Overzicht

Op deze pagina vind je lokale Transition Town initiatieven. De meest recente informatie vind je op de kaart waar initiatieven de informatie zelf up-to-date houden. 

Wilt u uw transitie initiatief op de kaart zetten, registreer u dan via deze link. Binnen een paar dagen ontvangt u van ons bericht en kunt u de informatie over uw initiatief plaatsen en bijwerken zo vaak u wilt. U kunt uw pagina binnen deze website dan ook gebruiken om uw initiatief naar buiten te presenteren (handig als uw initiatief niet over een eigen website beschikt).

Almere
Contactpersoon: Max de Goede.
Tel. 036-5324710
E-mail: Transitiontownalmere ( at ) gmail.com

Amsterdam Balistraat
De Balistraat kent een traditie van actieve bewoners. Ook nu is er een informeel georganiseerde groep bewoners van de Balistraat (zowel huurders als kopers) actief met de straat bezig. De straat won in 2009 met een zonnepanelen-plan een prijs van 5000 euro voor beste burenactie Noord Holland. Met dit geld worden zonnepanelen geplaatst op de Bali-fietsenstalling, die door bewoners wordt gerund. De zonnestroom is voor het eigen verbruik van de Balistalling zelf. Wat er overblijft, wordt verkocht aan het energiebedrijf. Dat geld wordt in een fonds gestort om verdere milieuprojecten in de straat te financieren.

Bewoners in de Balistraat organiseren ook in 2010 weer een Klimaatstraatfeest. Anderen zijn begonnen met het gezamenlijk inkopen van biologische producten. Meer info op hun webpagina TT Balistraat.

Amsterdam Rivierenbuurt
Een ander initiatief speelt zich af in de Rivierenbuurt (stadsdeel Zuideramstel), waar Auke Bakker samen met andere buurtbewoners in een openbare groenstrook buurtmoestuin De Trompenburg heeft gerealiseerd.

Contact: info@buurtmoestuin.nl

Amsterdam Spaarndammerbuurt/Nieuwe Houthaven
DomelaTown heet ons verse TT initiatief, naar de bekende Amsterdamse pleitbezorger voor een rechtvaardigere welvaart verdeling en sociale mensenrechten. We zijn in juli 2013 begonnen. In de zomerperiode zijn we als initiatiefgroep bezig om ons eigen gebied in kaart te brengen (Amsterdam Spaarndammerbuurt / Nieuwe Houthaven) en positieve contacten te leggen. Permacultuur, Minder Energie Plan en Veerkracht zijn uiteraard onze speerpunten. We hopen dan in de herfst van 2013 een launch bijeenkomst voor onze wijk te organiseren. Voor meer informatie surf naar domelatown.nl of neem contact op met Jan van Beersum.

Tel: 0640857384

Arnhem staat op de kaart

Assen staat op de kaart
Wij zijn een startende Transition Town. Grotendeels ontsproten uit VPRO’s  Tegenlicht Meetup De Groenman.
Wát kunnen we zelf doen? Veel mensen willen wel maar weten niet hoe of waar te beginnen met duurzaamheid in eigen straat of dorp.
Een duurzame community maken we samen. Doe je mee? We hebben al een mooie groep mensen bij elkaar!
Jacques, René en Anita: countrysmile@planet.nl

Assendelft (opgegaan in TT Zaanstreek)
Contactpersoon: Ton Smit
E-mail: tonsmit60 ( at ) gmail.com

Beekdaelen staat op de kaart 

Boxtel staat op de kaart

Breda
Hier is een kleine initiatiefgroep. Eind oktober 2009 start een eerste serie activiteiten: Ray Meur: ,,Ook met RayRadio voor Stadsradio Breda probeer ik de inwoners van Breda al zo goed mogelijk te informeren over zaken als hernieuwbare energie”.

Contactpersoon: Ray Meur
Tel: 076-5221175
E-mail: transitiontownbreda076 ( at ) gmail.com
Website: http://ttbreda.ning.com/

Castricum
Transition Town Castricum is in oktober 2010 gestart om ook in Castricum met een enthousiaste groep mensen aan de slag te gaan. In 2011 werd de eerste filmavond georganiseerd, waar gelijk al 40 geïnteresseerde Castricummers op afkwamen. En de positieve houding werkt als een magneet. Eind 2012 stonden er al ruim 120 mensen op onze maillijst. Inmiddels zijn dat er honderden.

