Categorie: ,

Nieuw elan in Maastricht

Onlangs is vanuit Universiteit van Maastricht begonnen met een promotieonderzoek “Universiteit met de buurt”.  Berto Aussems was vanaf het begin betrokken bij TT Maastricht en we vragen hem wat het initiatief inhoud.

Hoe lang ben je al betrokken bij TT Maastricht?

“Na Parkstad was Maastricht de tweede stad in Zuid-Limburg met een transitie beweging. In het begin kwam het TT initiatief vooral vanuit de culturele vrijplaats ‘Landbouwbelang’. Om bekendheid te geven aan het initiatief zetten we in 2010 de loopbrug over de Maas in het groene licht. Een jaar later kwam in samenwerking met TT Maastricht de buurttuin 6211 in de binnenstad. In 2011 startte ‘het Landhuis’ als thuisbasis van de Maastrichtse transitiebeweging.”

Dat klinkt als een positieve start?

2014 De Kerngroep van Transition Towns Nederland bezoekt het Landhuis

“We maakten een bloei mee van ongeveer 3 jaar en daarna zakte de beweging in. In die eerste periode was er veel belangstelling van mensen uit de regio, de gemeente, scholen en universiteit, maar steeds minder van mensen uit de buurt en daar was het ons in de eerste plaats om te doen. Nu is het eenvoudig als je met mensen te maken hebt die al gemotiveerd zijn om een duurzaam initiatief te beginnen. Toen de vaste kern van kartrekkers zich terugtrok om het Landhuis met nieuwe aanwas te laten draaien duurde het niet lang of de jus was er uit.”

Hoe ervaarden jullie dat? Het klinkt wat teleurstellend?

“In het kort komt het er op neer dat ‘de ideale wereld’ er bij tijden gewoon was. De uitwisseling tussen studenten en vaste bewoners, de maaltijden met eigen verbouwd voedsel, het maken van vruchtensap en bier, de creatieve workshops, het denken over een overleg- en besluit systeem, het economisch aspect, etc.”

En wat gebeurt er nu samen met de Universiteit van Maastricht?

“Nu vier jaar later zijn mijn vrouw en ik  bezig om onze wijk te verlevendigen. De Universiteit Maastricht is in onze, en ook omliggende wijken, een promotie onderzoek gestart “Universiteit met de buurt”.   Ze kijken hoe de burgerparticipatie werkt. Wat gebeurt er en waar lopen de participanten tegenaan. Wij zijn blij met de ondersteuning en reflectie op concrete punten. Eigenlijk zou elke universiteit haar kennis en vaardigheden moeten inzetten om deze belangrijke transitie naar een duurzame leefstijl in de buurt aan te moedigen.”

Wat is de toegevoegde waarde die de Universiteit hier levert?

“Het bleek hier moeilijk mensen te bereiken en te motiveren om deel te nemen. De beweging van onderop werkt niet goed in deze wijk. Het is leuk om samen met de Universiteit te kijken of we mensen op een andere manier geactiveerd krijgen. Dat is wat in het jaar 2018-2019 op de agenda staat. Het is naïef om te denken dat een buurt waar het verenigingsleven en het buurtcentrum verdwijnt altijd op eigen kracht verder gaat. We hopen met behulp van buurtnetwerk, gemeente, universiteit en betrokken bewoners de wijken weer een nieuw elan te geven, net zoals dit elders in het land gebeurt.”

2 juli 2018
Berto Aussems
https://www.universiteitmetdebuurt.nl/