Categorie:

Hoe doet Transition Town Boxtel het?

David Andreae is vanaf de oprichting nauw betrokken bij Transition Town Boxtel. Onlangs verscheen een kort overzicht van hem over de activiteiten van TT Boxtel. Het was een interessant beknopt verhaal. Aanleiding voor mij om David te vragen er meer over te vertellen, over zijn persoonlijke ervaring, over de organisatie en het contact met de mensen uit Boxtel.

Een artikel mede in het kader van het komende TT Treffen, de jaarlijkse bijeenkomst van Transition Towns in Nederland, op 19 januari  in Wageningen. Spreekt de ontwikkeling van Transition Towns je aan, lees dan ook dit stuk van Irma Abelskamp, geplaatst op 19 dec. 2012:  De transitie van regelneven naar regisseurs.

Ik publiceer graag meer artikelen over het reilen en zeilen van lokale Transition Towns. Dus hierbij is iedereen van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren. Het mag kritisch zijn, het mag rommelig zijn als je  ‘niet kan schrijven’ of slechts een idee tot een artikel. Criteria zijn dat het oprecht is,  dat het opbouwend is, dat je deelnemer bent aan een Transition-groep en dat je bereid bent om er in co-creatie wat moois van te maken. Mail dan je voorstel of je concept naar adriros@transitiontowns.nl.

David Andreae’s persoonlijke reflectie over TT Boxtel

Toen we 3 jaar geleden startten met TT in Boxtel hadden we het voordeel dat duurzaamheid lang in de aandacht had gestaan. Boxtel had De Kleine Aarde, de groene wethouder Ger van den Oetelaar, en een actieve vrijwilligers werkgroep, Lokale Agenda 21. De inwoners konden meedoen aan een vrij constante stroom van initiatieven rond zonnepanelen, biodiversiteit, lezingen, films, samen koken. Ik heb sinds mijn pensionering heel veel tijd erin gestoken. Ik kon eindelijk mijn ervaring als projectleider (opgedaan als ICT’er) loslaten op een echte passie.

Een gespreid bedje voor TT zou je zeggen. Maar het nadeel is dat niemand er van op kijkt als er nieuwe acties komen zoals een repair café. We hebben het oprichten van TT ook niet groots gevierd. Niet dat we klagen. Toch is het zo dat in termen van de doelgroep, het laaghangend fruit jaren geleden geplukt is, en het bereiken van de volgende dus hoger liggende laag niet zo gemakkelijk meer is…

Boxtel (11e eeuw), een knooppunt aan de Dommel tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch

Wat gaat goed?

Ideeën genereren, plannen maken, geld vinden (Rabo, gemeente, KNHM), contacten leggen met de gemeente en de pers, weten wat er landelijk speelt, gaat goed bij ons in TT Boxtel. Dat laatste mede dankzij Jan Juffermans van de Ecologische Voetafdruk. Wat medewerkers betreft, het aantal van zeven in de kerngroep blijft gelijk, de nieuwe voedsel groep is op sterkte. Op energie gebied, zijn we betrokken bij de Energie Coöperatie Boxtel . Gelukkig hoeven we de kar daar niet te trekken.

Wat kan beter?

  1. Transitie Handboek: Deels omdat de meeste van de TT leden oude rotten zijn in duurzaamheidsland, zijn wij niet zo op het Transitie Handboek gericht zijn. Toch vind ik het fantastisch dat er een Handboek is, de landelijke Transitie Training in Ubbergen, Transitie Nieuws (-brief) en ga zomaar door. Die waren er niet voor Lokale Agenda 21 groepen.
  2. Bottom-up: Waar we op moeten letten, en dat geldt het meest voor mij (maybe its because I’m a Brit): dat we bottom-up moeten werken. Niet eerst een prachtig waterdicht projectplan maken en het vervolgens over de muur gooien naar de inwoners, met de kans dat het veel minder aanslaat dan we dachten! Het houdt in dat we in de eerste fase tijd moeten investeren om met anderen over het idee te praten. Wacht niet met communiceren totdat je zeker weet hoe het moet. Ik ervaar zowel bij de gemeente als voorheen bij mijn werkgever dat communicatie pas op gang komt als het plan al ver klaar is. Terwijl de kunst van effectieve en creatieve communicatie is om het te doen als er nog onzekerheden zijn. Ik begin bijvoorbeeld straks met een campagne voor een buurtmoestuin, maar …  ik heb geen groene vingers – voelt wel scary!(- ondanks de ervaringen bij andere TT groepen die ik gebruiken kan…)
  3. Sociale Media: Wat ook voor veel van ons een barrière is, is het gebruik van de sociale media. Maar het begint te komen, je moet de angst overwinnen en accepteren dat je nog wat langer achter de computer moet doorbrengen.
  4. Veerkracht: De belangrijkste verbreding tussen TT nu en Lokale Agenda 21 tot 2009 is het veerkracht aspect – de gemeenschap als basis. Er mag iets minder nadruk op de individuele leefstijl zijn, en meer op het verbeteren van de omringende systemen die ons gevangen houden. Bijvoorbeeld door misschien wat minder biologische producten kopen maar meer streekproducten vanuit een voedsel coöperatie.

