Categorie: ,

Een toekomstscenario

We zitten vast in een bepaalde manier van denken. Huizentekort? We bouwen meer huizen. Veel files? Laten we de wegen verbreden. Onder die reflexen liggen aannames, over hoe huizen en wonen eruitziet, zoals per gezin of individueel en dat vervoer belangrijk en onmisbaar is. Op basis van die aannames nemen we onze beslissingen.

De Explorers van Enpuls denken dat het anders kan. Zij hebben een maatschappelijke verkenning uitgevoerd en drie toekomstscenario’s uitgewerkt. Naast het toekomstperspectief voor de groei-economie samenleving zijn ze gaan onderzoeken hoe het leven in een groep-centrale samenleving eruit zou zien, waarin het welzijn van mensen centraal staat. Daarnaast hebben ze ook gekeken naar een samenleving waarin de natuur centraal staat en de mens meebeweegt met de natuur. Stroomt een rivier over, dan gaan we ergens anders wonen in plaats van een dijk bouwen.

We gaan niet opeens naar een andere toekomst bewegen. Maar het nadenken over wat een wenselijke toekomst zou kunnen zijn en de stappen ernaartoe kunnen wel al uitgedacht en gezet worden. Als een wethouder die over het woonbeleid nu eens gaat nadenken over het delen van een tuin, een eetzaal of wasruimte. Of dat een beleidsmaker een stap terug doet in zijn denkproces als hij meer asfalt overweegt, … . Dit is een beweging die klein gaat beginnen, maar we kunnen samen impact maken.

Het rapport vind je hier: link