Categorie:

Nieuwe Energie vraagt onze handtekening

Op16 maart 2010 presenteerde het Duurzaamheid Overleg Politieke Partijen (CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD), het rapport “Nederland krijgt nieuwe Energie” . Dit rapport is tot stand gekomen door een unieke “open-source” samenwerking van bovengenoemde politieke denktanks, waarbij experts en deskundigen op het gebied van energie en energietransitie afkomstig van adviesbureaus, brancheorganisaties, NGO’s, wetenschappers, kennisinstellingen, ondernemers en ambtenaren benaderd zijn om input te leveren. Er is gebruik gemaakt van wetenschappelijk studies en ingediende papers. In totaal hebben 156 mensen actief aan dit partijoverstijgende document meegewerkt.

Onderstaand fictief krantenbericht, komt o.a. uit dit rapport:

100% hernieuwbare energie in 2050

Het initiatief ziet de oude tegenstelling tussen ecologie en economie als een schijntegenstelling: alle partijen, burgers en bedrijven willen welvaart en welzijn in de 21e eeuw. Daarom willen ze een constructieve nationale dialoog over de Nederlandse energievoorziening, in plaats van de gefragmenteerde en verhitte discussies over energie binnen en buiten hun partijen. Door het formuleren van een nationale doelstelling van 100% hernieuwbare energie in 2050 kunnen volgens de initiatiefnemers de discussies over gevoelige subthema’s, zoals nieuwbouw van kolencentrales, afvang en opslag van CO2 en kernenergie, een stuk effectiever gevoerd worden.

Met 40.000 handtekeningen komt voorstel in 2e kamer

Iedere burger die dit initiatief steunt, en dus ook vindt dat het huidige energiebeleid van de overheid onvoldoende is, kan zijn digitale handtekening zetten op www.NederlandKrijgtNieuweEnergie.nl. Doel van het burgerinitiatief is om minimaal 40.000 steunbetuigingen te verzamelen. Dan kan namelijk dit voorstel worden voorgelegd aan de nieuw gekozen Tweede Kamer, ter openbare bespreking en besluitvorming. Momenteel heeft men 30 van de 40.000 handtekeningen binnen. Daarnaast steunen branche-organisaties als UNETO-VNI, EVO, CleanTech Holland en NLingenieurs  het initiatief, naast bijvoorbeeld ASN, Triodosbank, Windvogel en Meewind, Milieudefensie, Zonvogel, Ode, Intechno en  Greenchoice (zie verder deze lijst)

Oproep voor steun

Onlangs ontvingen wij van hun onderstaande, herhaalde oproep die wij als  Transition Towns Nederland graag willen doorgeven.

… steun betuigd aan ons burgerinitiatief waarin wij pleiten voor een versnelde overgang naar energie uit schone en onbeperkte bronnen zoals zon, wind, aardwarmte en duurzame biomassa. Nog voordat het nieuwe regeerakkoord gesloten wordt, willen wij ons partijoverstijgende voorstel op de agenda van de Tweede Kamer brengen. Je moet immers het ijzer smeden als het heet is. We hebben daarvoor nog 10.000 steunbetuigingen nodig. En omdat wij geen budget hebben, willen wij je nogmaals oproepen om deze e-mail naar zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen door te sturen. Inmiddels hebben wij circa 30.000 steunbetuigingen, dus als elke steunbetuiger er 2 nieuwe steunbetuigers bij kan halen dan zijn wij er al. Maar meer is nog beter natuurlijk!

Het feit dat wij als samenwerkende partijcommissies voor duurzame ontwikkeling en energie tot een partijoverstijgend voorstel zijn gekomen heeft achter de schermen al heel veel in beweging gebracht. Als bezorgde leden van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD zijn wij “van binnenuit” bezig om onze politieke leiders uit hun onderlinge loopgraven te halen door een realistisch, stimulerend en bindend perspectief te bieden waarin Nederland uiterlijk in 2050 kan en moet overstappen naar een volledige hernieuwbare energievoorziening. Vele rapporten tonen aan dat dit technisch kan, het is dus vooral een kwestie van politieke wil en moed om daarvoor de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden te creëren. Wij vragen hen om leiderschap te tonen door niet alleen de crisis van vandaag te bestrijden maar ook de crisis van morgen te voorkomen. Deze energieomslag zal veel van ons land vergen, maar biedt ook belangrijke opbrengsten door ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, nieuwe innovatieve werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu. En dat zijn zaken die al onze partijen – van links tot rechts – nastreven.

Maar of ons partijoverstijgende initiatief ook concreet tot de door ons bepleite koerswijziging gaat leiden, zal de komende weken en maanden bepaald worden. De machtige lobby van de grote conventionele energieproducenten zit natuurlijk ook niet stil en pleit voor nieuwe kolen- en kerncentrales. Het is dus cruciaal dat wij onze politieke leiders nog tijdens de formatie de laatste duw in de goede richting geven. Je kunt ons daarbij helpen door deze mail naar zoveel mogelijk mensen door te sturen.

Samen kunnen we nu echt het verschil maken. Bij voorbaat dank voor jouw support.

Met vriendelijke groet,

Namens het Duurzaamheid Overleg Politieke Partijen

Marco Witschge