Categorie: , ,

Moestuinieren bij Transition Towns

Proeftuin Meerhoven 

Sinds najaar 2016 heeft Meerhoven een moestuin met de naam Proeftuin Meerhoven. De grond is door de gemeente voor een paar jaar ter beschikking gesteld, omdat de bouwactiviteiten zijn uitgesteld. Een groep tuiniers is er elke zondagochtend te vinden om de grond te bewerken, te wieden en te oogsten. De droogte in deze drie jaren is wel een uitdaging, omdat er geen waterpunt is. Een andere uitdaging is het vinden van meer enthousiaste mensen die het net als de anderen heerlijk vinden om een paar uurtjes van de natuur, het werken en het gezelschap te genieten.

In Eindhoven zijn er zeker nog 30 grotere en kleinere groeninitiatieven van burgers. De gemeente heeft een ambtenaar die toeziet op de ontwikkeling van Stadslandbouw.

Transition Tuin Apeldoorn

In Apeldoorn wordt al sinds 2012 getuinierd in het Zuiderpark. Transition Tuin Apeldoorn is een gezamenlijke biologische moestuin volgens de principes van permacultuur. Iedereen kan bijdragen aan dit bijzondere tuin-initiatief. Er wordt volop geëxperimenteerd met verschillende rassen en teeltwijzen. We leren van en met elkaar in dit gezellige en creatieve project dat ons ook weer bewust maakt van de natuur, ons gezond houdt én geld bespaart, en dat nog wel binnen wandel- of fietsafstand.

Permacultuur in Castricum

Castricum heeft twee permatuinen. Een voor oefenen, experimenteren en leren (eetbare bloemen zoals  Oost-Indische kers en malva, vergeten groentes zoals kardoen en kruisbes en vaste planten zoals broccoli en rode kool). Deze tuin wordt gehuurd bij de Amateur tuinders vereniging. De contacten met de andere tuinders leveren veel goeds op, naast afkeurende blikken ook veel nieuwsgierigheid over wat we toch doen en waarom.

Een tweede tuin levert eten aan ‘De Hof van Kijk uit’ een druk bezochte uitspanning waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Aansluitend is in samenwerking met PWN een voedselbos in  wording.

Daarnaast wordt bewust de samenwerking opgezocht, want alles wat er al is hoeft niet geïnitieerd te worden. Zo is daar Bijzzzaak een burger initiatief voor bloeiende weides in het dorp, ander maaibeleid en variatie in hoogte van de randen in de plantsoenen. De gemeenteraad heeft een gemeente breed plan aangenomen voor meer biodiversiteit in het van oorsprong tuindersdorp waar ‘netheid’ hoog in het vaandel staat. De eerste school met een moestuin en een natuurspeelplein in aanbouw is ook van start. Leerlingen van het ‘technasium’ , voeren groen projecten uit. Regelmatig zie je fruitbomen in tuinen bij woningen. De verwilderde fruitbomen verspreid in het dorp (voor de goede waarnemer) dragen goed vrucht maar zouden met een goede snoeibeurt en adoptie door de buurt veel meer opleveren. De kruidenheuvel in het openbaar groen, met toestemming van de gemeente is het eerst veel belovende permacultuur project in het openbaar groen.

Dit alles ging niet vanzelf, maar  het leggen van contacten en verbindingen  bracht veel plezier, een lange adem was nuttig, maar het resultaat mag er wezen,

Permacultuur

In de tuinen worden op milieuvriendelijke en dus duurzame manier groentes en klein fruit verbouwt, op basis van principes uit de permacultuur. Permacultuur is een duurzame en biologische manier van verbouwen, waarbij rekening wordt gehouden met de onderlinge relaties tussen de verschillende elementen in een tuin. Dat leidt tot een gezondere bodem en planten, én tot een hogere opbrengst door Moeder Natuur. Lees meer over permacultuur op de websites van Permacultuur Nederland en het Permacultuur Centrum Nederland.

Zelf aan de slag?

Dit soort permacultuur tuinen in stad of dorp worden vaak ook aangeduid met stadslandbouw. Daar is inmiddels veel onderzoek naar gedaan en veel over geschreven vanuit verschillende gezichtspunten. Kijk eens op https://stadslandbouwnederland.nl/ of google je zult veel informatie vinden.

Je bent van harte welkom om in Meerhoven, Apeldoorn en Castricum te komen kijken als ze er bezig zijn, maar nog leuker vinden zij het wanneer je ook wilt meedoen.

Ken je een andere permacultuur buurtmoestuin of een goed artikel over dit onderwerp? Noem het in je reactie onder dit stuk. Vaak zijn de buurtmoestuinen openbaar toegankelijk en kan je een kijkje nemen. Vaak ook is extra hulp welkom.

ForTUINlijke groet,
Inge Kouw, Proeftuin Meerhoven
Marleen Heeman, permacultuurgroep Castricum
Erik van Kuik, Transition Tuin Apeldoorn

30 juni 2019