Categorie: , ,

Growing Change – documentaire

Growing Change, een documentaire uit 2012 van Simon Cunich, onderzoekt het voedsel systeem. De documentaire is op YouTube te zien via deze link (alleen Engelstalig). Update 2021, niet (makkelijk) meer te vinden op youtube, wel te koop

In 2008 zagen we voedsel opstanden, voorschokken van wat nog komt. Door klimaatverandering, biobrandstoffen, speculatie en verlies van landbouwgrond door uitputting wordt het voeden van de almaar groeidende wereldbevolking een steeds groter probleem. Deze documentaire gaat niet alleen om voedselzekerheid (voldoende voedsel), maar vooral om voedselsoevereiniteit (zeggenschap over je voedsel).

CacaoTot 1910 was Venezuela een voedsel exporterend land. In dat jaar werden de eerste olievondsten gedaan en vandaar werd de productie van voedsel steeds minder belangrijk. Voedsel kon je tenslotte importeren. Grote ranches werden niet meer bebouwd. Daarnaast was 75% van het land in handen van 6% van de bevolking. Hierdoor kwam een grote trek naar de stad op gang.

Grote vissersboten, visfabrieken, visten ondertussen de wateren langs de kust leeg, waarbij slechts 6% van vangst werd gebruikt, de rest ging terug de zee in.

In 1989 ontstonden grote opstanden tegen de hoge voedselprijzen, hierbij vielen 3.000 doden.We zijn hier paralellen met 2008. In 1999 werd Chavez verkozen als president en daarmee werd een grote verandering ingezet. De olie-inkomsten zette hij in voor sociale doeleinden, gezondheidszorg en onderwijs en de transformatie van het voedselsysteem. Land dat langere tijd braak lag kon worden onteigend en werd dan teruggegeven aan coöperaties. Industriële visserij werd verboden. Het land is nu grotendeels voedsel onafhankelijk.

Daarmee is Venezuela geen utopia, maar er is wel een proces aan de gang. Er is geen techno fix voor de voedselcrisis.