Categorie:

Inschrijving nationaal Transition Town-Treffen geopend!

Zaterdag 15 januari 2011 vindt een nationaal Transition Town Treffen plaats. Het doel van de bijeenkomst is om actieve leden van Transition Towns de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten, informatie uit te wisselen, successen te delen en elkaar interessante presentaties aan te bieden. Een kerngroepje van vijf mensen bereidt het Treffen voor.

Het idee van het TT Treffen is dat de invulling ervan zoveel mogelijk gedaan wordt door mensen uit de TT-wereld zelf. De kerngroep zorgt hoofdzakelijk voor de faciliteiten, de coördinatie en de communicatie. De ontwikkeling van het TT-Treffen zal de komende tijd regelmatig teruggekoppeld worden naar de TT-gemeenschap.

Ter opwarming het Transition Totness Winterfest 2010

Evaluatie, leren van elkaar, steunen en vieren

Op het Google discussieforum TT-Lokaal kwam de laatste maanden regelmatig de behoefte op aan evaluatie en bezinning op de koers die je als TT-groep vaart en de wens tot uitwisseling van ervaringen, ‘best practices’ en gewoon om wat warmte en steun van gelijkgezinden. Rond de volgende thema’s

 • Voedsel&Gezondheid
 • Energie&Transport
 • Hart&Ziel
 • Geld&Economie
 • Klimaat&Milieu
 • Media&Onderwijs
 • Bouwen&Wonen
 • Sociaal&Organisatie

Lokale TT’-ers en TT-projecten gaan het Treffen dragen

Op deze manier verlichten we de belasting van de kerngroep en hopen we tegelijk zo goed mogelijk aan te sluiten op wat er leeft binnen de lokale groepen. Brengt het TT-Treffen ajb komende keer onder de aandacht bij je initiatief,- kern,- of werkgroep. Laat ons in ieder geval weten wat jullie er van vinden, of jullie komen (gebruik de inschrijfformulier hieronder), of jij en/of jullie een bijdrage kunnen leveren. Dit kan zowel iets inhoudelijks zijn bijvoorbeeld in de vorm van een workshop, als wel een bijdrage aan de maaltijd of een mooi optreden.

Op dit moment (24 november) is het programma volop in ontwikkeling. Het zal in ieder geval een inspirerende dag worden waarop informatie en ervaringen worden uitgewisseld. We willen zoveel mogelijk de diverse TT werkvormen gebruiken zoals Open Space, Fish Bowl, Vision Dreaming etc.. Een belangrijk uitgangspunt van TT, het samen vieren van onze successen, willen we niet vergeten. Dus we nodigen iedereen van harte uit

 • die iets leuks/creatiefs wil/kan doen (muziek, clown’-en, zingen)
 • om iets van de eigen TT-groep mee te brengen (PR-materiaal, filmpjes, boekjes e.d.)
 • om nog wat oogst mee te brengen
 • of gewoon wat lekkers te maken en mee te nemen

We beginnen om 10.00 uur met een inloop en eindigen ‘s avonds om 22.00 uur. Je kunt er ook voor kiezen om niet alle drie de dagdelen aanwezig te zijn.

We zullen je regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkeling van het programma .

Meld je snel aan, dan weten we waar we aan toe zijn

Let wel even op: Het TT-Treffen is enkel bedoeld voor TT-actieve mensen en genodigden!

Het slechte nieuws is dat de inschrijving voor het TT-Treffen is vanaf 13-1 gesloten is en  het goede nieuws  dat dit komt wegens het bereiken van ons maximum aantal deelnemers van 75! :-))