Categorie: , ,

Louise Fresco fan van grootschalige landbouw?

Is hoogleraar Louise Fresco ongegeneerd promotor geworden van de grootschalige intensieve landbouw? Als voormalig topambtenaar bij de FAO was Louise nog enthousiast pleitbezorger van regionale productie en slow food. Uit haar recente boek ‘Hamburgers in het paradijs’ klinkt echter een heel ander geluid en ze kreeg opvallend veel bijval.

Ook al heeft het boek weinig oog voor de problematische en schadelijke kanten van grootschalige landbouw. Zoals de totale afhankelijkheid van de schaarser wordende olie, en de chemische effecten op bodem, water en gezondheid. Het meest schandalig is haar poging de biologische sector af te doen als een nostalgische stap terug, omdat er zes keer zoveel landbouwgrond voor nodig zou zijn…

Jan Juffermans, medeoprichter van De Kleine Aarde, de Ecologische Voetafdruk Nederland en actief in Transition Town Boxtel, vraagt zich hardop af: Hoe komt ze erbij?!  Zegt ze dit nu tegen beter weten in, of weet ze er echt niets van? Hoe heeft ze dit manco in haar kennis opgelopen, of is het bewust selectief winkelen?

En Jan heeft een drietal opties die het onbegrijpelijke manco in het denken van de invloedrijke hoogleraar wellicht kunnen verklaren.

Drie opties voor het manco van Louise Fresco

Optie 1. De professor is verstrooid. Dat vanwege milieu en gezondheid de consumptie van vlees en zuivel in Europa ruwweg zou moeten halveren, daarover horen we Fresco zelden. Onbegrijpelijk. Ongeveer 75 procent van alle landbouwgrond op aarde wordt nu gebruikt voor dierlijke producten. Als we dat tot 55 à 60 procent kunnen terugbrengen, kunnen er meer mensen gevoed worden dan door welke andere benadering dan ook. Dan is er geen genetische modificatie nodig. En hoeven bedrijven geen octrooien op planten en dieren te veroveren met het valse argument ‘de honger in de wereld’.

Optie 2. De professor is te druk. Door de combinatie van functies: commissaris bij de Rabobank, ‘non-executive directeur’ van Unilever, lid van het dagelijks bestuur en kroonlid van de SER, lid van de adviesraad van de World Food Price. Daardoor kan het haar ontgaan zijn dat er de laatste tien jaar diverse internationale rapporten zijn verschenen waaruit blijkt dat de biologische/ecologische landbouw groeit als kool, vooral omdat de methode tot grotere en zelfs dubbele opbrengsten leidt.

Wereldwijd is er dus helemaal niet meer grond nodig voor biologische landbouw. Alleen in Europa en de VS is dat het geval, maar die ‘gangbare’ landbouw kan alleen worden bedreven door het milieu ernstig te schaden. In tijden van droogte liggen in de VS de opbrengsten van gangbare bedrijven een stuk lager dan van biologische, omdat daar de bodem meer organisch materiaal bevat en droogtebestendiger is. Over het geheel is de mondiale voetafdruk van biologische producten, vooral door minder fossiel energiegebruik, gemiddeld 20 à 30 procent kleiner dan van ‘gangbare’ producten.

Optie 3. De professor valt aan. Louise Fresco heeft – samen met de Wageningse universiteitsbestuurder Aalt Dijkhuizen – gekozen voor de aanval als beste verdediging van de grootschalige landbouw, als wanhoopspoging.

Tot nu toe was de biologische sector in Nederland relatief klein, mede door de oneerlijke concurrentie van de vervuilende ‘gangbare’ landbouw, met haar miljardensubsidie. Op een echt vrije markt, zonder afwenteling van kosten, zouden biologische producten het qua prijs winnen van ‘gangbare’ producten. In dat licht is het nog een wonder dat de biologische sector blijft groeien, tegen de verdrukking in.

Jan Juffermans

11 gedachten over “Louise Fresco fan van grootschalige landbouw?”

 1. Besten,

  Men kan natuurlijk verwonderd zijn, en blijven, over ‘t hoe en waarom mevrouw Louise Fresco, met al haar zo indrukwekkende titelaria, een promotor blijkt te zijn van een ten ondergang gedoemd agrarisch /ecologisch Wereld-Beleid, mij lijkt zo’n benadering inmiddels ruimschoots achterhaald en een vorm van (intellectuele) energie-verspilling.

  De aanzet tot, en continuatie van, ‘noodzakelijke veranderingen’ betreffende een discours en consensus, welke tot een (algemene)praktijk van ecologisch/economisch verantwoorde (Wereld)voedsel-productie moet leiden, kan in het huidige tijdsgewricht slechts voortgang vinden via een steeds verdere verbreiding van kleinschalige projecten. Dé-Centralisatie en supra-effectieve, met hi-tech ondersteunde, Coöperatieve Samenwerkings-Verbanden die vooral een maatschappelijke coherentie als doel hebben. Tja en tjeetje, dat kan echt niemand verwachten van een, in belangen-corrupties- verstrengelde mevrouw Louise Fresco.

  Groeten uit de Polder.

 2. Ik heb al vaker zinvolle kritieken gelezen op dit boek van Louise Fresco, maar nog niet eerder op de opiniepagina van een landelijk dagblad, Trouw, zoals in dit geval. Hartelijk dank Jan Juffermans. Deze keer preken wij hopelijk niet alleen voor eigen parochie.

 3. Mevrouw Fresco zit tot over haar nek in de agro-industrie dus belangenverstrengeling zal een flink deel van haar ommezwaai verklaren; je moet toch iets doen in ruil voor goed betaalde commissaris-functies? Ben het met Jacob eens dat we hier intern weinig energie/ woorden aan moeten verspillen.

  Maar gezien de invloed die haar boek krijgt, en de schade die dit toebrengt aan de ecologische transitie van de landbouw, is het wel belangrijk deze aanval in de media zoveel mogelijk te pareren. Daarom publiceren we dit artikel van Jan Juffermans met de uitnodiging aan iedereen om dit goede voorbeeld te volgen :-)

 4. Beste Mensen,
  Ik ben het niet eens met Louise Fresco, laat ik dat voorop stellen.
  Maar ik zie hier reacties met beschuldigingen van “belangen-corruptie”
  Je bent het niet eens met iemands wetenschappelijke opvattingen en dan wordt er direct met corruptie modder gegooid zonder aan te tonen dat er corruptie in het spel is. Het lijkt wel om een dogmatische geloofsverschil te gaan. Daar lijkt het echt op, want er wordt niet bijgeschreven waarom je denkt dat we in 2050 de wereld kunnen voeden met alleen biologische producten.
  Ik denk dat biologisch en gangbaar van elkaar moeten leren. Met ongenuanceerd modder gooien bereik je dat niet.
  Rix Kijne

  Er is in de wereld een discussie gaande over hoe de wereld in 2050 te kunnen voeden. daar wordt verschillend over gedacht. laten we discussie asngaan

  • Dag Rix, je bent van harte welkom om een genuanceerd artikel te schrijven voor deze site over Louise Fresco haar boek. Wel graag toegespitst op de volgende:
   A – De afhankelijkheid van de agro-industrie van schaarser dus duurder wordende olie. De machines, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en het globale transport van landbouwproducten, dreigt hierdoor de komende decennia onbetaalbaar te worden
   B – De uitputting van de aarde door monoculturele landbouw en de inherente kwetsbaarheid voor ziektes en epidemieën. Waardoor de agro-industrie steeds meer geld in een stuk land moet pompen om er nog opbrengst uit te krijgen (zie Groene Revolutie en Gen-tech)

 5. Beste @Rix Kijne,

  Er is in de Wereld een discussie gaande over de Westerse Corporate/Political-Fusie (het neo-liberalisme), welke nog niet zo lang geleden bekend werd onder de noemer FASCISME.

  Mevrouw Louise Fresco, met de byzondere belangen die zij vertegenwoordigt, is slechts één van de vele neo-liberale ‘technocratisch-wetenschappelijke-insiders’ met machtige EU/US-politiek/Corporate lobby-backing en vrijwel onbeperkte fondsen. Met haar boek ” Hamburgers in het Paradijs ” (zoals ook in de discussie met M. Thieme) maakt zij het volkomen duidelijk dat verdere discussie betreffende een Wereld-wijde ‘sustainable food-production’, aan haar niet besteed is.

  Wat haar betreft mogen wij (de lamentabele leken), discusiëren tot we een vegetarisch-onsje wegen.

  Direct verbonden met……(tenminste, als je de huidige wetenschappers/intelligentia/Media-belangen-verstrengelings-conjectuur in zowel de EU als de VS waardeert)…..L.Fresco’s megalomane ‘het goede komt alleen van boven’, zien we de maatschappelijke divergenties, (sociale)-chaos en ziekten, uitholling van democratie, steeds grotere corporate machts en krachts centralisaties via vooral de ECB en FED, naast een gestage ondermijning van de Universele Mensenrechten en de Internationale-Rechtspraak.

