Categorie:

Nederland praat over Feed-In

Het draagvlak voor een Nederlands feed-in-systeem naar Duits model wordt steeds sterker. Op verschillende niveaus wordt inmiddels besproken of en hoe dit systeem in Nederland kan worden ingevoerd. In de Tweede Kamer zijn verschillende vragen gesteld. Het Duitse Bondsdaglid dr. Hermann Scheer sprak hier vorige maand nog over met Minister Cramer van Milieu. Zij was enthousiast. Nu is Hermann Scheer opnieuw in Nederland en spreekt op woensdag 18 maart met de Minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven.

Wat is Feed-In ?

Het feed-in-systeem is een vergoeding voor het terugleveren van groene stroom aan het net. In Duitsland betalen alle energiegebruikers een kleine toeslag op het stroomtarief. Daarmee wordt een fonds gevoed
waaruit groene energie, die door burgers en bedrijven zelf is opgewekt, wordt ingekocht. Die prijs is zo bepaald dat zelf opwekken van schone energie rendabel is. De regeling is geen subsidie, drukt dus niet op de overheidsbegroting, en is in de landen waar deze is ingevoerd een grootsucces.

20 jaar zekerheid voor bedrijfsleven

Het Duitse systeem is al door verschillende landen overgenomen. Belangrijkste redenen: het gebruik van zonne- en windenergie wordt er enorm mee gestimuleerd en het kost de overheid geen cent, want het is
geen subsidie. In feite betaalt iedereen een beetje, want het is een bescheiden vorm van ‘de vervuiler betaalt’; elke gebruiker van stroom betaalt gemiddeld ongeveer 1 euro per maand, afhankelijk van de hoogte
van het gebruik. Het tweede belangrijke punt is dat voor 20 jaar zekerheid wordt geboden, zodat het  bedrijfsleven en de particuliere investeerders in duurzame energie weten waar ze aan toe zijn. Dat blijkt
cruciaal te zijn.

Meer dan 12.000 ondertekenaars

De toenemende aandacht is mede het gevolg van een open brief, die Jan Juffermans van stichting De Kleine Aarde en Peter van Vliet van stichting iNSnet in november 2008 op internet zijn gestart. Tot vorige week waren er ruim 6.000 personen en organisaties die de brief ondertekenden. Vandaag staat het aantal al op ruim 12.000.

De groeiende aandacht voor het feed-in-tarief vanuit de politiek was de reden voor De Kleine Aarde, iNSnet en ook WISE, om de open brief nogmaals onder de aandacht te brengen en meer mensen te vragen hun steun voor een goed feed-in-systeem in Nederland kenbaar te maken. De namen van de ondertekenaars worden voor of na het gesprek tussen Scheer en de Minister onder haar aandacht gebracht, zodat ze zich gesteund weet door een grote groep duurzame Nederlanders.

De actie gaat door

De urgentie voor een snelle transitie naar duurzaamheid en de aandacht van de Minister zijn sterke stimulansen om door te gaan. Daarom zullen de initiatiefnemers, gesteund door een dagelijks groeiende groep, inzetten op een wetswijziging. Die wijziging kan op initiatief van de minister plaatsvinden, maar evengoed als initiatiefwet of als resultaat van een burgerinitiatief. De open brief, en de lijst van de ruim 12.000 ondertekenaars en hun organisaties, zijn te vinden op:
http://www.insnet.org/feedin