Criteria om officieel TT te worden

Binnen de internationale Transition Towns-beweging geldt een aantal criteria om jezelf Transition Town te mogen noemen.

Als jullie erover denken om een initiatief te gaan starten, dan nodigen we je uit om naar de onderstaande lijst criteria te kijken en zo objectief mogelijk te bepalen hoe ver je bent bij elk van die punten.
Het kan dus zijn dat je aan de hand van die lijst bemerkt dat er nog witte plekken zitten in waar je nu staat. Dat zijn dan meteen de punten waarop jullie je als initiatief-in-de-dop kunt focussen, om je klaar te stomen voor het avontuur dat Transition Town heet.

Als je er klaar voor bent om ons te vertellen over je lokale initiatief, je kerngroep en hoe je staat ten opzichte van de criteria, neem dan contact op met Transitie Nederland.

Onze redenen om criteria op te stellen

We hebben goede redenen om te kiezen voor deze wat formele benadering bij het toelaten van nieuwe Transition Towns:

De lokale Transition Towns zijn het belangrijkste onderdeel van de Transitie Beweging! Wij bieden enige service door het geven van algemene raad en advies ter ondersteuning van de lokale initiatieven, het geven van landelijke trainingen en bijeenkomsten, spreekbuis naar de media en andere belangstellenden van buiten de Transition Towns. De vraag vanuit de lokale initiatieven is hierin belangrijk.

Om dit alles te kunnen doen is (in bescheiden mate) financiering nodig door landelijke fondsen, donateurs en sponsors. Naar die financiers willen we hard kunnen maken dat we alleen die initiatieven een ‘officiële’ status geven, waarvan wij de indruk hebben dat zij er klaar voor zijn om onder TT-vlag de stap te zetten richting publieksactiviteiten.

Vooropgesteld: fouten maken mag, moet misschien zelfs, want we leren van fouten. Er zijn echter gevallen bekend van initiatieven van Transition Towns die mislukten, omdat de initiatiefnemers niet waren voorbereid op wat er op ze af kwam, en niet de juiste instelling hadden om een TT-initiatief te kunnen neerzetten. Het mislukken van een TT-initiatief is niet nodig. Het is schadelijk voor het imago van andere initiatieven en de goede naam van de Transition Towns wereldwijd.

De criteria

De onderstaande 8 criteria zijn niet in beton gegoten; aan de hand van de praktijk zijn ze constant in ontwikkeling.

  1. Piekolie , Klimaatverandering en de noodzaak van een grondige economische hervorming als de voornaamste drijfveren om tot een TT te komen.
  2. Een groep van tenminste vijf mensen die bereid zijn om tijdens de eerste fase een actieve, leidende rol te pakken (en dus niet een initiatief dat drijft op één of twee grenzeloos enthousiaste mensen)
  3. Tenminste twee mensen uit de initiatiefgroep hebben een training of workshop bij de Transitie Academie gevolgd. Of hebben overeenkomstige kennis en ervaring.
  4. De startgids is grondig bestudeerd.
  5. Een eigen website om de informatie en ervaringen lokaal met elkaar te delen.
  6. Een commitment om af en toe bijdragen te leveren voor de website of bijeenkomsten van Transitie Nederland.
  7. Een minimum aan belangenverstrengeling binnen je initiatiefgroep en transparantie als er mogelijke een belang is.
  8. Een streven naar inclusiviteit binnen het geheel van je TT-initiatief: 1) vermijden van een bepaalde politieke kleur, 2) geen discriminatie en 3) onderschrijven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijft (Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, resolutie 217 A (III) van 10 December 1948). Indien je TT-initiatief mettertijd een stichting of vereniging wordt, kun je dit opnemen in de statuten.

Op het moment dat je kunt laten zien dat je aan bovenstaande criteria voldoet, krijg je een officiële status en sta je ook op deze site bij de Transitie Initiatieven.