Evenementen

17 juni 2024 - 19:30

In deze tweede TT Treffen Online van 2024 op maandag 17 juni gaan we om 19:30 met elkaar in gesprek over Regeneratieve landbouw en hoe je Ecocide kunt stoppen. Dit doen we vanuit het perspectief van de lokale beweging: hoe kun je dit aanpakken in jouw buurt? Welke voorbeelden en ideeën zijn er?

Programma

Het gesprek van de avond wordt verzorgd door twee sprekers. Zij gaan vanuit hun expertise in op de de twee hoofdonderwerpen Regeneratieve Landbouw en Stop Ecocide. Na de twee inleidingen gaan we gezamenlijk allerlei mogelijkheden onderzoeken hoe we dit vanuit de lokale Transitiebeweging kunnen versterken. Wat heeft het te maken met lokale veerkracht, hoe kun je dit als bewonersinitiatief oppakken, welke acties kun je op touw zetten, enz…?

Wat is het? Regeneratieve landbouw en Ecocide

Regeneratieve landbouw is een toekomstgerichte benadering van landbouwpraktijken die draait om het herstellen en verbeteren van de gezondheid van de bodem, het ecosysteem en de gemeenschap. In plaats van alleen te streven naar het minimaliseren van negatieve milieueffecten, streeft regeneratieve landbouw naar het actief bevorderen van positieve ecologische resultaten.

Ecocide verwijst naar ernstige en grootschalige schade aan het milieu, veroorzaakt door menselijke activiteiten. Ecocide wordt gezien als een ernstige schending van de natuurlijke wereld en kan verstrekkende gevolgen hebben voor het milieu, de biodiversiteit en de menselijke samenleving.

Wat deze twee concepten met elkaar verbindt, is dat regeneratieve landbouw wordt beschouwd als een tegenhanger van praktijken die kunnen leiden tot ecocide. Regeneratieve landbouw streeft ernaar om landbouwpraktijken te transformeren van systemen die het milieu schaden naar systemen die het milieu herstellen en verbeteren. Door gezonde ecosystemen te bevorderen en de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, kan regeneratieve landbouw helpen om de gevolgen van ecocide op te vangen en de gezondheid van de planeet te herstellen.

Sprekers

Tanja Beentjes – Tanja is een van de bestuurders van Transitie Nederland en werkt ook voor Stop Ecocide Nederland. Ook doet ze op dit moment haar Master of Laws aan de Universiteit Utrecht – LLM, Staats-en Bestuursrecht: Recht voor een duurzame leefomgeving. Tanja zal het belang van lokale actie voor wetgeving die ecocide strafbaar stelt toelichten. Ze gaat hierbij in op het concept bottom-up lawmaking en hoe wij als gemeenschap ons hard kunnen maken voor het tegen gaan van ecocide.

Binnenkort kunnen we vertellen wie de tweede spreker is.

Aanmelden

We vinden het fijn als je je vooraf aanmeld, dan weten we ongeveer op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

De ZOOM link op 17 juni: [zoom]