, de tweede kids furniture planset=”_blank”>OverDenkers bijeenkomst. In deze lezingencyclus laten we mensen aan woord die voorlopers zijn op het gebied van wetenschap of maatschappelijke ontwikkelingen.

Verkennend gesprek met Paul Hendriksen


Het Trendbureau Overijssel organiseert een verkennend gesprek hierover met Paul Hendriksen. Hij zal een presentatie geven van zijn ervaringen, de successen maar ook de moeilijkheden. Op die manier hopen we tot een gesprek te komen over de toekomst van de samenleving in Overijssel.

Datum: 21 juni
Tijd: 15.30 tot 17.00 uur
Locatie: Earthship Doepark Nooterhof,
Goertjesweg 3 8013 PA Zwolle

U kunt zich opgeven via info@trendbureauoverijssel.nl of http://www.trendbureauoverijssel.nl/uitnodiging/21

zp8497586rq