Categorie: , ,

Ecodorp Boekel

Ecodorp Boekel organiseert maandelijkse een informatiemiddag. Zo ook op 16 augustus. Terwijl de motregen gestaag bleef druppelen verzamelden zich zeker 30 mensen bij Nia Domo in het centrum van Boekel. In een zaaltje ontvingen Ad, Monique en Luuk ons. Een bont gezelschap uit alle windstreken met verschillende motivaties. De een is zelf bezig met het opzetten van een vergelijkbaar initiatief, de ander overweegt om zich in te schrijven of is gewoon belangstellend. Tijdens de inleiding hoorden we over de bouwplannen, de organisatie, de financiën en vooral ook over het smeden van een hechte groep. Gezocht, avontuurlijk ingestelde mensen die zich vol vertrouwen voor 100% op het project willen storten.

101_0461Na de inleiding wandelden we, in de regen, naar het bouwterrein. Omdat Ad de sleutel vergeten was, moesten we even wachten en uiteindelijk werd er een gat in de hekken gevonden waar we door konden.

Het voorste deel van het eerste terrein is onlangs geëgaliseerd. Een stukje verder op stonden de tijdelijke woonunits. De metalen frames zijn intact, maar de rest ziet er armzalig uit. Ze zullen helemaal opnieuw opgebouwd worden. Waarna een deel van de toekomstige bewoners daar tijdelijk hun intrek kunnen nemen. Daarna en als de financiering van de grond rond is kan de bouw van de definitieve woningen beginnen.

101_0468Achter dit terrein ligt het toekomstige voedselbos. Twee toekomstige bewoonsters zijn er hard aan het werk in de modder, heel blij met de regen. In 64 vakken verdeelde grote cikels worden een voor een bepland.

Hieronder een beetje willekeurige samenvatting van alles wat we gehoord hebben. Maar kijk vooral ook op hun website voor meer informatie en meld je aan voor de volgende informatiemiddag. Het is echt zeer de moeite waard om te horen en ervaren hoe dromen werkelijkheid worden.

Een schets van Ecodorp Boekel die ook op hun website te vinden is:101_0462
“Een uniek, inspirerend Brabants voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding.
In Ecodorp Boekel gaan we duurzaam in onze levensbehoeften voorzien. We dragen hierdoor oplossingen aan voor klimaatverandering, milieuvervuiling en uitputting van hulpbronnen, in samenwerking met onze omgeving.
Wat we in Boekel gaan maken, is een autovrij ecodorp van duurzame huurwoningen, buurthuis, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor onze eigen voedselvoorziening, onze eigen energievoorziening,ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.
Verder komt er een natuurlijke speeltuin en hopelijk op termijn een maandelijkse streekmarkt.”

In Nederland zijn er nu 3 ecodorpen (Olst, Bergen en Boekel) en 12 initiatieven, terwijl er in Europa zelfs 4.000 ecodorpen zijn.

Waar bestaat ecodorp Boekel uit?
Op dit moment pacht de coöperatie ca. 3,8 hectare grond van de gemeente. Daarom mogen er nu ook alleen tijdelijke woningen gebouwd worden. Zodra ze aan de permanente woningen beginnen gaan ze de grond kopen. De bewoners gaan huur betalen en daarnaast wordt er van ze verwacht dat ze zich 2 dagen per week inzetten voor de coöperatie. In totaal komen er 35 huizen en 5 tiny houses, waar 60 tot 80 mensen komen te wonen.

Naast de permanente woningen komen er 5 boomhutten voor ecotoerisme. Hier wordt volgend jaar al mee begonnen. Ook komt er een verplaatsbare woning voor een artist in residence. Iedere paar maanden zal een andere kunstenaar gevraagd worden of ze een tijdje in het ecodorp willen wonen en bijdragen. Dat kan in de vorm van een kunstwerk zijn, een muziekstuk, of een andere kunstzinnige uiting.

Er zal met zonnepanelen in de energiebehoefte voorzien worden. Deze worden aangesloten op accu’s, een Micro Smart Grid. Hiermee kan naast elektriciteit voor gangbare zaken ook elektriciteit worden opgeslagen voor experimenten.

Er komt geen aansluiting op het riool, dit jaar nog wordt er begonnen met de aanleg van een helofytenfilter.

Op termijn komt er een Polydone voor het verbouwen van meer exotische gewassen voor meer variatie in de keuken. Ook wordt er gedacht aan aquaponics met Tilapia. Tilapia is een groente etende vis die dus gevoed kan worden met afval, met zijn poep kunnen de planten weer bemest worden. Hiermee wordt een mooie kringloop opgezet.

Ze gaan klimaatbestendig bouwen met kalkhennep dat een positieve CO2 afdruk heeft en een prettig binnenklimaat geeft.

De groep
Voor ecodorp Boekel is het groepsproces erg belangrijk, daarom is er veel ondersteuning en zijn ze er heel bewust mee bezig. Als je mee wilt doen, moet je er de volle 100% voor gaan. De ervaring leert dat mensen die het willen proberen, het niet redden. Vertrouwen en zin in avontuur zijn een must.

De groep voor de eerste 15 woningen is vol, er is een wachtlijst voor aspirant bewoners. Als aspirant bewoner doe je volledig mee en wordt van je verwacht dat je je twee dagen per week inzet. Toch zal het nog wel even duren voordat de tweede serie van 15 woningen gebouwd gaat worden. Evt. zal er gekeken worden naar extra tijdelijke woningen of bijvoorbeeld het aanpakken van een leegstaande boerderij.

In aspirantleden wordt gezocht naar diversiteit, verder zijn zelfreflexie, meedoen en vertrouwen belangrijk.

Je moet met de stroom mee kunnen gaan. Bij een probleem wordt de vraag uitgezet in een breed netwerk, er komt altijd een oplossing. In het begin was er een groepje dat zich bezig wilde gaan houden met het zich voorbereiden op het aanvragen van vergunningen. Maar dat is niet met de stroom mee gaan, dat is in de verte een rots zien liggen en je daar boven op klimmen. Uiteindelijk valt het ecodorp onder de crisis en herstelwet en hebben ze veel meer vrijheid gekregen om te experimenteren. Zo mogen ze bijvoorbeeld kleiner bouwen dan voorgeschreven. De gezinswoningen worden 120 m2 en de een-persoonswoningen 80 m2.

Voor de besluitvorming is gekozen voor holarchie.

Meehelpen
Je kunt op een aantal manier meehelpen: fysiek door te komen helpen bij het bouwen, met geld door te investeren (4% rente), door te ondersteunen in de vorm van bekendmaking via Facebook, Twitter, etc., of door lid te worden.

Inge Kouw