Website: http://ttcastricum.nl/
E-mail: info@ttcastricum.nl

Culemborg
In november 2012 is er begonnen met de vorming van een stuurgroep, mede gemotiveerd door de ervaringen opgedaan tijdens de TT-training van die maand. Graag ziet deze kleine stuurgroep dat nieuwe mensen zich aansluiten.

Contactpersoon Hugo Severs
Email: tt.culemborg ( at ) gmail.com.

De Bilt staat op de kaart

Delft staat op de kaart

Den Bosch
De gemeente Den Bosch heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn, TTDenBosch wil hier op allerlei manieren aan bijdragen om zo de lokale veerkracht te vergroten) en anderen.
Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar: energie ( at ) leidihaaijer.nl of rien ( at ) mertensmaatwerk.nl

Den Haag staat op de kaart

Den Helder e.o.
Op 9 mei 2009 trad TT Den Helder i.o. voor het eerst naar buiten via een Open Huis op de Michaelshof in Den Oever. Sinds januari 2012 zijn zij gestopt onder de naam Transition Town Den Helder. Hun activiteiten zijn verplaatst naar de Michaëlshof te Vatrop op het mooie eiland Wieringen. U bent daar van harte welkom, zie voor contactgegevens: www.michaelshof.nl

Deurne/Helenaveen
Contactpersoon: Marjan Verhees-Bennenbroek, info ( at ) heteibernest.nl /
Marjan is mede-eigenaar van een educatief terrein voor permacultuur. Deze plek is  voor trainingen van Transition Towns beschikbaar.
Zie: www.heteibernest.nl   www.facebook.com/heteibernest
Lid van een kerngroep in Deurne die met Duurzaamheid aan de slag gaat, oa door deze website: www.duurzaamdeurne.net

Deventer staat op de kaart

Diemen
Het Diemer Klimaatnetwerk (DKN) is een los verband van Diemenaren die meer aandacht willen voor klimaatverandering. Een doel van het netwerk is om meer draagvlak te creëren voor klimaatbeleid in Diemen. Markus Schmid: ,,De naam ‘Diemer klimaatnetwerk’ houden we, die is hier al ingeburgerd. Wel willen we de ideeën van de Transition Town hier graag verder introduceren. Het Klimaatnetwerk organiseert ondermeer regelmatig filmvertoningen.

E-mail: info ( at ) duurzaamdorpdiemen.nl
Website: http://www.duurzaamdorpdiemen.nl/

Dordrecht
Rob en Gabrielle Polet, schippersechtpaar op Nivon eiland de Kleine Rug in Dordrecht, willen van die locatie een TT springplank voor Dordrecht maken: ,,Groententuin, eigen energie opwekken en duurzaamheid zijn hier speerpunten aan het worden. Gabrielle heeft de eerste LETS winkel in Dordt opgezet. De KleineRug leent zich gezien het natuurlijke karakter uitstekend voor diverse TT activiteiten”, zo meldde Rob Polet in maart 2010.

E-mail: viatekton ( at ) gmail.com

Ede-Wageningen (‘Vallei’) e.o.
Transition Town Vallei is de transitiestad voor Wageningen, Renkum, Bennekom, Ede, Rhenen en omstreken. In mei 2009 kwam voor het eerst een heel diverse groep betrokken bewoners bijeen, van studenten tot 70+er. Hieruit ontstond een initiatiefgroep van zeven mensen, die sinds september 2009 filmvertoningen en activiteiten organiseert, de visie verdiept en verbindingen legt met allerlei mensen en organisaties.Sinds mei 2010 is Transition Town Vallei een officiële stichting. Dit maakt de weg vrij voor het starten van grotere projecten waarvoor we subsidie aan kunnen vragen.

Elke eerste zaterdag in de maand wordt er een Transition Towns cafe georganiseerd. Daar kan kennis worden gemaakt met elkaar en met de mensen uit de initiatiefgroep. Regelmatig wordt er een bepaald thema aangeboord tijdens het cafe. Er is informatie over Transition Towns Vallei en de werkgroepen te krijgen en er ligt een ideeënmap ter inzage.