Wat hebben we bereikt?

  1. Schaliegas tegengehouden:   Dankzij grote inspanningen in een korte tijd, is schaliegas in Boxtel van de baan. Onze voorzitter Miriam Bemelmans bestrijdt schaliegas nog steeds, maar nu op landelijk nivo. Door de sterke lobby van de fossiele energiesector, is het gevaar in Nederland lang niet voorbij.
  2. Groene Handdruk gewonnen:  TT Boxtel kreeg van wethouder voor duurzaamheid Peter van de Wiel een Groene Handdruk. Groene Handdrukken worden uitgereikt aan organisaties die in het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan biodiversiteit en duurzaamheid binnen de gemeente. Transition Town Boxtel ontving een trofee en een stimuleringsprijs van 350 euro.

In 2011 en 2012 werkte TT Boxtel aan een column in de plaatselijke krant, het verminderen van plasticafval, educatieve zonnepanelen voor zeven basisscholen (met bijbehorende gastlessen) en een Repair café samen met kringloopbedrijf Het Goed.

Plannen voor 2013

In 2013 gaan we werken aan twee nieuwe initiatieven:

  1. Platform Eetbaar Boxtel: een voedsel platform voor discussie en een voedselcoöperatie voor consumenten en boeren
  2. Buurtmoestuinen

Een nieuw verhaal voor de Aarde

Op persoonlijke titel, maar met “moral support” van TT Boxtel, heeft David Andrea met hulp van 40 vrijwilligers uit de de regio een documentaire gemaakt: “Een nieuw verhaal voor de Aarde”. Het is enthousiast ontvangen in Boxtel, en er komt een dvd in april.

De basis is het gedachtegoed van cultuurhistoricus Thomas Berry (VS, 1914-2009). Zijn centrale stelling is dat de (Westerse) mens al eeuwenlang geen eenheid meer vormt met de Aarde. (Thomas Berry is tevens één van de inspiratie bronnen voor Joanna Macy, wiens werk veel gebruikt wordt in het Hart-en-Ziel deel van Transition Towns- Adri Ros)

Volg deze website en/of email davidan@kpnmail.nl voor meer nieuws over zijn documentaire

Een tip voor TT’ers:  KNHM

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) is een vereniging met een ideële doelstellingen die advies, hulp en geld hebben voor projecten voor leefbaarheid en duurzaamheid in brede zin. KNHM Noord-Brabant plaatste eerder dit jaar een oproep waarop mensen met een goed idee voor ‘nieuw voedsel als basis voor duurzaamheid’ zich konden inschrijven. Maar liefst 38 projecten schreven zich in. De tien meest aansprekende, vernieuwende en kansrijke initiatieven mochten zich op 21 november presenteren tijdens een inspirerende bijeenkomst, het diner pensant.

Transition Town Boxtel werd genomineerd voor hun ambitie om voedsel als belangrijk thema in Boxtel op de kaart te zetten. We gaan de inwoners van Boxtel uitnodigen actief mee te discussiëren in een Platform Eetbaar Boxtel, en actief te participeren in de concepten die worden uitgewerkt door de op te richten Voedsel Coöperatie Boxtel. We vielen niet in de prijzen maar verwachten wel steun van KNHM.

David Andreae,
website en e-mail

Meer artikelen rond dit onderwerp:

Poster samen met HeideMij