Categorie: , ,

KNAW bevestigd IPCC: CO2 oorzaak klimaatverandering

Naar aanleiding van het ‘Climategate‘-debat vorig jaar over mogelijke fouten in het IPCC-rapport over klimaatverandering,  heeft de regering de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) opdracht gegeven tot een onderzoek naar de juistheid van het rapport. De KNAW ziet het als haar taak om ook de niet-wetenschappelijk ingewijden in staat te stellen een oordeel te vormen over klimaatverandering.

Op 4 0ktober 2011 publiceerde het KNAW de resultaten van haar onderzoek in de brochure ‘Klimaatverandering, wetenschap en debat’ (PDF). Een antwoord op de vragen: ‘Wat weten wij, en hoe zeker zijn we daarvan? Waar liggen de controverses en waarom zijn die er?’De Akademie vat in zeven stellingen over klimaatverandering samen over welke zaken de wetenschap het eens is. Lees hieronder de conclusies en als je tijd over hebt het hele rapport.

De zeven samenvattende statements

a.De mensheid verandert de samenstelling van de dampkring snel en ingrijpend. De toegenomen concentratie kooldioxide en andere broeikasgassen kan niet gebagatelliseerd worden.

b. Ongeveer helft van het door de mens extra geproduceerde kooldioxide blijft in de atmosfeer. De rest wordt door de oceanen en de landvegetatie/-bodem opgenomen.

c. De absorptie van kooldioxide in oceanen leidt tot verzuring van hun water. Ontbossing en urbanisatie leidt tot een verminderde opname van kooldioxide door de bodem.

d. De laatste vijftig jaar is er sprake van een stijging van de wereld gemiddelde temperatuur. De periode 2001-2010 was het warmste decennium sinds de systematische metingen rond 1850 begonnen.

e. De huidige klimaatmodellen verklaren klimaatveranderingen in de 20e eeuw in hoge mate. Volgens deze modellen is de waargenomen stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde niet goed te verklaren zonder het effect van de door de mens extra geproduceerde broeikasgassen in de berekeningen te betrekken.

f. Als we het scenario volgen van het gebruik van steeds meer fossiele brandstoffen geven de modelprojecties aan dat de gemiddelde temperatuur op aarde in het jaar 2100 tussen de 1,1 en 6,4 graden hoger zou kunnen zijn dan in 1990.

g. Minieme veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor het klimaat. Deze eigenschap is, zeker voor een uniek systeem als het klimaat, een dwingende reden om grote abrupte (op de tijdschaal van tientallen jaren) veranderingen (b.v. een enorme stijging van kooldioxide) zoveel mogelijk te beperken.