Categorie: ,

Radiogesprek over het organiseren van TT

In het kader van de voorbereiding van het landelijk Transitie Conferentie, herhalen wij een radio-interview over de organisatie van het  eerste TT-Treffen, opgenomen in februari 2011. De werkvormen en aanpak van Transition Towns zijn verfrissend, verbindend en principieel bottom-up. TT Radio sprak hierover met twee van de tien organisatoren van het Treffen: Hylke Hekkenberg en Adri Ros.

Organisatie TT Treffen by TTRadio

Voor iedereen die geen half uur kan of wil luisteren of gewoon liever wat leest, hieronder een samenvatting van het interview.

Deel 1: Een open structuur aanbieden


[singlepic id=5 w=320 h=240 float=right]Het Treffen van januari 2011 kreeg als thema: Evaluatie TT. Op forum TT Lokaal kwam deze vraag naar boven. In Transition Towns staat het samenwerken centraal. Omdat ieders inbreng principieel waardevol is en praktisch noodzakelijk. De kunst is om dit dusdanig vorm te geven, dat het de meeste meerwaarde oplevert en niet in chaos of strijd verzand. Eén van de centrale werkvormen hier bij is de Open Space. Voor het Treffen is dit model uitgewerkt in een leeg rooster voor 4 ruimten en gedurende 4 keer een uur. Dus we gaven ruimte voor 16 sessies.

Een deel van de sessies werd in de weken vooraf aan het Treffen al van tevoren door deelnemers zelf ingevuld. Iedereen moest zich van tevoren inschrijven via Internet. Het formulier vroeg iedereen (o.a.) naar interesse en naar vaardigheden. Op die manier werden de 16 sessies gevuld met presentaties, workshops en brainstorms. Hetzelfde systeem werd gebruikt voor de omringende taken als inrichten, eten & drinken, bar-rooster en opruimen/schoonmaken. Iedere bezoeker heeft zo zijn/haar steentje bijgedragen.

Deel 2: Gedragsverandering oefenen

Waarom vind TT deze manier van organiseren zo belangrijk? Gewoonte- en kuddegedrag bepaald veel van wat mensen doen. Of het gezond, veilig of sociaal is komt bij velen pas later (of nooit) aan de orde. We bereiken echter de grenzen aan de welvaart, we pieken en daarna wordt de consumptie onvermijdelijk minder. Daar zullen we ons gedrag op moeten aanpassen. En dat roept weerstanden op. Daar goed mee omgaan is nog een hele kunst. Die we niet zomaar bezitten, daar zullen we ons op moeten trainen. Hart en Ziel is de noemer voor onze bezigheden met deze gedragsverandering. Op individueel en op sociaal vlak.

Het Treffen is een goede plek om het sociale te oefenen. Zoals in het geven van vertrouwen aan elkaar en het durven loslaten van egoïsme, dogma’s en angst voor controle verlies. Wat vraagt om zachtheid naar elkaar en naar jezelf, om het durven nemen en durven geven van verantwoordelijkheid. We krijgen er  veel waardevols voor terug in de vorm van vrolijkheid, veiligheid, zorgzaamheid, zinvolheid en tevredenheid. Ingrediënten die we nodig hebben wanneer we meer op de buurt, de familie en de naaste vrienden zijn aangewezen.

Deel 3: Duurzaam en Sociaal met elkaar

[singlepic id=6 w=320 h=240 float=right]In de dagelijkse praktijk van duurzame projecten zijn technische, financiële,    theoretische of politieke kanten vaak dominant. En het sociale/persoonlijke onder of niet gewaardeerd. Het blijkt (gelukkig) dat wanneer we meer naar elkaar en naar bezoekers luisteren en onze plannen mede aan hun toetsen, er meer steun en vertrouwen in het project ontstaat. Hoe slim een plan op zich ook kan zijn, het succes hangt (zeker bij TT) vooral af van de mate waarin het aansluiting vind bij de mensen die je wilt bereiken.

Sociale werkvormen zijn hierbij zowel middel als doel. Veel mensen willen overgaan naar meer duurzaam en sociaal gedrag. Daar gaat echter een proces aan vooraf wat tijd en aandacht vraagt. De onzekerheden en weerstanden die piekolie en klimaatchaos oproepen, zijn niet gering natuurlijk. Het op een of andere manier mogen uiten en delen tijdens bijeenkomsten, moet daarom steeds en op allerlei leuke, veilige manieren gefaciliteerd worden. Zo leren we sociaal met duurzaam om te gaan en kunnen we ons verbreden.