Categorie:

Gezellige drukte bij start TT Amersfoort

AMERSFOORT – Donderdagavond 8 oktober was het gezellig druk in het KAdE-cafe in Amersfoort. Hugo Klip van Transition Town Groningen gaf een inleiding over Transition Towns (TT). Anja Boersma bericht over het verdere verloop van de avond.

Na de inleiding van Hugo gingen wij zelf aan de slag Het was een eerste verkenning van concrete stappen die wij in Amersfoort kunnen zetten. Op deze avond zijn verschillende verkennende werkgroepen gevormd. *) Verkennend omdat wij mensen niet meteen willen vastpinnen in een groep, maar vooral met elkaar willen laten onderzoeken hoe het is om actief met elkaar aan de slag te gaan. De werkgroepen verkenden de mogelijkheden met betrekking tot de thema’s lokaal voedsel, stadsoogst, hart en ziel (muziek) en voorlichting/bewustwording. Er is o.a. een initiatief om bij een centraal wonencomplex de tuin om te toveren tot een moestuin op basis van permacultuur. TT mensen kunnen actief meedenken en aan de slag.
Tijdens deze bijeenkomst hebben ook mensen praktische hulp aangeboden bij het opzetten van een website en informatiesystemen. Er meldden zich twee mensen als aspirant-lid van de lokale stuurgroep. Al met al een zeer bijzondere en hoopvolle oogst voor Transition Town Amersfoort.

Contact met de initiatiefgroep van TT Amersfoort via Anja Boersma: transitiontownamersfoort ( at ) gmail.com

In de Weekkrant Amersfoort Nu stond op 14 oktober een mooi verslag van de avond.

*) Verslag van de werkgroepen

Suggesties uit de werkgroep Lokaal Voedsel

 • Hiervoor werden verschillende ideeën op papier gezet: eetbare siertuinen, keurmerk lokaal geproduceerd voedsel, restaurants lokaal voedsel laten promoten op hun menukaart, gevelwijn, voedsel uit de streek: dit wordt al landelijk door “Willem en Drees” in de lokale supermarkten gebracht In Amersfoort o.a. bij de Plus en C1000.
 • Een paar mensen van het Hallenhuis (aanwezig) willen de ca. 500 m² grote tuin van het Hallenhuis omtoveren tot algemene moestuin op basis van permacultuur. Zij zoeken hiervoor nog mensen met kennis, die de grond willen helpen bewerken, teeltplan helpen maken, etc. Zij zullen zelf een bijeenkomst organiseren en dit binnen de TT groep bekend maken.
 • Het aanleggen van mobiele tuinen ( in verrijdbare bakken). O.a. Wytze van KadE wil dit graag, dit zou dan ook gecombineerd kunnen worden met schoolgaande kinderen die het Gebouw komen bezichtigen. Wytze zoekt allereerst hiervoor een timmerman. En ook afvalhout.
 • Het stimuleren van het Pergola systeem. Hierbij produceert een boer op aanvraag. Vooraf wordt geld ingelegd, waarvoor men na enige tijd een x hoeveelheid groente kan komen halen. Dit garandeert inkomen voor de boer en als deelnemer neem je lokaal verbouwde groente af. Bij het Derde Erf, Birkstraat in Soest is dit al mogelijk. Laten alle mensen van Transition Town zich alvast hiervoor aanmelden: www.hetderdeerf.nl/Birkenhof

Suggesties uit de werkgroep Stadsoogst

 • Wat is er te oogsten in de stad?
 • Veel bomen en struiken staan als sierstukken in de stad, maar dragen ook vrucht. Wat gebeurt hiermee? Gaat dat verloren, terwijl er nog iets nuttigs mee te doen is? Zonde om verloren te laten gaan!
 • Wat kunnen wij doen?
  In eigen kring:

  • Aan elkaar vertellen waar wat staat. (Oproep via de nieuwsbrief).
  • Maak op Google Maps middels een overzicht inzichtelijk waar welke te gebruiken bomen en struiken staan. (Inge Bosveld wil dit op zich nemen)
  • Geef ook aan of de oogst “schoon” is, dat wil zeggen, staan de bomen of struiken in een gezonde omgeving, of staan ze de hele dag aan autogassen bloot.
  • Wissel uit wat je met de oogst kunt doen en hoe je dat doet. Bijvoorbeeld hoe je jam maakt of recepten uitwisselen.In ruimere zin:
  • Vraag de gemeente om een overzicht waar zij welke soorten planten
  • Stimuleer de gemeente in het aanplanten van soorten die oogst opleveren.
  • Navraag doen bij bijvoorbeeld een zadenbank welke soorten vroeger in de stad stonden, en of het haalbaar is om ze te herintroduceren.

Suggesties uit de werkgroep Hart & Ziel

 • Wat vormt het hart en de ziel van een gemeenschap?
 • Muziek, Yoga, beeldende kunst, fotografie. Gedacht wordt aan vrijblijvende workshops, oude instrumenten opknappen. Feesten.

Suggesties uit de werkgroep Voorlichting/bewustwording

 • Voorgezet onderwijs- bestaand initiatief: Eemland hoeve/gelderse valei, diverse onderwijsinstellingen (o.a. Stoas) creëren leerplekken. Studenten gaan voor eindscriptie aan de slag met kennisvragen uit het gebied. In natuurwerkweek worden zoveel mogelijk lessen geintegreerd.
 • Eeerst volgende stap contact opnemen met initiatiefnemers en nagaan op welke wijze TT Amersfoort waarde zou kunnen toevoegen aan initiatief.
 • Schooltuinen op basisscholen. Belangrijk is het dat kinderen weer gevoel krijgen voor de natuur. Hoe gewassen groeien. Als het niet mogelijk is bij school een tuin aan te leggen zou je ook kunnen denken aan mobiele tuinen, die bij school komen voorrijden. Ook daktuinen zijn mogelijk. De scholen hebben het al druk genoeg. Senioren of mensen die zelf geen tuin hebben maar wel groenten willen verbouwen zouden onderhoud & continuïteit kunnen verzorgen.
 • Gemeente contacten.
 • Gewoon starten met contact leggen. Projectleider ‘Samen duurzaam’ is goede start. Zeker ook contact leggen met stadsecoloog (ook met oog op stadsoogst)
 • Energiebesparing
 • Klimaat straat
 • Duurzaam doe het zelven
 • Zelf een zonneboiler aanleggen
 • Isoleren
 • Hulp bij vloerverwarming aanleggen
 • Daglicht koepels
 • Watergebruik (hergebruik toiletwater ed)
 • Waterhuishouding (opslag, doorlatendheid)

Overige zaken

 • IT-zaken/website/informatiesystemen: twee personen willen hiermee aan de slag
 • Uitbreiding van de lokale TT-stuurgroep: 2 aspirant leden hebben zich gemeld.

Link naar meer details over de oogst van de avond.