Categorie: , ,

Open Space en World Café op TT Treffen

Open Space bij NASA

Op het Transition Treffen van zaterdag 26 januari, worden twee organisatorische werkvormen toegepast: Open Space en World Café. Beide technieken zijn bedoeld om met een grote groep mensen een vraag of probleem te behandelen, zónder gebruik te maken van agenda(punten), tijdschema, voorzitter of notulist… Dat is even wennen, er is vertrouwen nodig in het proces en in de mensen die er zijn, dat het goed zal aflopen, ook zonder sturing van bovenaf. Daarom hierbij alvast enige informatie voor diegenen die deze technieken nog niet kennen.

Als eerste de voordelen die voor Transition Towns de doorslag geven voor deze aanpak te kiezen:

 • Iedereen krijgt de kans om te zeggen wat hij/zij wil zeggen over het onderwerp
 • Er komt zodoende veel meer informatie op tafel, veel ideeën en visies
 • Het zijn relatief makkelijk uit te voeren werkvormen
 • Het zijn zowel krachtige als heel leuke methoden
 • Het brengt vooral die mensen bij elkaar die echt gepassioneerd zijn over iets

Open Space

De Open Space techniek doet een beroep op het zelforganiserend vermogen van mensen: deelnemers gaan naar de plek of bijeenkomst gaan waar hun energie interesse ze brengt, of creëren zelf een plek/thema. De sleutel tot een succesvolle OSE is de centrale vraag, die meestal tevens de titel van het evenement is. Deze legt de basis voor wat er die dag besproken gaat worden.

Omdat men gemotiveerd voor een specifiek thema heeft gekozen, vindt er bijna als vanzelf een levendige uitwisseling plaats, waarbij mensen elkaar informeren, inspireren en aanvullen. Het wordt aanbevolen om niet in discussie te gaan en om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven voor een zo gevarieerd mogelijke inbreng en zoveel mogelijk draagvlak.

De resultaten worden op flappen of post-its genoteerd en aan de muur gehangen, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Na afloop worden de resultaten naar alle deelnemers gemaild zodat ze er later thuis nog profijt van kunnen hebben en de inspiratie voort kan sudderen.

World Café

Wereld Café wordt omschreven als ‘de bewuste inschakeling van collectieve intelligentie door groepsgesprekken over specifieke onderwerpen’. Het is gebaseerd op de idee dat waardevolle gesprekken vaak gevoerd worden op plaatsen waar mensen zich ontspannen voelen: aan een tafel, of dat nu in de keuken is of in een café, met een kopje (of een glaasje) in hun handen en misschien wat lekkere koekjes.

Het is een middel om mensen gerichte vragen of onderwerpen voor te leggen, in plaats van hen, zoals in Open Space, zelf de vragen te laten bepalen. Wereld Café vergt wat meer voorbereiding dan Open Space, maar geeft dan ook effectiever antwoord op onderwerpen die je graag wilt verkennen.

Het World Café heeft zeven principes ontworpen, die duidelijk maken hoe het proces verloopt en waarover je in deze download meer kunt lezen.

 Meer over dit onderwerp:

1 gedachte over “Open Space en World Café op TT Treffen”

 1. Dit is voor mij transitie: Open Space en World Café:
  op een andere manier met elkaar te overleggen.
  Zodat ieder ook werkelijk deelneemt aan het proces.

  We zijn allemaal een schakel in het geheel en we kunnen ons verbinden.

  Bovenal wens ik iedereen met elkaar veel plezier op deze dag!

Reacties zijn gesloten.