Categorie: , , , ,

EcoVrede start Transition Town Arnhem

Stichting EVS Ecovrede in Arnhem (EVS staat voor Ecologisch Vernieuwende Samenleving) gaat uit van een zelfvoorzienende, duurzame, lokale economie waarin wordt samengewerkt met de natuur. Dit als alternatief voor een steeds meer globaliserende wereld waarin vervreemding tussen mensen onderling, tussen mensen en hun leefomgeving en uitputting van natuurlijke bronnen steeds normaler wordt.

De EcoVrede initiatieven Eetbaar Arnhem, Lokaal voedsel, Burger Duurzaam Energiebedrijf Arnhem, Eetbare balkonproject, Burgerduurzaamheidscentrum en Groene Bodem zijn praktische uitwerkingen hiervan. Gezien de grote overeenkomsten met Transition Towns, willen beide organisaties overgaan tot nauwe samenwerking.

Infor

male cigarette lighter plug

matieavonden over Transition Towns

Om te beginnen belegt EcoVrede een tweetal informatieavonden over Transition Towns:

  • Data: Woensdag 22 februari & Dinsdag 28 februari
  • Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur met een uitloop tot 21.30
  • Entree: Een bijdrage voor koffie en thee wordt op prijs gesteld
  • Plaats: Presikhaaf Gildemeestersplein (oude kantoren toren van Rijkswaterstaat)

Op beide avonden vertellen we meer over de achtergrond en hoe we in Arnhem willen starten. We starten met een interactieve inleiding met de film In Transition 1.0 De voertaal van de film is Engels.

Opstartweekend Transition Town Arnhem

In het weekend van vrijdagavond 23 maart tot zondagmiddag 25 maart 2012 organiseert EcoVrede een workshopweekend voor de start van Transition Town Arnhem.
Voor meer informatie en aanmelding:

U ontvangt een bevestiging met route per email bij aanmelding

zp8497586rq