Categorie:

Hart en Ziel video’s

Persoonlijke veerkracht is nodig in een maatschappij waarin mensen toenemend geïsoleerd en verdwaald raken. We mogen onszelf alleen nog maar zien als consumenten. Bezig zijn met ons innerlijk of de kwaliteit van onze wereld, is ons uit handen genomen en voorbehouden aan deskundigen. Onze levens zijn overvol, gestrest en onbevredigend. Naarmate de impact van piekolie en klimaatchaos meer zichtbaar en voelbaar wordt, zal de existentiële onvrede toenemen

De kwaliteit van ons vermogen om gezond te reageren op grote schokken in ons leven en hiervan vlot te herstellen, is onontbeerlijk in tijden waarin we afdalen naar minder energie en minder levensbronnen. Dit heet persoonlijke veerkracht. Hart en Ziel activiteiten zijn bedoeld om ieders persoonlijke veerkracht te versterken.

Onderstaand vind je baanbrekende video’s die ieder op hun manier jou als mens moed en inspiratie willen geven om te leven vanuit je hart: de bakermat van persoonlijke veerkracht.

Joanna Macy

Over hoe leven in onzekerheid grote geschenken voor ons in petto heeft

Brene Brown

De kracht van kwetsbaarheid: Over angst en schaamte versus een leven vanuit je hart

Children Full of Life

Japanse leraar helpt zijn leerlingen liefdevol om te gaan met elkaar

Visioning

Hoe geleide visualisaties kunnen helpen jezelf in een duurzaam leven voor te stellen