In het afgelopen jaar waren er al ruim 200 belangstellenden en zijn er een aantal werkgroepen ontstaan die met elkaar activiteiten organiseren in de eigen wijk of rond een bepaald thema. De eetbare stad-groep is zeer actief bezig met hun plannen voor een bostuin in de Pomona te Wageningen. De energie-groep heeft in de afgelopen maanden een aantal bijeenkomsten gehad en er heeft zich een gezellige en enthousiaste groep mensen gevormd die vanalles ondernemen. De permacultuur-groep heeft in juni de eerste bijeenkomst gehad en staat nog in de kinderschoenen. In het voorjaar van 2011 verwachten zij een permacultuur-tuin aan te leggen samen met iedereen die het leuk vind om mee te helpen.

Contactpersoon: Esther Schoenmaker
Tel: 06-11136562
E-mail: ttvallei ( at ) gmail.com
Website: vallei.transitiontowns.nl

Eelde-Paterswolde
Medestanders uit Eelde en Paterswolde gezocht om een TT-initiatief te starten.

Contactpersoon: Jos Schlaman
Tel: 050-3603844
E-mail: jos ( at ) schlaman.nl

Eindhoven staat op de kaart

Gemert-Bakel

Contactpersoon: Terry van de Vossenberg
E-mail: letspendlocal @ gmail.com

Groningen staat op de kaart

Haarlem (niet meer actief?)

Concactpersoon: Sjoerd Takken
E-mail: info@transitiontownhaarlem.nl

Haren staat op de kaart

Heeze e.o.
Ton van de De Kleine Stroom in Heeze is contactpersoon voor TT in Heeze e.o. Mail hem als je een initiatief zou willen (helpen) opstarten.

Contactpersoon: Ton Rijsdijk
E-mail: trijsdijk ( at ) gmail.com

Holten staat op de kaart

Hoorn
Op 22 april organiseerde TT Hoorn i.o. een eerste activiteit, met de lezing ‘De permanente oliecrisis’, door Matthijs Coersen van Stichting Peak Oil Nederland. De initiatiefgroep zoekt uitbreiding met nieuwe mensen, zodat er een echte kerngroep kan worden gestart.

Contactpersoon: Jolanda Deken
E-mail: info @ jolandadeken.nl

Houten
Daniël van Geest zette de eerste stappen voor een TT-initiatief in Houten. In december 2009 was er een initiatiefgroep; en vanaf januari 2010 zijn er regelmatig activiteiten. Belangstellenden kunnen contact opnemen.

Contactpersoon: Daniël van Geest
Tel:06-46132837
E-mail: vangeest ( at ) gmail.com
Website: tthouten.wordpress.com

Leeuwarden
Na enkele film- en informatiebijeenkomsten, ging op 19 juni 2009 de initiatiefgroep Transition Town Leeuwarden ‘officieel’ van start. De startgroep telde toen acht personen. Inmiddels bestaat het TT initiatief niet meer als zodanig, maar Irma draagt het gedachtengoed nog steeds uit via de Leerschool Permacultuur.

Contactpersoon: Irma Abelskamp.
Tel. 06-26934356.
Website: www.leerschoolpermacultuur.nl

Leiden
Ik wil graag contactpersoon zijn om het Leidse initiatief te stimuleren, ben nu met 1 andere dame die dat ook wil. Verder onderhouden we nauw contact met het Groene Ideecafé, onderdeel van de Ideewinkel Leiden. Voor de site daarvan zie: www.ideewinkel.nl onze perma/biologische tuin is te vinden op: www.vrijgroen.info Deze initiatieven zijn als look alike initiatieven van TT in Leiden.

Email: info ( at ) ateljdekim.nl

Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam worden door buurtbewoners steeds meer groene initiatieven ontplooid, met name in de heuvelwijk, wordt behoorlijk aan de groene weg getimmerd. LIT (Leidschendam In Transitie) is betrokken bij de organisatie van Lets ruilmiddagen, (elke 10 de van de maand)  stads en balkon tuinen, permacultuur, workshops, filmavonden Samenwerking met andere organisaties wordt zeer op prijs gesteld!

Contactpersoon: Annet Torbijn
E-mail: annettobias ( at ) hotmail.com

Lelystad
Stichting ‘t Lapp is een platform en ontmoetingsplaats voor en door mensen, die zich bezig houden met duurzaamheid, kunst, cultuur, spiritualiteit en natuur. ‘t Lapp is een innovatieve en creatieve denktank, die een stem geeft aan mensen met originele en bruikbare initiatieven en voor sociale cohesie zorgen in hun leefomgeving. Oftewel mensen die van ons mooie Lelystad een sociaal betrokken stad willen maken. De wereld om ons heen verandert. Het volk heeft en krijgt weer een eigen stem. “Schudden aan de boom” is ons motto. Kijken naar je eigen invloed op de wereld om je heen. Alleen zijn we met velen. ‘Gebundeld’ zijn we sterker! www.hetlapp.nl

Contactpersoon: Norma Karmelk, info ( at ) hetlapp.nl

Maassluis
Na een intensieve periode van voorbereiding, ging in februari 2010 het TT-initiatief in Maastricht echt van start. Hier is inmiddels een stevige initiatiefgroep. De aandacht is nu nog gericht op groepsvorming en interne scholing d.m.v. film- en discussie-avonden, oefenen met Open Space en het voorbereiden van presentaties. Wie mee wil doen kan contact opnemen.

Contactpersoon: Barry Voeten, te bereiken via http://kleureneconomie.nl/contact

Maastricht
Contactpersoon: Bart Dekker
Tel: 06-41167513
E-mail: ttmaastricht ( at ) gmail.com
Website: www.maastricht.transitiontowns.nl

Middelburg staat op de kaart

Nijmegen staat op de kaart

Noordoostpolder
Om van heel de Noordoostpolder een transitiegebied te maken is het zaak dat er in elk dorp een transitie-initiatief ontstaat. Woon je in één van de dorpen of in Emmeloord en wil je een initiatief startten? neem dan contact met me op! Contactpersoon: Hylke Hekkenberg, e-mail: hhekkenberg ( at ) hotmail.com

Noordoostpolder Marknesse
Als eerste van de 11 dorpen in de Noordoostpolder zijn we in Marknesse een transitie-initiatief aan het opzetten. We zijn hiervoor op zoek naar mensen die deel willen nemen, dus kom je uit Marknesse? voel je dan geroepen!

Contact: Hylke Hekkenberg
E-mail: ttmarknesse ( at ) gmail.com

Olst staat op de kaart

Parkstad Limburg (Heerlen e.o.) staat op de kaart

Rijen
Rijen heeft sinds de stuurgroeptraining in maart 2009 een sluimerende TT-groep. Catharina is initiatiefnemer van de buurttuingroep en betrokken bij Energie Gilze Rijen.
Contactpersonen: Henk Ploeger en Catharina de Bruin
E-mail: henkencatharina ( at ) hotmail.com
Tel: 0161-230864
Website: www.catharinadebruin.nl en www.indekoperenketel.nl

Roermond
Transitie Stad Roermond draait al een aantal jaren op volle toeren. Maakte naam door de organisatie van een jaarlijkse duurzame markt Roerom Fair waaraan veel bedrijven deelnemen. Heb je zin om mee te doen? Of wil je meer weten? Stuur dan een mailtje naar: info ( at ) transitiontownroermond.nl

Roosendaal
In maart 2009 was hier een eerste bijeenkomst met een groep belangstellenden. De eerste plannen bestaan uit het organiseren van een aantal lezingen met film, om meer mensen bij de groep te betrekken. Ook zijn er plannen om een ontmoetingsruimte op te zetten, en een kleine bibliotheek voor belangstellenden. Sinds het voorjaar van 2010 treedt deze groep weer actief naar buiten.

Contactpersoon: Sjaak Adriaanse
E-mail: sjaakadriaanse @ ziggo.nl
Website: http://roosendaal.transitiontowns.nl/

Rotterdam
Vanaf het eerste begin was het duidelijk dat Rotterdam een rijke voedingsbodem heeft voor een grote en bruisende Transition Townbeweging. Toen drie vrienden een eerste bijeenkomst organiseerden in het voorjaar van 2009 zat de huiskamer direct stampvol met veertig belangstellenden. Sindsdien is de TT-trein in Rotterdam niet meer te stoppen. Er zijn vele contacten gelegd met lokaal bestuur en organisaties, allerlei activiteiten georganiseerd om het bewustzijn rond TT-thema’s te vergroten en er is een mooie gemeenschap van levenslustige mensen ontstaan. In het najaar van 2011 telde de beweging acht buurttuinen, zijn er regelmatig thema-avonden en worden er gezamenlijke projecten georganiseerd zoals de website, een permacultuur tuinentoer, een Rotterdamse oerbacterie-cursus en staat er regelmatig een afvaardiging op lokale festivals en markten. Wees welkom om je bij een van deze initiatieven en activiteiten aan te sluiten.

