Categorie: ,

Integratie naast Competitie

Nieuwe Economie in Kloosterburen en Koffiehuis.

Op basis van een studie van een aantal cases van burgerinitiatieven komen Jurgen van der Heijden en Maarten Nijman van ONE met een aantal interessante aanbevelingen voor burgerinitiatieven.

Alle kinderen in Nederland leerden vroeger bij hun aardrijkskundeles over de Hondsbossche zeewering. Dit was enkel een dijk, versterkt met stenen. Tegenwoordig is het ook een natuurgebied. De natuur maakt de dijk veiliger dan steen en bovendien kan men in het gebied ook recreatie ontwikkelen, of duurzame landbouw. Dat is een voorbeeld van integratie. 

Een dijk is in het Hollandse landschap meestal ook gelijk een weg. Het zou merkwaardig zijn als je naast een dijk voor waterkering een tweede dijk zou aanleggen waar je een weg overheen laat lopen. En zo werken ook initiatiefnemers van burgerinitiatieven in hun dorp of wijk niet aan één doel, maar aan meerdere doelen. Daarbij zetten zij heel handig hun middelen in om die verschillende doelen te bereiken. Zo besparen ze kosten en creëren meer opbrengsten.

Competitie is in dat geval niet handig als leidend principe in de economie. Competitie is: alles inzetten voor een enkel doel, maar daardoor ook heel veel weggooien wat waardevol is. Dit zet je in om in een vrije markt economie te overleven als onderneming. Als je de metafoor terughaalt, zijn veel ondernemers bezig met het aanleggen van een dijk naast, of over, een andere dijk; die van hun concurrent. Uit de studie blijkt dat maatschappelijke initiatieven daarvoor een alternatief bieden.

Het alternatief voor competitie is integratie, elk middel inzetten voor zoveel mogelijk opeenvolgende doelen en daardoor zoveel mogelijk gebruiken wat waardevol is. Dit is een interessant gegeven voor veel mensen die zoeken naar een Nieuwe Economie. Zij zien al dat teveel competitie niet goed is voor de samenleving. Ze zien dat er meer waarde is dan financiële waarde. Maar het leukste van deze publicatie is dat het er op lijkt dat integratie ook in Oud Economisch denken helemaal zo gek niet is.

Lees de publicatie: Integratie naast Competitie Nieuwe Economie in Kloosterburen en Koffiehuis