Categorie: ,

Extinction Rebellion en NOSilence

Na deze hete zomer kun je niet anders dan de klimaatcrisis serieus nemen. Temperaturen ver boven normaal in een van decennium tot decennium sterk stijgende lijn (link art. Volkskrant). We lezen over het uitsterven van veel soorten dieren en planten, de biodiversiteit daalt in een rap tempo (link art. Correspondent en nog een). Maar wat betekent dat voor de mensheid, kunnen wij die stijgende temperaturen aan en wat gaan we eten als de biodiversiteit zo hard achteruit gaat? Horen wij ook niet tot de biodiversiteit? Sterft de mensheid ook uit?

Gedachten als deze zullen ongetwijfeld mee hebben gespeeld bij de Extinction Rebellion beweging die nog niet zo lang geleden in Engeland werd opgericht. Met ludieke acties proberen ze de aandacht van publiek en overheid te vestigen op de noodzaak van ingrijpende maatregelen om te voorkomen dat de mensheid uitsterft. Ook in Nederland heeft de beweging inmiddels vaste voet aan de grond gekregen (link). Of bekijk dit filmpje met uitleg over de beweging.

Extinction Rebellion is een sociale beweging die geweldloos verzet gebruikt om te protesteren tegen klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit, omdat dit kan leiden tot de instorting van ecosystemen en het massaal uitsterven van plant- en diersoorten waaronder de mens (Wikipedia).

Extinction Rebellion en NOSilence Ze hielden een begrafenisstoet in Rotterdam, deden aan swarming (zwermblokkades) in Maastricht en Amsterdam, verstoorden een vergadering van de Tweede Kamer, kwamen op de landelijke TV met een actie tijdens Koningsdag en blokkeerden de entree van Gasterra in Groningen. Ook dit najaar kunnen we weer (ludieke) acties van ze verwachten in Amsterdam als onderdeel van de internationale Rebellie Week, die vanaf 7 oktober het dagelijks leven in de hoofdsteden van ruim 50 landen beoogt te gaan ontregelen. Dat de Transitiebeweging en Extinction Rebellion veel voor elkaar kunnen betekenen, werd recent duidelijk in Totnes, de bakermat van de Transitiebeweging. TT Totnes heeft met o.a. de lokale XR-afdeling een boeiende workshop-dag georganiseerd. Met een breed samengestelde groep mensen hebben ze onderzocht hoe het lokaal uitroepen van de noodtoestand voor klimaat en biodiversiteit (een van de eisen van XR) vertaald kan worden naar concrete acties. Zie https://transitionnetwork.org/news-and-blog/totnes-declares-a-climate-ecological-emergency-what-next-event-report/ voor een verslag hiervan door Rob Hopkins. Zet voor jou gevoel de transitie beweging te weinig zoden aan de dijk en houd je wel van een beetje actie, ben je een rebel, ouder, jongere, mens, …. Meld je aan op hun website en doe mee of volg hen op facebook.

Media Tell The Truth – NOSilence

De BBC net als andere toon aangevende media bagatelliseert de meest angstaanjagende aspecten van klimaatverandering en ecologische afbraak. Dit gebeurt al jaren en gaat nog steeds door, ondanks het toenemende alarm in andere media en dagelijkse berichten over een verergerende catastrofe. De Tell The Truth-campagne wordt ondersteund door Extinction Rebellion, wiens eerste eis is dat de regering en de media de waarheid vertellen over het klimaat en de ecologische crisis. Zie hier voor meer informatie over de drie eisen: https://rebellion.earth/demands/. De Facebook-groep Media Tell The Truth biedt informatie en ondersteuning om deel te nemen aan de campagne door redactionele verandering te eisen.

Net als de BBC houden de NOS en een aantal andere Nederlandse media onvoldoende rekening met de dreiging van klimaatverandering en de grotere ecologische ineenstorting waarin we ons bevinden. De Facebook-groep NOSilence roept de NOS op om Nederlandse burgers goed te informeren over de dreiging voor de nationale veiligheid waarmee we nu worden geconfronteerd.