Texel staat op de kaart

Utrecht Voordorp (Voordorp op Eigen kracht)
Op 3 juli 2009 was er een eerste informatiebijeenkomst met film in de wijk Voordorp. Inmiddels is hier een stuurgroep gevormd, en er zijn regelmatig film- en informatiebijeenkomsten.

Contactpersoon is Brigitte Venturi
E-mail: ttvoordorp (at) gmail.com
Web: http://www.voordorpopeigenkracht.nl/

Venray
Contactpersoon: Pieter-Paul Goumans
E-mail: pieterpaul.goumans ( at ) home.nl

Vollenhove
Transition Town Vollenhove bestaat uit een groep enthousiaste burgers die met elkaar aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken.

Contact: transitiontownvollenhove@gmail.com
Website

 

Winschoten
Contactpersoon: Paul Tuijnman
Tel. 0597-276738
E-mail: kazoo ( at ) planet.nl

Zaanstreek
Vrijdag, 8 februari 2013 werd in de Groote Weiver te Wormerveer het eerste Transitiecafé gehouden. Met meer dan 25 mensen, waarvan ook een aantal nieuwe gezichten, was dat een mooi begin. De opzet van de avond was vooral om de mensen die zich tijdens de lancering hadden opgegeven voor de verschillende groepen en anderen geïnteresseerden kennis met elkaar te laten maken en te kijken waarmee je je als groep bezig wilt of kunt houden. We zouden gebruik maken van de Open Space techniek. Waarbij je vrij bent om steeds naar een ander groepje te stappen. Maar de groepjes bleken vrij hecht dus er werd per groep geanimeerd gekletst. De tijd vloog letterlijk want opeens was het elf uur. Uiteindelijk moesten we zelfs mensen vragen om in de bar verder te praten omdat we nu toch echt de stoelen en tafels moesten opruimen. Kortom een geslaagde avond die hopelijk heel wat zaadjes bij iedereen hebben geplant. Wordt vervolgd dus…

Contactpersoon: Olivier Rijcken
Tel: 06 – 23504755
E-mail: info ( at ) transitiontownzaanstreek.nl
Website: http://www.transitiontownzaanstreek.nl/

Zaltbommel
Het is even stil geweest maar sinds september 2014 komen de huidige 5 leden van Transition Town Zaltbommel een keer per maand bij elkaar en proberen zij de afdeling Zaltbommel verder op de kaart te zetten. In Zaltbommel en omgeving zijn al activiteiten en initiatieven die het Transition Town idee ondersteunen, deze initiatieven staan hun website. Daarmee vestigt TT Zaltbommel de aandacht op degene die al voorlopen op een nieuwe lokale samenleving.

Contactpersonen: Joep Belien en Pauline Tideman
Tel: 0418 512 656 / 0418 517 507
E-mail: JoepBelien ( at ) chello.nl
Website: http://zaltbommel.transitiontowns.nl/

Zutphen
Na enkele verkennende bijeenkomsten, ging op 17 juni 2009 de Initiatiefgroep Transition Town Zutphen officieel van start. Na enkele zeer succesvolle filmavonden, startte in september van dat jaar een nieuwe serie activiteiten, waaronder een maandelijks Transition café. Op dit moment (november 2015) is Transition Town Zutphen slapend. Helpen aan een doorstart? Neem contact op.

Contactpersoon: Tjitske Ypma
E-mail: zutphen ( at ) transitiontowns.nl
Website: zutphen.transitiontowns.nl

Zwolle
De Zwolse TT-groep heeft heel wat jaren gedraaid. Kijk maar eens naar dit filmpje. Op dit moment (juni 2015) is TT Zwolle slapend. Nieuwe mensen en initiatieven die TT Zwolle wakker willen maken zijn welkom!

Contactpersoon: Ineke Wierda
E-mail:  ttzwolle ( at ) gmail.com