Categorie: ,

TT-plan klimaatneutraal suikerunieterrein Groningen

Klimaatneutraal Bouwen Groningen richt zich de komende tijd op een plan voor de klimaatneutrale inrichting van het suikerunieterrein. Participanten die hieraan mee willen denken en werken, zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen. Ruim driehonderd mensen draagt inmiddels bij als participant. Als vrijwilliger of met een bijdrage van €12,50 p/p per jaar.

KBG is in 2010 voortgekomen uit Transition Town Groningen en wordt geïnspireerd door pioniersprojecten die van onderop zijn gerealiseerd. Het onderscheidt zich doordat het bewust de kansen wil benutten die zich in de bestaande gebouwde omgeving van de stad Groningen voordoen. Om zodoende de lokale veerkracht in Groningen-stad te versterken en wil op dat vlak een voortrekkersrol vervullen.

In het eerste jaar stond vooral het ontwikkelen van ideeën in kleine kring centraal. In het tweede jaar is dit voortgezet en middels participanten bij een grotere groep gaan leven. In 2012, het derde jaar, wil men concreet aan de slag met werkgroepen en plannen als die voor het Suikerunie terrein. De eerste bijeenkomst is een inspiratieavond.

  • Datum/Tijd: 17 januari, 19:30-22:00 uur
  • Adres: volgt nader
  • Kosten: gratis
  • Info: Graag aanmelden op tel 050 312 14 00 of email info@klimbogewo.nl
Lees verder >> Inspiratieavond  klimaatneutraal suikerunieterrein Groningen
zp8497586rq