Categorie: , ,

‘Kleinschaligheid als alternatief’ – 10 jaar Hof van Twello

Op vrijdag 24 januari, 14.00 uur wordt het eerste exemplaar van het boek ‘Kleinschaligheid als alternatief –  Nieuwe Meentes in een nieuwe economie’ gepresenteerd. Over 10 jaar experimenteren met ecologische, kleinschalige en rendabele tuinbouw op boerderij Hof van Twello, nabij Deventer. Van de hand van Gert Jan Jansen, ontwikkelaar van de Hof van Twello, wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Hans Achterhuis, emeritus hoogleraar sociale filosofie, die het voorwoord voor het boek schreef.

Samen met de uitgever Jan van Arkel en Gert Jan Jansen, geeft Achterhuis deze vrijdag zijn visie op de levensvatbaarheid van de Nieuwe Meentes. Iedereen is van harte uitgenodigd bij dit minisymposium aanwezig te zijn. Opgave vooraf is gewenst via info@hofvantwello.nl o.v.v. minisymposium 24 janauri. De toegang is gratis.

Korting voor Vroege Vogels

Het boek (235 p) kost vanaf 24 januari 2014 € 19,95. Voor vroege vogels is de intekenprijs € 17,50 (incl. verzendkosten) vóór 24 januari. En als je het boek op de Hof van Twello ophaalt, kost het € 15,50. Maak het bedrag wat van toepassing is, over op rekening 15.08.06.922 t.n.v. Hof van Twello o.v.v. boek kleinschaligheid. Als het opgestuurd moet worden zet dan wel je adres er bij!

Hoe maak je kleinschaligheid rendabel?

  • Hoe maak je biologisch geteelde groenten betaalbaar?
  • Hoe beheer je gezamenlijk grond?
  • Hoe maak je een landschap renderend?
  • Hoe teel je succesvol met permacultuur?
  • Hoe bouw je samen onafhankelijke kennis op over o.a. gezondheid?
  • Hoe kom je aan een betaalbaar eigen huis?
  • Hoe financier je je onafhankelijke toekomst

Gert Jan Jansen geeft zijn antwoord op deze essentiële vragen aan de hand van 10 jaar experimenteren met Hof van Twello.

Het model van ‘de nieuwe meente’

Deelnemers Nieuwe Meente Hof van Twello

Geïnspireerd door oude Meentes ontwikkelde  de proefboerderij Hof van Twello het model van ‘de nieuwe meente’: Om zowel als bewust kleinschalig bedrijf te overleven en omwonende burgers een zinvol bestaan te bieden. Meentes waren ooit gemeenschappelijk gebruikte stukken grond, meestal in eigendom van een grootgrondbezitter, de kerk of de overheid. Ze functioneerden van de 13e tot aan de 19e eeuw. Bewoners om de meenten heen mochten de gronden gebruiken voor het verzamelen of telen van voedsel, ze mochten er schapen en koeien weiden, hak- en bouwhout vanaf halen etc. In ruil moesten ze de wegen, sloten en houtwallen onderhouden. Ze kregen wat, maar ze moesten er wél wat voor doen!

Dit model wat eeuwenlang de armoede van het platteland weg hield, past Hof van Twello nu opnieuw toe in deze crisistijd. In de meente-moestuin krijgen mensen gratis grond, compost en mest in ruil voor het betelen van 50% van de grond voor de winkel van Hof van Twello. Van de opbrengst daarvan in de winkel krijgen zij de helft. Een win-win situatie dus, waaraan nu, na 4 jaar, al meer dan 40 mensen in meewerken. Gezamenlijk produceren zij nu een groot deel van de groenten en kruiden die in de winkel wordt verkocht.

Bijkomend voordeel is dat deze biologische geteelde producten véél goedkoper zijn dan gebruikelijk in de eco-sector. Van de meente moestuin profiteren dus ook de mensen die géén tijd hebben om een moestuin te onderhouden. Het organisatiemodel van de meente, paste Hof van Twello tevens toe op landschapsonderhoud, educatie, kennis, bouw en financiering. Met elkaar vormen ze een wezenlijk bestanddeel van een nieuwe economie.

Er is een nieuw sociaal contract met de burger nodig

Over de 10 jarige zoektocht naar de realisatie van dit meente organisatiemodel gaat dit boek. Tevens ontwikkelt het criteria om, vaak gesubsidieerde, initiatieven te beoordelen: Dragen ze echt bij aan een duurzame samenleving en de nieuwe economie? Of zijn het slechts projecten die een paar mensen een paar jaar ten goede komen?

Gert Jan Jansen stelt dat de overheid haar sociaal contract met de burgers niet nakomt. Te veel mensen verliezen hun baan en zicht op goede educatie en zorg. Er zijn te weinig betaalbare huizen, medicijnen, gezonde voeding en zaaizaden. Hij pleit daarom voor nieuwe sociale contracten tussen bedrijven, organisaties, overheden en burgers, net als in de oude meenten.

Lees verder >> ‘Kleinschaligheid als alternatief’ – 10 jaar Hof van Twello…