Categorie:

Groene Energiewet afgelast in voordeel kolen- en kernenergie

Vlak voor het nieuwe kabinet in dienst trad,  heeft demissionair CDA-minister Van der Hoeven van Economische Zaken (zie artikel VK) de  ‘groene’ wijziging van de energiewet ingetrokken. Deze is vorig jaar met een overgrote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Het idee ervan is om producenten van ‘grijze’ stroom op momenten van overproductie van stroom, te verplichten hun productie te minderen. Dat verlaagt het gebruik van fossiele brandstoffen en geeft duurzame stroom de voorrang. Stroom die anders verloren gaat, aangezien er geen opslag mogelijk is van wind- of zonne-energie.

Dit nu vind Van der Hoeven ‘niet eerlijk’ en het zou de bouwers van zes nieuwe kolencentrales in Nederland mogelijk afschrikken. Nuon/Vattenfall en Essent bouwen twee kolencentrales in Eemshaven. Die zullen net zoveel CO2 uitstoten als 4,5 miljoen personenauto’s. Nog 4 kolencentrales zijn gepland. Maar Nederland produceert nu al elektriciteit voor het buitenland, dus voor onze eigen energievoorziening zijn deze 6 centrales niet nodig (zie o.a. ‘StopOfIkZegOp’).

Dit is toch te gek voor woorden. Wie is in NL nu eigenlijk aan de macht? Jeroen van Agt, medewerker aan de website OliNo – Duurzame energie en Adri Ros (TT Taakgroep Zonnehoven)  zetten enkele anti-duurzame ontwikkelingen op energiegebied in Nederland op een rij: “Het nieuwe kabinet werpt zijn schaduw al vooruit”.

Het (on)gelijke economische speelveld

Kolen en gascentrales stoten CO2 en fijnstof deeltjes uit. De samenleving draait op voor de kosten van respectievelijk de klimaatveranderingen(CO2) en ziektes van mensen (fijnstof). Hierdoor blijft de prijs van fossiele brandstoffen lager dan in werkelijkheid, waardoor duurzame alternatieven moeilijker kunnen concurreren op prijs.

In de Nederlandse grondwet staat dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. Het wetsartikel is in eerste instantie van toepassing op burgers maar is in principe uiteraard ook van toepassing op bedrijven, waar concurrentie-vervalsing of het mededingingsrecht op het spel staan. Het verwijst naar het zogenaamde ‘level playing field’ (een vlak speelveld) , een door veel politici gebezigde oneliner tégen het verstrekken van subsidie op duurzame energie.

Helaas zien wij dit grondrecht van een gelijk speelveld bij de economische beleidsmakers van de Nederlandse overheid in het geheel niet terug. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe duurzame ontwikkelingen in Nederland structureel tegengehouden worden. En treft met name het midden-en klein bedrijf (MKB) en innovatieve zelfstandige burgers. Lees hierover meer op OliNo: NL verdient schonere en hernieuwbare energie!

Overheid betaald verzekering kerncentrales

De Nederlandse overheid staat garant indien er een ongeluk zou gebeuren met een kerncentrale. De reden hiervoor is dat verzekeringsmaatschappijen het risico te groot vinden en het dus niet mogelijk is om een kernenergiecentrale te verzekeren. Dit is een verkapte vorm van subsidie omdat de verzekeringskosten op windmolenparken niet betaald worden door de overheid.

En ook hier geldt de vraag: Is dit wel toegestaan volgens de nieuwste Europese wetten? De overheid bevoordeelt immers een bepaalde energiesector ten opzichte van een andere. Dat is geen eerlijk speelveld.

Nuon/Vattenfall stoten peperdure zonnecelfabriek af

Akzo Nobel, Shell, TNO en drie universiteiten besloten in 1997 om in project Helianthos op een slimme manier zonnecellen te gaan produceren: door ze in rollen doorzichtig plastic te vatten, kan zonne-energie heel gemakkelijk op allerlei plaatsen toegepast worden.  Juni vorig jaar werd de fabriek met veel bombarie geopend: ‘Dit concept gaat zonne-energie betaalbaar maken voor iedereen’.

