Categorie:

Ook Brummen een Transition Town?

De vraag of ook de Gelderse gemeente Brummen een Transition Town wordt, komt aan de orde tijdens een bijeenkomst van Bruisend Brummen, op 22 juni.

De werkgroep Bruisend Brummen stelt zich ten doel een politiek neutraal draagvlak op te bouwen voor een Bruisend Brummen, een strategisch plan te identificeren dat bij de gemeente Brummen past en een structuur op te zetten voor uitvoering van het strategisch plan.

Vanuit het kernthema ‘kwaliteit boven kwantiteit’ kiest de werkgroep ondermeer voor een benadering van onderop (bottom-up); inwoners van Brummen van allerlei pluimage kunnen meedoen. Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande mogelijkheden van groepen in de samenleving, en lokale initiatieven worden ingebed in een duurzame regionale, landelijke en mondiale infrastructuur (bijvoorbeeld met lokale eerlijke handel aansluiten bij Fair Trade).

Veel ingrediënten van een Transition Town zijn dus al aanwezig!

De bijeenkomst vindt plaats op het adres: Zegerijstraat 36, Brummen. Aanvang: 20:00 uur. Meer over deze bijeenkomst >>>