Categorie:

Herman Wijffels noemt TT dé vernieuwing van onderaf

In een zeer boeiende lezing (50 min.) op di.-avond 30.3 voor Studium Generale in Utrecht over “Duurzame waarden en maatschappelijke transitie”, noemt econoom Herman Wijffels expliciet Transition Towns. Als de noemer waaronder mensen en bedrijven via lokale en regionale initiatieven zich met elkaar kunnen verbinden voor de verduurzaming van Nederland van onderaf. Hij raadt  steden en provincies aan om zich, zeker in het kader van Klimaatneutrale doelen, zich minder te richten op de overheid en veel meer op lokale samenwerking met burgers en bedrijfsleven. Expliciet op het gebied van (stads-)landbouw, lokale energieproductie en het omschakelen van vervuilende transport- en vervoer structuren naar duurzame en gezond vervoer.

Zet duurzame waarden in kern van de samenleving

In de kern van zijn lezing staat de noodzakelijk omschakeling naar een meer duurzame set van normen en waarden, weg van de 1-dimensionale fixatie op Profit naar bijvoorbeeld de drie P’-s van People, Planet & Profit. Volgens zijn inschatting hebben Gulden regels als “de eenheid van al het leven op aarde “en “behandel de ander en de aarde zoals jij jezelf  en je omgeving behandeld zou willen worden”, al de harten van bijna 1/4e van de wereldbevolking bereikt. Van daaruit voorspelt hij dat de mensheid op de rand staat van het “tipping point”, een korte tijdspanne waarin een systeem om klapt en onderstroom de bovenstroom wordt.

Dit en nog veel meer opbeurende, wetenswaardige informatie is te zien in de uitzending van zijn lezing op Studium Generale: