Categorie:

Nederland ontkent de oliecrisis

De zomer van 2008 vormde een keerpunt in onze geschiedenis. Mede door toedoen van de oplopende olieprijs vanaf 2000, belandde de westerse wereld in een economische recessie. Een langdurig lage prijs van olie zou het economisch herstel bevorderen, maar in plaats daarvan neemt de prijs inmiddels gestaag toe. Mobilitietshitoricus Vincent van der Vinne bericht in Change Magazine en ook de Pers wijdt er een strak artikel aan: ‘Lang leve de hoge olieprijs’

Olie al vóór Arabische opstanden op 100 dollar, dus

De coalitiepartners schreven in september 2010 het regeerakkoord. In die maand stond de olieprijs op gemiddeld 75 dollar. In de week waarin ik dit schrijf, staat Brent op ruim 115 dollar. Dat is een toename met 40 dollar in nog geen half jaar tijd.

De onrust in de Arabische landen beïnvloedt de prijsstijging. Dagelijks wordt hierover bericht. Hierdoor lopen we het risico de stijgende olieprijs te beschouwen als een gevolg van opstanden in de Arabische wereld, waarbij we voorbij gaan aan het onderliggend proces. Want voor de opstanden uitbraken, was de olieprijs al gestegen naar ruim 100 dollar. Mede als gevolg daarvan stegen de brandstof- en voedselprijzen, hetgeen de voedingsbodem voor de onrusten versterkte.

De olieprijs steeg omdat de mondiale vraag toenam. Tussen de presentatie van het regeerakkoord en tijd waarin de onrust in Noord-Afrika begon, heeft het Internationale Energie Agentschap (IEA) meermalen de verwachte vraag voor 2011 naar boven bijgesteld. In tal van niet-westerse landen neemt de vraag naar olie onafgebroken toe. Dat geldt niet alleen voor China, maar ook voor landen in het Midden-Oosten en in Zuid-Amerika.

Goedkope olie echt voorbij…

Ondertussen neemt de mondiale productie van conventionele olie volgens het IEA af. Dit moet worden gecompenseerd door een stijgende productie van onconventionele olie, terwijl deze ook in de stijgende vraag moet voorzien. Een ieder kan bedenken dat conventionele olie, bijvoorbeeld uit de woestijn van Koeweit, goedkoper is dan olie uit de teerzanden van Canada of de olie die op kilometers diepte voor de kust van Brazilië moet worden gewonnen. De prijs van olie neemt toe omdat de winning van goedkope olie daalt, de productiekosten stijgen en de vraag groeit. Alleen een economische recessie kan de vraag doen afnemen en de prijs (tijdelijk) doen dalen.

De tijd van goedkope olie is voorgoed voorbij. Hierdoor riskeren westerse economieën geen dubbele dip, maar een economische WWW-crisis. Een periode waarin economische krimp en herstel elkaar langdurig afwisselen.

Dit boek gaat in op de discussie of er sprake is van een piek in de oliewinning en wat hier onder moet worden verstaan. Het laat zien dat de prijs van olie alleen maar kan toenemen, zolang er geen alternatief voor olie bestaat. Daarbij moet in ogenschouw worden genomen dat alternatieve energie niet direct een alternatief is voor olie als transporteerbare brandstof.

Auto wordt weer luxe

Discussie over windmolens, zonnecollectoren, kolencentrales of kernenergie ter behoud van de energiezekerheid is zinloos wanneer de gebruikers van direct oliegerelateerde brandstoffen buiten beschouwing blijven. De luchtvaart, de scheepvaart en het (inter)nationale vrachtverkeer over de weg hebben niets aan uitbreiding van de productiecapaciteit van elektrische stroom. Al het verkeer is afhankelijk van aardolie.

Toegespitst op de auto laat het boek zien dat de automobilist voortdurend minder voor brandstof heeft hoeven te betalen. Daardoor is onze samenleving afhankelijk geworden van goedkope automobiliteit. Door de oplopende olieprijs zal het algemene gebruik van de auto in onze samenleving onbetaalbaar worden voor met name lagere inkomensgroepen.

Dit boek verschijnt zowel als e-book als in druk.

Wilt u op de hoogte blijven van deze publicatie? Meldt u zich dan nu aan voor de nieuwsbrief of stuur een e-mail naar info@vincentvandervinne.nl

Zie ook Wat is piekolie

Eetbare Auto op Oogstfeest TT Deventer 2010