Categorie:

‘Oliereserves worden bewust overschat’

LONDEN – Er zijn wereldwijd minder oliereserves dan nu wordt aangenomen. De mogelijke toekomstige olieproductie wordt overschat om paniek te vermijden en om de dominantie van de Verenigde Staten te vrijwaren.

Dat beweerde ‘een hooggeplaatst lid van het Internationaal Energie Agentschap’ anoniem in de Britse krant The Guardian op maandag 9 november. (lees dat artikel hier >>>)

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) publiceerde op 10 november zijn jaarverslag over energie, de ‘World Energy Outlook’. Volgens dat rapport kan de olieproductie van de huidige 83 miljoen vaten per dag opgevoerd worden naar naar 105 miljoen. Maar volgens de anonieme IEA-woordvoerder in The Guardian ‘denken veel leden van de organisatie dat zelfs een productieniveau van 90 of 95 miljoen vaten per dag onmogelijk zou zijn. Maar men is bang voor paniek op de financiële markten als de cijfers naar beneden toe worden bijgesteld’.

Een tweede anonieme bron bij het IEA, die maandag eveneens door The Guardian werd geciteerd, zegt ook dat er niet zoveel olie op aarde is als het IEA zelf beweert: ,,We hebben het hoogtepunt bereikt wat de aardolie betreft. Ik denk dat de situatie heel slecht is”.

Reactie van Peakoil Nederland

In reactie op het recente rapport van het IEA meldt Stichting Peakoil Nederland: ,,De World Energy Outlook van het IEA is de basis onder het energiebeleid van veel Westerse landen. Het wordt gezien als de meest betrouwbare bron voor data over energie. Niettemin is er al jaren kritiek op de wijze waarop het IEA prognoses doet over de oliemarkt. Verschillende kranten (TrouwNRC ) namen het bericht uit The Guardian over, maar de uitlatingen van de anonieme woordvoerders zijn een herhaling van geruchten die al jaren rondzingen. Kritiek op de cijfers van het IEA is niet afhankelijk van al dan niet anonieme klokkenluiders. Vorig jaar al deed weblog The Oildrum een diepgaande analyse naar de data achter het de World Energy Outlook 2008 en kwam tot de conclussie dat er het nodige aan te merken is op de manier waarop de onderzoekers van het IEA hun data verwerken in conclusies. Ook dit jaar zal The Oildrum ingaan op det World Energy Outlook 2009”. Lees hier >>>

,,Zowel ons eigen onderzoek als dat van bijvoorbeeld een groep Britse universiteiten verenigd in UKERC komen tot andere conclusies dan het Internationaal Energie Agentschap (lees hier). Dat werpt de vraag op of het verstandig is om de cijfers van het IEA te gebruiken als enige onderbouwing voor ons energiebeleid”, aldus Peakoil Nederland.

World Energy Outlook 2009 van het Internationaal Energie Agentschap >>>

Persbericht van het IEA over de World Energy Outlook 2009 >>>

Meer over piekolie (‘Peak Oil’) >>>