Categorie:

Dragon Dreaming: Verbinden en vieren voorwaarden tot succes!

Keeken, Duitsland – In De Vlierhof vond van 20-22 november 2009 een workshop Dragon Dreaming plaats met een groep mensen die zich grotendeels al bezighoudt met duurzame initiatieven. Onder de mensen vertegenwoordigers van verschillende ecodorpen (Tilburg, Alminde, Leeuwarden) en transitiontowns (o.a. Groningen, Tilburg, Utrecht, Leeuwarden).

De workshops van John Croft zijn o.a. gebaseerd op de wijsheid van aboriginals, die droomtijd zien als de werkelijke wereld. Anders gezegd: In onze hersenen vindt een vertaling plaats van de prikkels die onze zintuigen krijgen (Bateson). Daarop baseren wij ons idee hoe de wereld is opgebouwd. In onze complexer wordende samenleving zie je dat polarisatie leidt tot meer geweld, bijvoorbeeld in de communicatie. Het keerpunt, waar wij ons precies in deze tijd in bevinden, houdt in dat verdere complexiteit niet langer zal leiden tot meer welzijn. Eenvoudiger leven is hier een antwoord op.

Twee modellen

Croft heeft zijn ervaringen met aboriginals vertaald naar workshops om tot succesvolle projecten te komen. Hij slaagt erin een onderliggend netwerk zichtbaar te maken, waar iedereen deel van uitmaakt. Het weekend, waarbij men te gast was in de sfeervolle groepsruimte van woongemeenschap De Vlierhof, bestond uit een toelichting op kortweg twee modellen. Het eerste is de cirkelvorm die gebaseerd is op dromen, plannen, doen en vieren! (op de foto zie je hoe deelnemers de plaats opzoeken waar ze zich in de cirkel het beste bij voelen.) Voor elk van de vier heb je een gelijk deel van je tijd nodig! Het tweede model verheldert onzichtbare lijnen tussen verschillende al bestaande projecten, waardoor inzichtelijk wordt hoe je kunt aansluiten bij andere projecten.

Plurk it!

Naast een grote hoeveelheid informatie en inspirerende verhalen werd de groep de laatste dag dan ook meegenomen in een project. Hij introduceerde daarbij een werkwoord, wat zich nog niet in het Nederlands laat vertalen: plurk it! (een samenvoeging van play en work).
De deelnemers speelden het serieuze spel om bestaande projecten met elkaar te verbinden. Er werd dieper ingegaan op een groter beeld van de tijd waarin wij leven. Hierdoor werd nog meer duidelijk dat deze tijd van ons vraagt dat we dit met elkaar meer zichtbaar maken. Daarbij kun je principes van charismatisch leiderschap toepassen (een omgeving creëren waardoor anderen geïnspireerd raken om mee te doen) en kun je aan het cirkelmodel afleiden waar de motivatie zal stijgen en dalen. Een tip die de deelnemers niet meer zullen vergeten, is dat je een kwart van de tijd nodig hebt om te vieren wat je al hebt bereikt! Ahaaaa!! Deze kreet kon je in de groep verschillende keren horen. Onder vieren wordt ook verstaan: evalueren, elkaar positieve feedback geven, samen eten, en steeds weer opnieuw benoemen wat er al wél gebeurt! Als het committment in de groep groter wordt, dan weet je dat je op de goede weg bent.

Informatie uit de groep: Dragon Dreaming; Duurzaam Tilburg; Duurzaam Veranderen in groepen; initiatievenmakelaar: Kiemkracht; EcodorpBrabant; Ecodorp Alminde; Rapport Duurzame Bronnen;