Categorie:

Najaarsprogrammering TT Eindhoven

EINDHOVEN – Een workshop snel composteren, een thema-avond over windenergie en een excursie naar Plukrijk in België zijn enkele elementen uit het najaarsprogramma van TT Eindhoven (i.o.). Ook hier zijn plannen voor een Transition Café!

Na enkele filmavonden en een zeer geslaagde PermaBlitz, heeft TT Eindhoven heeft de smaak goed te pakken. De initiatiefgroep gaat regelmatig op stap en komt dan terug met allerlei inspirerende ideeën, zoals: informatie-avonden organiseren in buurthuizen, een workshop windmolens bouwen, aanleggen van buurtmoestuinen en het opzetten van een ‘doorgeefwinkel‘. Voor het realiseren van deze en andere plannen worden nog medestanders gezocht. Zie website TT Eindhoven.

Daarnaast zijn er contacten met filmhuis Plaza Futura voor vertoning van de film The Age of Stupid.

Concrete activiteiten zijn er ook:

– op 10 oktober een excursie naar het Plukrijk bij Antwerpen
– op 17 oktober een workshop snel composteren (in Heeze)
– op 17 en 18 oktober een uitwisselingsweekend met leden van andere TT-initiatieven in de regio (in Heeze)
– op 11 november een thema-avond over windenergie
– in de week van 16 november het eerste Eindhovense Transition Café

Lees over dit alles en meer de nieuwsbrief van TT Eindhoven >>>

Alle activiteiten op een rijtje >>>