Categorie:

Landelijk Transition Treffen

 

Transition Towns Nederland organiseert op zondag 19 april een Transition Treffen in Utrecht.

Deze bijeenkomst is voor iedereen die op lokaal en landelijk niveau actief is binnen Transition Towns en het interessant vindt om mee te denken en te praten over ontwikkelingen en samenwerking op boven-lokaal niveau. wees van harte welkom! Op zondag 19 april vanaf 10:00 uur in het EMMA-centrum, Cremerstraat 245, Utrecht. Ongeveer 15 minuten lopen vanaf Utrecht CS. Kijk voor de route op de website van EMMA: www.emma-utrecht.nl

In verband met onze voorbereiding willen we graag dat je je vooraf aanmeldt via deze website : http://gezondegronden.nl/transitiontreffen.htm. Kom gerust met meerdere mensen uit je groep, zet het aantal graag ook bij de aanmelding! Het lijkt ons inspirerend als je wat materiaal mee neemt van/over je eigen TT-groep.

Waarom een Transition Treffen?

Sinds de start van Transition Towns in september 2008, is het TT-concept zich met een enorme dynamiek over Nederland aan het uitrollen. In 46 grote en kleine plaatsen zijn op dit moment lokale contactpersonen. In zo’n twintig plaatsen zijn initiatiefgroepen actief, die allerlei bijeenkomsten organiseren. Steeds meer groepen zijn bezig met de ‘twaalf stappen’ op weg naar een ‘echte’ Transition Town. Deventer en Groningen mogen zich al Transition Town noemen.

Veel lokale groepen blijken echter tegen allerlei vragen aan te lopen. Vaak dezelfde als andere groepen. Vele suggesties worden gedaan en voortdurend dienen zich nieuwe kansen aan om het TT-concept verder te verbreden. Hoe kunnen we nog goed met dit alles omgaan? Zowel lokaal als op landelijk niveau.

Zo ontstond het idee om een dag te beleggen waarop actieve TT-ers uit het hele land elkaar persoonlijk kunnen treffen. Om onze ervaringen, kennis, inzichten, talenten en creativiteit bij elkaar te brengen en om stil te staan bij vragen als:

 • Waar staan we op dit moment?
 • Hoe ontwikkelt TT zich in Nederland?
 • Zijn we op de goede weg?
 • Wat zijn de resultaten tot nu toe?
 • Welke knelpunten komen we tegen en hoe daarmee om te gaan?
 • Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van de landelijke initiatiefgroep (straks Stichting)?
 • Wat zijn punten van zorg en/of aandacht?
 • Zijn er ideeën voor verbetering?
 • Hoe kunnen we meer mensen bij het TT-netwerk betrekken?

De landelijke initiatiefgroep

Ook de landelijke initiatiefgroep ziet zich geconfronteerd met een toenemende druk en een veelheid van vragen en wensen. Uitbreiding van de landelijk groep is dringend nodig, maar sommige aspecten kunnen ook heel goed worden opgepakt door mensen uit verschillende plaatsen gezamenlijk.

De landelijke initiatiefgroep heeft zich tot taak gesteld een stevige structuur onder Transition Towns in Nederland te leggen, de kernen en de kwaliteit van het TT-concept te ‘bewaken’, en een werkbare infra- en organisatiestructuur te ontwikkelen die recht doet aan de basisdemocratische beginselen van het Transition Towns-model.

Naast het ondersteunen en faciliteren van lokale initiatieven, werken we ook aan verbreding van en verbinding binnen het nationale TT netwerk, en worden er contacten onderhouden met het internationale TT netwerk. We spannen ons in om Nederlandstalig basismateriaal beschikbaar te maken, onderhouden de landelijke website en maken nieuwe mensen wegwijs binnen het TT-netwerk. Er zijn landelijke informatiedagen en een trainingsaanbod.

Daarnaast komen er allerlei externe vragen op ons af, waarvan ook wij niet precies weten hoe erop te reageren. De leden van de landelijke groep zijn net zulke nieuwkomers in TT-land als alle anderen. Op veel terreinen zit er veel meer kennis bij mensen in lokale groepen.

Daarom willen we op 19 april ook de volgende vragen aan bod laten komen:

 • Wie willen er actief gaan meedraaien op landelijk niveau?
 • Wie heeft ambitie om bestuurslid te worden van Stichting Transition Towns Nederland, die momenteel in oprichting is?
 • Er is behoefte aan meer landelijke webredacteuren – wie wil?

Programma ochtend

Voor 19 april hebben we een minimaal programma opgezet, dat een maximaal beroep doet op ieders actieve inbreng. De bedoeling is dat we ‘s ochtends vanaf 10.30 met elkaar kennismaken en dat iedereen vertelt over de ontwikkelingen binnen zijn/haar eigen initiatiefgroep:

 • hoe zijn jullie tot nu toe bezig
 • wat zijn de ervaringen
 • tegen welke verrassingen en vragen loop je zoal op
 • hoe ga je daarmee om?

Ook willen we de sterke kanten en de verbeterpunten van het TT-concept in Nederland inventariseren, waarbij uiteraard wordt aangesloten bij de ideeën, wensen en behoeften die leven bij meerdere groepen. Hoe kunnen we elkaar inspireren en ondersteunen? Misschien kunnen post-its daarbij weer een fleurige rol spelen…

Pauze lunch

Neem zelf alsjeblieft iets voor je lunch mee, en iets lekkers om met anderen te delen zou heel erg leuk zijn. We kunnen zelf koffie en thee zetten.

Programma middag

Een groot deel van de middag wordt gevuld met een variatie op ‘Open Space’, waarvoor iedereen onderwerpen kan aandragen. Aan het eind van de dag hopen we zo meer zicht te hebben op de verdere richting van het landelijk beleid en op de aard van de wensen en behoeften van lokale groepen. We hopen dat de vele kennis, ervaring en talenten die binnen de TT-groepen aanwezig zijn ook breder kunnen worden ingezet.

Rond 17.00 uur willen we de middag afronden.