Categorie: ,

Jaarverslag Parksjtad in Transitie 2020

We hebben een voor iedereen uitzonderlijk jaar achter de rug. Veel activiteiten hebben geen doorgang kunnen vinden. We zijn dankbaar voor wat we wel voor elkaar hebben gekregen. Zo hebben we het jaar af kunnen ronden met het succes van de komst van de eerste Stadswerkplaats van Limburg: https://www.stadswerkplaatsheerlen.nl. De voorbereiding hiervoor heeft meer dan 2 jaar geduurd waarin vooral Remco Wijckmans een enorme berg werk verzet heeft.

We zijn vertegenwoordigd geweest in de vergaderingen van Heerlen Mondiaal en het partneroverleg van SamSam waar we een eigen ruimte hebben genaamd het Transitie-lokaal. Er zijn 3 nieuwsbrieven van PiT verschenen in 2020.

We zijn actief geweest met de voorbereiding van de Dag van de Duurzaamheid op de Hoeve Corisberg. Net als andere activiteiten kon dit helaas niet doorgaan. We hebben echter het bijltje er niet bij neergegooid maar zijn op een corona veilige manier doorgegaan om de Dag van de Duurzaamheid in 2021 vorm te geven.

Hoewel de Week van de Duurzaamheid en de Dag van de Duurzaamheid wegens de corona maatregelen geen doorgang hebben kunnen vinden, ging wel een onderdeel van de Week van de Duurzaamheid door. Met een maximum van 30 mensen vond een Franciscusviering en Café Mondiaal plaats in de Andreaskerk aan de Palestinastraat in Heerlen op dinsdag 6 oktober.
https://parksjtad-in-transitie.nl/franciscusviering-en-cafe-mondiaal-2020/
https://parksjtad-in-transitie.nl/sfeervolle-franciscusviering-en-interessante-cafe-mondiaal/

 

Lees meer en verder op https://parksjtad-in-transitie.nl/jaarverslag-parksjtad-in-transitie-2020/ 

Jaarverslag werkgroep Repair Café Parkstad

Het jaar 2020, een gedenkwaardig jaar voor ons allen. We startten op 25 Januari met ons Repair Café in Bocholtz. Zoals gewoonlijk was het een drukbezochte ochtend ! Het tweede Repair Café was in Buurtcentrum Sam Sam te Heerlen, ook hier een goede opkomst. Op 20 Maart stond er een etentje gepland met onze trouwe vrijwilligers, doch vanwege de Corona maatregelen kon dit niet doorgaan. Wie had toen gedacht dat we daar een jaar later nog mee te maken zouden hebben.

Op 9 Juni kwam de kerngroep voor het eerst bij elkaar voor de jaarlijkse bespreking. Er waren afgevaardigden van: De Groene Kanteling, Transition Town ( o.a. de permacultuur tuin ) en het Repair Café. Tevens was aanwezig de voorzitter, penningmeester en secretaris van de stichting. Hierop volgde er maandenlang geen activiteit. Wel zijn we met een mooi artikel in de Heerlense Duurzaamheidskrant verschenen.