Categorie:

Een petitie voor een duurzame gemeente

De coronacrisis raakt ons allemaal. Het Transitie initiatief in Castricum heeft het moment aangegrepen om samen met Extinction Rebellion Castricum een petitie op te starten aan de lokale bestuurders. Laat je inspireren voor een petitie in jouw gemeente.

Waarom een petitie?

In de afgelopen maanden is er opeens heel veel tegelijk gebeurd. De impact van corona is enorm. In de eerste plaats natuurlijk de getroffenen zelf en hun naasten, maar ook de zorgverleners die ongelooflijk hard werken, onze lokale ondernemers voor wie het in sommige gevallen op een drama uitloopt, de burgers die hun leven drastisch moeten omgooien en het openbaar bestuur dat onder grote druk besluiten moet nemen en de regels moet handhaven.

Corona heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn, maar ook hoe groot de saamhorigheid is als het erop aankomt. We zien ook dat er minder vliegtuigen overvliegen, dat ouders en kinderen weer meer tijd met elkaar doorbrengen, we verlangen weer naar echt contact en we erkennen de echte essentiële beroepen in onze samenleving (helaas vaak alleen met applaus). En de gevolgen van corona zijn nog lang niet uitgewerkt; een recessie is in aantocht.

En we zien tot slot dat de overheid ingrijpende maatregelen durft door te voeren als de nood hoog is. En juist daarom hebben wij besloten de gemeente op het hart te drukken dit ook te doen als het gaat om klimaat, duurzaamheid en solidariteit.

Niet terug naar “business as usual”

Wij vragen het gemeentebestuur om een stap vooruit te zetten naar een duurzame en eerlijke samenleving. We willen geen stap terug te zetten naar “business as usual”. We hebben ideeën die vóór Corona wellicht experimenteel of radicaal leken, maar dat met de inzichten van nu niet blijken te zijn. Op veel beleidsterreinen bestaan ideeën van burgers en duurzame ondernemers. Het verzamelen van al deze ideeën en het uitwerken naar experimenten kunnen we gezamenlijk oppakken.

De petitie

De tekst van de petitie vind je op de website van Transitie Castricum. Het ondertekenen van de petitie is uitsluitend bedoeld voor inwoners van de gemeente zelf. Als je het inspirerend vindt en dit ook in jouw gemeente wil opstarten, maak dan bijvoorbeeld gebruik van de diensten van de Goede Zaak voor het ondersteunen van zo’n petitie. Dit beviel ons in ieder geval goed.