Categorie:

Ontmoeting Transition Towns Midden-Brabant

TILBURG – Betrokkenen bij Transition Towns in Midden-Brabant kwamen zondag 3 oktober bij elkaar in het Natuurmuseum Brabant om ervaringen te delen en inspiratie op te doen. 10 Transition Towns waren op de uitnodiging ‘Duurzaam buurten’ van de Brabantse Milieu-federatie ingegaan en wisselden hun ervaringen uit in het speeddaten en via een open space.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat veel Transition Towns bezig zijn met regionaal voedsel, duurzame energie, duurzaam transport en lokale economie. Ook het toepassen van duurzame toekomstbeelden en bewustwording over de feiten rond piekolie en klimaatverandering staan hoog op de agenda. De Transition Towns zoeken nieuwe verbindingen en lokale oplossingen voor mondiale uitdagingen.

Tijdens de vertoning van de film ‘In Transition’ werd een toelichting gegeven op de term ‘piekolie’. Het houdt o.a. in (om het eenvoudig te houden) dat de vraag naar olie het aanbod nu al overstijgt. De consequentie is dat wij anders naar ons gebruik van olie moeten gaan kijken, omdat olie gebruikt wordt bij vervoer, de productie van voedsel, plastic, medicijnen, kunststoffen, eigenlijk te veel om op te noemen. Het piekmoment heeft dus invloed op het dagelijks leven van iedereen en dat maakt het ook zo interessant om met elkaar er naar te kijken. Hoe ziet onze toekomst zonder olie er uit? Hoe ziet de wereld er in 2040 uit? Kunnen we nog dromen over een betere wereld voor de volgende generaties? De Transition Towns willen gezamenlijk deze uitdagingen bespreekbaar maken en door uitwisseling van kennis en ervaringen tot realistisch uitvoerbare oplossingen komen.

Men heeft de wens om elkaar in de toekomst te blijven opzoeken en informatie uit te wisselen. Er was interesse voor de landelijke informatiedag van 10 oktober a.s. en voor een landelijk treffen dat nog wordt voorbereid. Ook is er belangstelling voor workshops rond Joanna Macy en workshops over Toekomstbeelden waar Derk Hueting (Breda) mee werkt.

Ook werd al aangegeven dat er op 17 november een beursvloer biodiversiteit plaatsvindt in het provinciehuis in Den Bosch. Transition Town Nederland heeft daarvoor via TT Tilburg een uitnodiging ontvangen van de ECNC (European Centre for Nature Conservation).