Categorie: ,

Laat repareren weer een beroep worden

Repareren mag weer een erkend beroep worden, gesteund door een regering die bijvoorbeeld de btw op dit soort belangrijke arbeid verlaagt. En een industrie die spullen repareerbaar maakt. Zolang men echter belastingvoordelen op import krijgt, uitwijkt naar lagelonenlanden, en het transport nog relatief goedkoop is, ‘loont’ reparatie niet ten opzichte van nieuwkoop. Maar voor hoe lang nog? En tegen welke kosten aan mens en natuur?

Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer vrijwilligers die helpen spullen te repareren, en dat doen omdat ze het leuk en/of duurzaam vinden. In Repair Café’s, kringloopwinkels en reparatieclubs. Soms zijn het gepensioneerde top-specialisten, meestal gepassioneerde hobbyisten, die niet alle vakkennis in huis hebben.

Repair Café Nederland heeft sinds een paar manden een forum op haar website geopend, waarop de honderden reparateurs die aan Repair Café ‘s meedoen, informatie en tips kunnen uitwisselen. De behoefte is groot en het forum groeit als kool. En onlangs is de eerste ‘Spoedcursus voor reparateurs‘ georganiseerd, met succes. Zo leert Nederland weer de kunst van het repareren.

De voorloper was de studiedag vorig jaar bij het afscheid van de Twaalf Ambachten, waar Repair Café het stokje van hun overnam. Op deze dag  hield elektrotechnicus en natuurkundige ir. René Kragt een unieke voordracht. Hij opende het voor niet-professionelen vaak slecht toegankelijke gebied van de moderne elektrotechniek en elektronica. In Repair Café’s zijn 2/3e vd reparaties aan elektronische apparaten, dus leek het mij de moeite waard hier over te publiceren.

Met dank aan René Kragt, Repair Café NL en de,
vorig jaar opgeheven, Twaalf Ambachten

Hoever ga je met repareren?


René begon met een gewetensvraag aan de vrijwilliger: hoever denk je te kunnen gaan? Je wilt best een grammofoon van enkele tientallen jaren oud repareren, maar wat doe je met een MP3 speler? En kun je er wel genoeg tijd voor uittrekken, eerst voor onderzoek en vervolgens voor de reparatie zelf? En waarom doe je het? Zie je het als een vriendendienst of voel je wel degelijk ook een inspanningsverplichting – je hebt je immers als vrijwilliger aangemeld! En je weet dat er een kans op verslechtering bestaat: “nu doet hij het helemaal niet meer”.

Je doet dit werk gratis, maar ben je ook verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid? Op het innameformulier van je club moet de aansprakelijkheid bij gratis reparaties natuurlijk worden afgewezen, maar de veiligheid moet gewaarborgd zijn! Dus mogen er nooit veranderingen in de originele functies van apparatuur worden aangebracht!

René geeft allereerst concrete veiligheidsaanwijzingen voor de reparateur zelf. Zo moet het stopcontact in de werkplaats voorzien zijn van een lichte, liefst automatische zekering van niet meer dan 1 ampére. Nog belangrijker is een aardlekschakelaar van hooguit 30 mA, beter nog 10 mA. Het tafel- of werkbankblad mag nooit geleidend zijn. Een scheidingstransformator of nog mooier: een gescheiden regeltransformator (variac) in de stroomvoorziening opnemen.

De gevaarlijkste apparaten om te repareren zijn televisies met beeldbuis en magnetrons (hoge voltages en straling) en het advies is om deze nooit werkend te repareren. Dan volgen tientallen tips voor allerlei soort reparaties, witgoed, bruingoed (woonkamerelektronica), desktops en laptops, apparaten met accu’s (ook hoe deze door betere te vervangen en bijzondere laadtechnieken).

Deze presentatie kun je geheel lezen op de website van Twaalf Ambachten via deze link: Repareren van elektrische apparaten

En verder zijn er heel wat website waar je nog van veel meer info kunt vinden zoals deze

Websites

Onderdelen

Tips en inspiratie