De afgelopen tien jaar heeft het project 15 miljoen euro subsidie gekregen van het Rijk en van de provincie Gelderland. En Nuon heeft er nog tussen de 50 en 100 miljoen in gestoken. De vorige eigenaars van  Nuon (Gelderland, Friesland, Noord-Holland en Amsterdam) hebben vorig jaar bij de verkoop aan Vattenfall, bedongen dat het beleid ten aanzien van ‘renewables’  voortgezet zou worden (lees verder in de VK). Vattenfall wil vooral inzetten op kernenergie.

Duurzame stroom moet meebetalen aan fossiele stroom

Stijgende olieprijzen zorgen automatisch voor stijgende prijzen van duurzame stroomproductie. Dat terwijl wind-, en zonne-energie in werkelijkheid niet duurder wordt.  In Duitsland, Denemarken en Spanje is de elektriciteitsprijs zelfs omlaag gegaan door windenergie (meer hierover op OliNo: Windenergie zorgt voor een lagere elektriciteitsprijs).  Hierdoor betalen duurzame stroom afnemers mee aan de hogere kosten voor fossiele energieopwekking. De wereld op zijn kop! Ook bizar is de volgende ontwikkeling:

Wind-coöperatie de Windvogel zet zich sinds jaar en dag in voor burgers die hun eigen elektriciteit kunnen opwekken. De burgers zijn via de coöperatie mede-eigenaars van windturbines. De turbines laten de opgewekte elektriciteit rechtstreeks het elektriciteitsnet invloeien. Vervolgens consumeren de deelnemers deze stroom in hun huizen. Op dat moment hoeft er alleen betaald te worden voor het transport van elektriciteit tussen de molen en de huizen van de deelnemers. De elektriciteitprijs voor de deelnemers kan hiermee 50% goedkoper dan de prijzen die je betaald bij energiemaatschappijen. Ook als alle kosten voor transport en service meegerekend worden.

De 2e kamer wil deze ontwikkeling echter tegenhouden, doordat ze toch energiebelasting en BTW wil gaan heffen. Dat is heel krom omdat het hier gaat om 100% duurzame opwekking, dus waarvoor moet er dan energiebelasting betaald worden… En er wordt niets verkocht, het is immers opwekken voor eigen gebruik, dus BTW (Belasting op Toegevoegde Waarde)  is niet aan de orde. Lees ook hierover meer op Windvogel: Pilot zelflevermodel.

SDE frustreert groei zonne-energie met succes

Door de gesloten regeling met een relatief kleine geldpot kunnen er jaarlijks hooguit 8.000 woningen van zonne-energie voorzien worden. Dit is een fantastisch mooi systeem om de groei in Nederland aan banden te leggen. In Duitsland is er een feed-in systeem (Zie OliNo: Feed-In) wat de overheid GEEN belastinggeld kost.

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 100.000 woningen voorzien van zonne-energie en het Feed-In systeem is reeds in tientallen landen en in de wereld met groot succes overgenomen. Zo niet in Nederland. De ware reden om SDE te doen is om de traditionele energielobby te bevoordelen en de zonne-energie te frustreren.

Economische zaken en de elektriciteitsrekening

De vaste kosten op de elektriciteitsrekening zijn de afgelopen jaren erg hard gestegen, zelfs harder dan de tarieven. Dit benadeeld gebruikers die elektriciteit opwekken met zonne-energie en mensen die energie besparen. Grootafnemers van elektriciteit en gas daarentegen worden in NL nog steeds bevoordeeld met lagere tarieven.

Al deze zaken ontmoedigen energiebesparing en duurzame energieopwekking.
En promoten de verdere groei van het energieverbruik en de grootverbruikers.

Dit is toch te gek voor woorden. Wie is in NL nu eigenlijk aan de macht?

Met vriendelijke groet,

Jeroen van Agt – www.OliNo.org

Laatste ontwikkelingen:

Provincie Gelderland houdt vast aan subsidievoorwaarden Helianthos