  Controle over/van (Wereld)-Voedsel-Productie is, gelijk aan, en met, energie-productie,…..MACHT! Unilever, Monsanto, (Centrale)-Banken, ect. zijn in feite met niets anders bezig dan het concentreren van macht.

  De huidige, met zo’n 30 jaar neo-liberaal EU-beleid gestructureerde (zogenaamde)-vrije-markt, dus ook de agrarische-markt, is, met begrip van het woord vrij, op z’n zachts gezegd aan aperte Orwellianismen onderhevig, en (min of meer) een logisch, zij het een 21ste-eeuwse technocratisch gestimuleerde ge-ver-volg van de boterbergen-agrarische-politieke/corporate/wetenschappelijke subsidie-idioterie van de decades ervoor.

  Mevrouw L.Fresco’s ‘hamburger paradijs’ kan (wat mij betreft) gerangschikt worden onder de noemer ” De Middelen die Haar, Unilever’s en andere Corporate Doelen Heiligen “, m.a.w. met de huidige spelers in het politieke/wetenschappelijke/corporate debat, gevoerd door in conforme belangen verstrengelde winst-en-machts-maximaliseerders, is weinig tot geen ruimte voor (echte) discussie mogelijk.

  En, door de geschiedenis van de mensheid loopt de navolgbare rode-draad van de, door megalomane-leiders veroorzaakte rampzaligheden. Hoe groter de geest, des te groter het beest.

  Groetjes uit de Polder.

  • Hallo Jacob, hoewel ik je ergernis over de multinationals begrijp moet ik je er ook op wijzen dat je met deze fanatieke bijdragen onze zaak geen goed doet. Je vergeet misschien in al je woede hoe ver je jezelf daarmee verwijderd van de mensen om je heen. Ook mij verlies je nu. En zonder hun/ons/mij ga je weinig bereiken… Angst en doem leidt ons inziens nooit naar een vreedzame, vrije toekomst – Niet door de multi’s, niet door ons, en niet door jou.

   Daarom vraag ik je dringend om je toonzetting en woordgebruik te veranderen. Minder geschreeuw, minder gedram, meer coöperatief, meer opbouwend. Dank je. Nieuwe reacties in bovenstaande stijl, worden geweigerd.

 6. Hoogleraar Louise Fresco nuanceert een deel van haar eerdere uitspraken over de biologische landbouw. Dat doet ze in een interview in het tijdschrift Down to Earth Magazine dat vrijdag 14 december verschenen is. Louise Fresco zegt sorry. Verder betuigt ze in het interview haar spijt uit jegens milieubewuste consumenten van biologische producten, die zich door haar met dédain voelen bejegend.

 7. Helaas stelt de zogenaamde ‘nuance’ van Louise Fresco niet veel voor. Ze bewijst in dat artikel nogmaals dat ze groot ambassadeur is van de fossiele intensieve landbouw. Ze maakt promotie voor het Agro-Exportmodel, verfoeid door de NGO’s en organisaties van kleine boeren en inheemse volkeren in Zuid-Amerika. Ze spreekt over ‘duurzame’ roundup ready gifsoja. Hoe durft ze, zelfs de Round Table on Responsible Soy (RTRS) zelf durft niet over ‘duurzame soja’ te spreken, die noemen het ‘verantwoord’.

  Veel prietpraat voor iemand die als prof door het leven gaat. Met haar promotie van gentech – ze zou heel goed moeten weten dat 99% van de geteelde gentech gewassen BT en Roundup Ready gewassen betreft. Die juist het vermogen om stikstof te binden verslechteren en groei van fusarium versterken. En die gentech phytophtra resistente Durph patatjes van de WUR bestaan al lang in de vorm van vele biologisch geteelde rassen. Maar dat soort onderzoeken leest mevrouw Fresco niet. Bovendien zijn er veel betere methoden om phytophtora te voorkomen cq binnen de perken te houden, niet pas bestrijden als het al te ver is. Nee, mevrouw Fresco doet haar commissariaten bij Unilever en Rabobank en haar adviseursfunctie bij de grootste fosfaatproducent ter wereld eer aan. Jammer dat veel mensen nog steeds denken dat ze voor duurzaamheid staat.

 8. Doorbraak bio-akkerbouw met 75% minder zaaizaad, zonder ploegen, veel minder brandstof, vergelijkbare opbrengsten reguliere tarweteelt. Ideeën verdienen navolging, zeker nu de biologische landbouw bekritiseerd wordt als methode met lagere opbrengsten. Zie
  Eko Land innovatieprijs 2013

Reacties zijn gesloten.