Categorie: ,

Nederland wil dolgraag zonnepanelen – EZ niet

Door Adri Ros – Zonnehoven Deventer

Dinsdag 1 juni plofte een e-mail van Agentschap in de mailbox van Zonnehoven: Grote belangstelling voor subsidie grootschalige zonnestroom-installaties. En helaas, waar we voor vreesden blijkt wéér gebeurd te zijn: Op dag 1 kwamen er 35.000 (!) aanvragen binnen voor grote zonnepaneel-projecten. Waar er slechts ruimte is voor 333 aanvragen. Kans van 1 : 105 en minder, dat je aanvraag beloond wordt. Agentschap heeft de inschrijving dezelfde dag weer gesloten. Op 1 maart dit jaar ging het identiek, toen 17.000 particulieren zich melden voor kleinschalige PV-installaties, waar slechts ruimte was voor 4.200 aanvragen. Een kans van 1 : 4 dat je ingeloot wordt. Nieuw is het niet, want in 2008 èn in 2009 was het hetzelfde liedje. Nederland wil dolgraag, EZ trapt op de rem.

Men wil 2,6 miljoen zonnepanelen – EZ krap honderdduizend

Het ministerie van Economische Zaken klaagt over de SDE-regeling en wil deze het liefst afschaffen omdat het de burgers en het bedrijfsleven “te lui maakt”. Het ministerie lijkt echter geen rekening te houden met haar eigen cijfers, en die vertellen ons toch echt een ander en veel belangrijker verhaal.

De regeling van 1 juni kent een ondergrens van 15.000 Wp. De belangstelling is 35.000 dus minimaal kan er 35.000 x 15.000 = 525 MWp weggezet worden. Dat zijn 2.625.000 (2,6 miljoen) zonnepanelen van 200 Wp per stuk. Bij de zogenaamde kleine categorie, die op 1 maart opende (en sloot), moest er minimaal 1.000Wp aangevraagd worden. Die dag zijn er 17.000 aanvragen binnengekomen dus minimaal 17.000 x 5 = 85.000 panelen.

Beide categorieën samen zijn dus goed voor 2.710.000 panelen (ruim 2,7 miljoen). EZ heeft 93 miljoen euro gereserveerd voor de SDE-2010, uit te betalen in delen gedurende een periode van 15 jaar. Daarmee helpt EZ burgers en bedrijven om 20-25 MWp op te stellen, oftewel 100-125.000 panelen. Nederland wil minstens 2.585.000 zonnepanelen méér investeren dan EZ. Met een waarde van 2.585.000 x € 750 = € 1.938.750.000 (bijna 2 miljard euro). Minimum.

Economie loopt zonne-injectie van 2 miljard euro mis

Als je gewoon op de man af vraagt waarvoor EZ bestaat, dan is dat volgens ons in de eerste plaats om de Nederlandse economie te versterken. Dan vinden wij het erg òn-economisch dat EZ een potentiële investering van 2 miljard euro in de NL-economie laat liggen. Een investering waar de overheid slechts 25% van betaald en burgers en bedrijven 75%. In het product zonnepanelen, waar iedereen van rechts tot links enthousiast over is. Wat zichzelf in 10-15 jaar heeft terugverdiend. Die 25-30 jaar lang zorgen voor een continue versterking van de economie met gratis zonnestroom. Hoezo, luie burgers en bedrijven? Falende EZ!

Zwalkend beleid EZ belemmert groei zonne-energie sector

Het is wereldwijd zonneklaar dat het belang van duurzame energie in de komende jaren sterk gaat toenemen. Grote landen als China, VS en EU hebben massale investeringsprogramma’s op stapel staan. Zonne-energie speelt daarin een belangrijke rol. Het gaat ook al lang niet meer alleen om CO2-reductie. Naast meer leveringszekerheid (denk aan Poetins gas-politiek), tonen onze buurlanden de kansen die de transitie naar een zonne-economie biedt voor hoogwaardige werkgelegenheid, export en innovatie. Zo’n 10 jaar geleden had Nederland nog een goede positie op wind- en zonne-energie door vele particuliere- en overheidsinitiatieven. Uit die tijd stammen deze grote zonnepaneelbedrijven in Deventer: SolarAccess, Esdec en GiraSolar. Zij leveren het overgrote deel van hun panelen allang niet meer binnen Nederland en we mogen in onze handen knijpen dat zij nog in onze stad zijn gebleven.

De goede positie is uit handen gegeven aan landen waar een consistent overheidsbeleid gevoerd werd. Beleid is alleen effectief wanneer we de juiste zaken doen, en vervolgens deze zaken efficiënt en consequent uitvoeren. Dit vraagt om consistentie in wet- en regelgeving over een langere periode. Elke investering is anders weggegooid geld en moeite indien het roer steeds maar wordt omgegooid. En dàt is wat er gebeurd is in Nederland, waar de in 2003 gestarte MEP-regeling in 2006 weer werd afgeschaft en de SDE vanaf 2008 elk jaar weer onder vuur ligt. Plus dat EZ de SDE-regeling zeer in-efficiënt heeft gemaakt, waardoor van de gesubsidieerde zonnepanelen pas 31 % daadwerkelijk geplaatst is. Dat EZ en minister Verhoeven nu op afschaffing van de SDE aandringen, gebeurt vanuit onze beleving dus met een flink pak boter op het hoofd.

Ondertussen viert Feed-in regeling ene succes na de andere

Nederland gaat in 2010 hooguit een lummelige 20 MWp plaatsen. Vergelijk deze beschamende resultaten eens met België: In Vlaanderen alleen al, is het afgelopen jaar voor 233 MWp geplaatst. Die zijn in één jaar Nederland al 11 keer gepasseerd… auww ! Engeland is dit jaar met de Feed-in gestart en de belangstelling is enorm. En dan Duitsland, de zonne-kampioen van de wereld. Daar is de afgelopen jaren een zonne-markt ontstaan van 15.000 bedrijven waar 9 miljard euro omgezet wordt door 60.000 werknemers. Dit alles dankzij de Feed-in regeling die Maria Verhoeven dit voorjaar niet goed genoeg vond voor Nederland…

Andere landen waar de Feed-in furore maakt zijn: Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, China, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Iran, Ierland, Israël, Italië, Korea, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Singapore, Zuid Afrika, Spanje, Sweden, Zwitserland, in 12 staten van de US, China, India and Mongolië ( Zie hier).

Nieuwe wegen naar de zonne-economie

De wereld heeft de weg in geslagen naar een duurzame zonne-economie en Nederland zal vroeger of later volgen, ongeacht welke regering er komt of zit.  TT gaat niet bij de pakken neer zitten en is actief met alternatieve plannen. Ook omdat wij kleinschaligheid voorstaan en er kansen liggen op lokale samenwerking met gemeenten die Duurzame toekomstplannen hebben liggen. Dus kijken we naar projecten zoals collectieve inkoop door bewonersgroepen (Deventer), buurt-zonnecentrales (Amersfoort) en zonnepanelen-verhuur aan huurders (Lochem). Het bruist van de experimentele exploitatie-modellen. Gebaseerd op het inzicht dat de prijs van fossiele energie de komende jaren alleen maar zal stijgen  en de kosten van zonnepanelen blijven dalen. Men verwacht dat in 2015 zonnepanelen-stroom dezelfde prijs zal hebben als grijze stroom.