Categorie:

Geslaagde avond met energiedeskundige en World Café

Op 26 februari organiseerde Transition Town Groningen een lezing met energiespecialist dr. Niels Schenk. We begonnen de avond met een presentatie van Niels over klimaatverandering en toenemende schaarste van fossiele energiebronnen. Niels bepleit een ander energiesysteem en gaf voorbeelden van hoe zo’n duurzaam energiesysteem eruit kan gaan zien. Geïnspireerd op de informatie uit de lezing volgde een World Café: in een gezellige sfeer met wisselende groepjes brainstormen. De vragen die in het World Café centraal stonden waren: “Wat biedt de stad of streek Groningen dat ons geschikt maakt voor een leven zonder olie en gas?” en “Wat kun jij voor een ander doen en wat kan de ander voor jou doen om minder afhankelijk te worden van olie?”


Na afloop vroegen we elk groepje iets te vertellen over hun antwoorden en hier kwamen onder andere de volgende ideeën uit voort:
Wat biedt de stad of streek Groningen dat ons geschikt maakt voor een leven zonder olie en gas?
We hebben in Groningen veel kenniscentra en ruimte voor duurzame energie – het plan van de gemeente om Groningen duurzaamste stad te maken – er wordt veel gefietst in de stad – er is genoeg ruimte voor lokale biologische landbouw – Groningers zijn vasthoudend en misschien zelfs wel koppig van aard, waardoor ze graag onafhankelijk willen zijn – genoeg wind voor windenergie
Wat kun jij voor een ander doen en wat kan de ander voor jou doen om minder afhankelijk te worden van olie?
Een gezamenlijk energiebedrijf zonder winststreven opzetten – auto’s delen – afstand wonen en werken verkleinen – lokale voedselproductie – recyclecentrum opzetten – bij elkaar eten – je kennis met anderen delen – zonnepanelen instaleren – meer samen doen, elkaar helpen bij klussen – lokale valuta – mensen bij Transition Towns betrekken.