Categorie: ,

Transitie Netwerk verandert in rap tempo

Transition Free Press (klik foto voor download)

Aansluitend op de Transition Network Conference in Londen kwamen op 17 en 18 september TT’-ers uit 20 landen van over de hele wereld bijeen in een National Hubs Meeting. Voor TT Nederland was Paul Hendriksen aanwezig zoals je kunt lezen in zijn vorige verslag: ‘Paul Hendriksen over Transition Conference 2012’

Kijkend naar het aantal deelnemende landen is het bijzonder te zien hoezeer de Transitiebeweging zich in een paar jaar tijd wereldwijd heeft verspreid. En dan waren nog lang niet alle landen vertegenwoordigd. In dit gezelschap waren dus de Engels-sprekenden veruit in de minderheid…

De deelnemers werken allemaal voor zogenaamde ‘National Hubs’: Organisaties zoals TT Nederland die in het leven zijn geroepen om in hun eigen land de lokale TT-initiatieven te ondersteunen. Het doel van de National Hubs Meeting was om:

  • per land in beeld te brengen hoe de stand van zaken is en hoe de National Hubs zijn georganiseerd,
  • te verkennen op welke wijze de National Hubs elkaar kunnen helpen om hun werk beter te doen,
  • hoe zij daartoe hun onderlinge communicatie en uitwisseling kunnen stroomlijnen, en
  • samen te kijken naar de toekomst van Transition Network in het algemeen.

Overeenkomsten en verschillen in ontwikkeling TT


Interessant om te zien was de wijze waarop TT-initiatieven zich in de wereld ontwikkelen. Er is meestal sprake van een breed spectrum, variërend van een flink aandeel net startende groepen, een middenklassement van min of meer actieve tot zeer actieve groepen en aan de andere zijde een x-aantal kwakkelende of inactieve groepen.

In de meeste landen (zo ook Nederland) ontbreekt het de actieve TT-ers op landelijk niveau nog teveel aan tijd en menskracht om gedegen te onderzoeken welke behoefte de publiek actieve groepen hebben aan ondersteuning om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Wat maakt een TT-groep succesvol en wat niet? Daar zijn (nog) geen goede criteria voor te geven.

TT Nederland heeft een start gemaakt met een inventarisatie, maar een eenduidig beeld is er nog niet. Dit najaar organiseert TT Nederland een bijeenkomst om de balans op te maken. Naar aanleiding van enkele onderzoekers die TT hebben bestudeerd op zaken als imago en lokale impact.

Tijdens het internationale overleg was er een opvallend verschil tussen groepen in landen die meer of juist minder te lijden hebben onder de economische crisis. In landen als Portugal en Spanje, waar de crisis sociale en economische schokeffecten teweeg brengt (in Spanje is bijvoorbeeld 50% van de alle jongeren werkloos) krijgt het Transitiemodel sterk het karakter van reddingsboei.

Transition Network van Engels naar Internationaal gezelschap

Verder werd geconstateerd dat het wereldwijde netwerk van de Transitiebeweging in rap tempo aan het veranderen is. Transition Network (TN) is oorspronkelijk opgericht als de National Hub voor de Britse TT-groepen. Toen het Transitie-model buiten Groot-Brittannië begon aan te slaan, heeft TN individuele TT-groepen in het buitenland ondersteund, zolang er daar geen eigen National Hub voorhanden was.

Inmiddels zijn er steeds meer National Hubs en worden zij in toenemende mate zelfstandig. Een nieuwe National Hub wordt bezegeld door het sluiten van een zogenaamd Memorandum of Understanding tussen de National Hun en TN. Ook TT Nederland heeft dit gedaan.

Deze ontwikkeling brengt een verschuiving teweeg in de richting van TN als een werkelijk internationale organisatie. De National Hubs gaan in dat scenario gezamenlijk besluiten nemen over zaken die spelen op internationaal niveau, zoals strategie, inhoudelijke koersbepaling, verwerving, verdeling en besteding van beschikbaar budget, het aangaan van internationale allianties en zo meer.

De bijeenkomst van september resulteerde in de oprichting van een aantal werkgroepen die met de uitwerking van deelonderwerpen aan de slag gaan:

  • Communication strategy (Hoe communiceren we en wat?)
  • FUNding (Welke aspecten hebben baat bij internationale financiering en hoe verkrijgen en verdelen we die?)
  • Transition ‘Family’ culture (Op welke wijze gaan we met elkaar om?)
  • Decision-making & structure (Hoe organiseren we de besluitvorming op een inclusieve, proportionele en transparante manier?)

Deze laatste werkgroep wordt getrokken door Paul Hendriksen.