Categorie:

Groen Lintje voor TT Weststellingwerf

GroenLinks Weststellingwerf reikte in het kader van Wereld Milieudag het Groene Lintje uit aan Transition Towns Weststellingerwerf.  Het Groene Lintje is een onderscheiding voor mensen of organisaties die zich inzetten voor natuur en milieu. TT Duurzaam Weststellingwerf verdiende het Groene Lintje volgens de jury, omdat zij: “… bewustwording en concrete activiteiten op gang brengt over een nieuwe en andere kijk op de maatschappij, voor nu en in de toekomst. Zij is een inspiratiebron voor anderen en alle burgers van Weststellingwerf kunnen, als zij willen, participeren”.

Bewonersinitiatieven verbinden


Het was voor ons een hele verrassing toen we hoorden dat we genomineerd waren en helemaal dat we het lintje ook nog kregen.  De jury koos naast TT nog twee andere groepen: De Groene Brigade van de Bre

uningslaan Wolvega en Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf. Wij, als initiatiefgroep, willen graag alle initiatieven verbinden die erop gericht zijn om als bewoners van een bepaalde straat, wijk, dorp of de hele gemeente, het leven in de eigen omgeving bewuster, groener, natuurlijker, eerlijker en leuker te maken. Het voelde daarom ook, zoals Gertrud van Leeuwen zei, dat we alle drie winnaar waren.

De Stichting Breuningslaan doet dat door een groot aantal activiteiten met en voor de eigen buurtbewoners te organiseren. Onder andere De Groene Brigade, die zorgt dat de natuur in de buurt er aantrekkelijk en netjes uitziet. De vereniging Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf wil bestaande natuurwaarden combineren met een moderne bedrijfsvoering. Het onderhoud van de bermen zoals de gemeente dat gewoonlijk doet leidt tot eentonige begroeiing en veel onkruidzaden bij boeren in het land. In 5 gebieden beheert de vereniging de bermen nu zelf en dat leidt tot mooiere bermen met meer biodiversiteit.

zp8497586rq